sobota, 31 sierpień 2019 16:28

Urszulańskie zaangażowanie w rekolekcje Ruchu Czystych Serc - Gródek nad Dunajcem 2019

Rekolekcje Ruchu Czystych Serc odbywają się corocznie od kilkunastu lat. Ruch Czystych Serc (RCS) powstał w latach 90. ubiegłego wieku z inicjatywy ks. Mieczysława Piotrowskiego TChr, redaktora naczelnego czasopisma „Miłujcie się!”, które jest zarazem czasopismem formacyjnym RCS. Ruch Czystych Serc liczy dziś prawie 15 000 członków. Zgodnie ze statutem tego ruchu jego głównym celem jest kształtowanie postawy dojrzałej wiary, „która działa przez miłość” (Ga 5,6), w oparciu o Pismo św. i nauczanie Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i teologii ciała św. Jana Pawła II. Ruch Czystych Serc stanowi propozycję konkretnej drogi dążenia do świętości i zdobywania daru czystego serca. Uczy codziennej pracy nad kształtowaniem swojego charakteru. Tym sposobem RCS uczestniczy w nowej ewangelizacji...

W działanie Ruchu Czystych Serc i w prowadzenie letnich rekolekcji RCS odbywających się w Gródku nad Dunajcem (w diecezji tarnowskiej) zaangażowana jest od wielu lat s. Maria Kwiek USJK, która opracowała program formacyjny dla członków RCS i współpracuje z redakcją dwumiesięcznika „Miłujcie się!”. W tym roku także i mnie dane było dołączyć do ekipy prowadzącej letnie rekolekcje RCS, podejmując głoszenie konferencji i posługę animatora jednej z grup.

Rekolekcje odbywały się w dwóch turnusach, a łącznie wzięło w nich udział prawie 500 osób. Byli to młodzi w wieku 16-35 lat (podzieleni na grupy wiekowe) oraz młode małżeństwa (niektóre z dziećmi). Większość uczestników rekolekcji stanowili młodzi dorośli (25-30 lat). Program rekolekcji był bardzo bogaty i różnorodny. Codziennie był czas na wspólną i indywidualną modlitwę (Eucharystię, adorację eucharystyczną, modlitwę różańcową i uwielbienie). Ponadto każdej nocy odbywała się w ciszy w kaplicy całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu – uczestnicy mogli wybrać jedną godzinę nocną, którą pragnęli przeznaczyć na osobiste spotkanie z Chrystusem. Ponadto młodzi codziennie słuchali czterech konferencji głoszonych przez różnych prelegentów. Spotykali się także w małych grupach, gdzie dzielili się swoim doświadczeniem wiary. Podczas rekolekcji był czas zarówno na głębokie rozmowy, jak i na wzajemne poznawanie się uczestników, integrację czy wspólne spacery w niewysokie góry.

Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił mi spotkać tylu młodych ludzi, którzy nie chcą zadowalać się niczym, co jest poniżej najwyższych wartości. Jestem Jemu wdzięczna, że mogłam towarzyszyć młodym w ich zmaganiach i poszukiwaniach, jaki kształt nadać swemu dorosłemu życiu. Dziękuję, że mogłam budować się świadectwem ich wiary.

s. Małgorzata Pagacz USJK

zdjęcia w albumie Google Photos
Czytany 825 razy Ostatnio zmieniany sobota, 31 sierpień 2019 16:35