Kalendarz wydarzeń

Uroczystości zakonne w Pniewach
Sobota, 15 Sierpień 2020
Odsłon : 115

Uroczystość Wniebowzięcia NMP to w Pniewach zwieńczenie wakacyjnych zjazdów, spotkań i rekolekcji - odbywają się wtedy uroczystości zakonne, to jest pierwsza i wieczysta profesja, w wigilię uroczystości odbywają się obłóczyny. W tym roku profesję wieczystą złoży jedna juniorystka, a jedna postulantka zostanie przyjęta do nowicjatu. Prosimy o modlitwę za nasze młode siostry, także za kandydatki i postulantkę, które kontynuują swoją formację...

Wspomnienia sprzed roku...
Miejsce Pniewy, Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej