piątek, 17 styczeń 2020 16:17

Odpust z okazji jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia - z listu m. Beaty Mazur

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK zwróciło się do Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie o możliwość uzyskiwania łask odpustowych z racji 100-lecia istnienia Zgromadzenia. 10 stycznia przyszła odpowiedź. W tym dniu w liturgii słowa usłyszałyśmy: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie (…), ABYM OBWOŁYWAŁ ROK ŁASKI PANA. (…) DZIŚ spełniły się te słowa Pana, które słyszeliście”. Łk 4,14-22a
Moje zdumienie było wielkie, jak Pan Bóg konkretnie odpowiada: OBWOŁYWAĆ ROK ŁASKI – DZIŚ, a jednocześnie przepełniła mnie ogromna wdzięczność, jak dobry jest Bóg...

Kościół w ważnych momentach swej historii oraz w specjalnych okolicznościach daje wiernym okazję do uzyskania odpustu zupełnego, aby w ten sposób mogli obficiej dostąpić łaski Bożego Miłosierdzia. Takim momentem jest dla nas rok jubileuszowy. Pan Bóg otworzył nam skarby Kościoła, skarby swego miłosierdzia w tak ważnym dla nas roku. Uwierzmy, że ten rok jest dla nas ROKIEM ŁASKI, że Pan Bóg przygotował nam wielkie rzeczy. Wystarczy otworzyć serca i czerpać z hojnością. I nie chodzi tylko o łaski odpustowe. Przed nami ważny rok, bądźmy uważne na przychodzenie Boga w naszej codzienności.

Zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej odpust zupełny mogą zyskać następujące osoby:
 • członkinie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK oraz wierni związani ze Zgromadzeniem, ze wspólnotami sióstr urszulanek pod zwykłymi warunkami, należycie wypełnionymi (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego) oraz
 • wszyscy inni wierni, którzy szczerze pragną uzyskać odpust z okazji jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, oprócz wypełnienia zwykłych warunków (o których wyżej), muszą nadto wziąć udział w liturgii lub nabożeństwie albo przynajmniej przez pewien czas oddać się pobożnym rozważaniom, kończąc je wyznaniem wiary, przyzwaniem Najświętszej Dziewicy Maryi, jak również dowolną modlitwą za Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK
w następującym czasie i miejscu:
 • każdego dnia przez cały rok 2020 w Pniewach, naszym domu macierzystym, a jednocześnie sanktuarium diecezjalnym, gdzie znajdują się relikwie św. Urszuli i gdzie odbędą się spotkania jubileuszowe.

 • w miejscach, gdzie żyją i pracują nasze siostry, a nie są w stanie, z powodu różnych ograniczeń, przybyć do domu macierzystego w Pniewach:
  • w dniu celebracji obchodów 100-lecia istnienia Zgromadzenia oraz w ważne dla naszego Zgromadzenia uroczystości i dni;
  • 27 stycznia, w uroczystość św. Anieli Merici, założycielki zgromadzeń urszulańskich i patronki Zgromadzenia;
  • 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego;
  • 29 maja, w uroczystość św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK;
  • 7 czerwca, w dniu założenia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK;
  • 19 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, święto tytularne Zgromadzenia;
  • 16 lipca, w dniu Maryi Matki Bożej Gwiazdy Morza;
  • 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  • 21 października, w uroczystość św. Urszuli Męczennicy z Towarzyszkami, patronki Zgromadzenia,
  • 21 listopada, w dniu zatwierdzenia Konstytucji Zgromadzenia
  • w dniu liturgicznego wspomnienia patronów Zgromadzenia: 19 marca, w uroczystość św. Józefa, 31 lipca – Ignacego Loyoli, 21 sierpnia – św. Piusa X, 14 lub 17 października – św. Małgorzaty Marii Alacoque, 22 października – św. Jana Pawła II.
Dla pogłębienia teologii odpustów załączam tekst przemówienia papieża Jana Pawła II o darze odpustu, wygłoszony podczas Audiencji Generalnej 29 września 1999 roku.

Duchowe owoce roku jubileuszowego zawierzam Bożemu Miłosierdziu.

Z darem modlitwy

(-) m. Beata Mazur


Zwykłymi warunkami uzyskania odpustu są:

Spowiedź św. i trwanie w stanie łaski uświęcającej;

 • Przyjęcie Komunii św.;
 • Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego;
 • Wyzbyć się przywiązania do wszelkich grzechów, nawet lekkich (jest to raczej stan duszy, a nie jednorazowa czynność do wykonania)

Tekst przemówienia papieża Jana Pawła II o darze odpustu:
Prośba do Stolicy Apostolskiej o uzyskanie odpustu z okazji jubileuszu:Czytany 968 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 styczeń 2020 17:02