sobota, 21 kwiecień 2018 10:39

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Ty, o Jezu, jesteś moim dobrym Pasterzem,
Ty na pewno poprowadzisz mnie dobrą drogą,
bylebym z uległością dobrej owieczki dała sobą kierować.
Zrób ze mną, co chcesz, o Panie. Rządź, prowadź drogą, jaką Ty, Jezu mój,
Panie mój, chcesz mnie prowadzić.

św. Urszula
W 2018 roku Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty piąty, jak zawsze w IV Niedzielę Wielkanocną – tym razem pod hasłem „Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana”. Dobrą nowiną, którą chce na nowo głosić ten 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, to celowość naszego życia na tym świecie: Nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości ani pociągani serią chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego powołania! – pisze Ojciec Święty w orędziu.


Jak usłyszeć Boże powołanie w świecie, które jest zgiełkliwe, szybkie i często chaotyczne? Ważne jest, by nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo i życie, podejmować życiowe decyzje po rozeznaniu duchowym, czyli w dialogu z Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, i w końcu żyć jak Jezus, czyli „dziś”. „Dziś” to znaczy też podejmowanie ryzyka wyboru. Powołanie jest dziś! Chrześcijańska misja jest dla teraźniejszości! I każdy z nas jest powołany – do życia świeckiego w małżeństwie, do kapłaństwa w posłudze święceń czy do życia w szczególnej konsekracji – aby stać się świadkiem Pana, tu i teraz.

cały tekst Orędzia

O dziejach Dnia Modlitw o Powołania:

Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.

W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 roku.
(źródło: brewiarz.pl)

Prosimy szczególnie w tym dniu i przez cały ten tydzień o modlitwę, by nie zabrakło młodych ludzi gotowych do pracy dla Boga i bliźnich...Czytany 1228 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 kwiecień 2018 20:23