piątek, 28 maj 2021 10:57

Rekolekcje w Grodzisku Wielkopolskim

Na początku maja prowadziłyśmy rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim. Rano spotykałyśmy się z dziećmi z klas I-III w sali gimnastycznej. Opowiedziałyśmy im o świętości, przybliżyłyśmy postać św. Urszuli, św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, a także wspólnie z dziećmi starałyśmy się odpowiedzieć na pytanie co należy zrobić aby osiągnąć świętość oraz kto może zostać świętym. Po południu spotykałyśmy się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z młodzieżą z klas VII-VIII przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. W czasie spotkań poruszyłyśmy temat wartości człowieka oraz Bożej miłości. Nie zapomniałyśmy również o uczniach klas IV-VI, którzy z powodu pandemii nie chodzili do szkoły, oni otrzymali od nas materiały online. Poniżej refleksje sióstr związane z rekolekcjami...

Czas spędzony w Grodzisku był dla mnie niesamowitym doświadczeniem piękna naszej wspólnoty. Bardzo budowała mnie postawa moich sióstr. Każda z nas zaangażowała się w głoszenie rekolekcji, tak jak potrafiła najlepiej, dzieląc się swoimi talentami i niejednokrotnie przekraczając siebie, a Duch Święty łączył poszczególne elementy w niepowtarzalną całość. Również niemałym umocnieniem dla mnie była świadomość modlitwy sióstr, która wnosiła w moje serce wiele pokoju i dodawała odwagi. Podczas tych dwóch dni bardzo mocno doświadczyłam, że Pan Bóg przechowuje skarb swojego Słowa w glinianym naczyniu, którym jestem ja. Ale to nie wszystko – On, Wszechmocny Bóg, chce się posługiwać właśnie takim kruchym naczyniem, by skarb Ewangelii o Jezusie Chrystusie dotarł do każdego człowieka!
s. Karolina

Czas rekolekcji był dla mnie z jednej strony doświadczeniem wspólnoty, naszej współpracy, a tym samym dawaniem świadectwa w słowie i czynie. Z drugiej strony doświadczeniem działania w nas Ducha Świętego, tego, jak On się nami posługuje i wzajemnie uzupełnia.
s. Anna

Rekolekcje w Grodzisku Wielkopolskim były pierwszymi, jakie prowadziłam, czułam pomoc Ducha Świętego, oraz to, że to On przez nas działa. Czułam też siłę wspólnoty i ogromne wsparcie moich sióstr. Bardzo ujęło mnie życzliwe przyjęcie przez kapłanów pracujących w tamtejszej parafii oraz pracowników szkół w których byłyśmy.
s. Justyna

 

Rekolekcje które prowadziłyśmy w Grodzisku były dla mnie lekcją zaufania Duchowi Świętemu i Jego prowadzeniu. Bóg pokazał mi jak troszczy się o każdego, kto poświęca się głoszeniu Ewangelii. Jestem przekonana, że to, co robimy nie jest tylko naszym wysiłkiem, ale przede wszystkim działaniem Boga. Doświadczenie to zachęciło mnie do jeszcze większej ufności Bogu i poddawania się Jego prowadzeniu.

s. Martyna
Czytany 216 razy