czwartek, 17 maj 2018 16:03

Z kroniki Zgromadzenia

18 maja 2003 - Kanonizacja matki Urszuli Ledóchowskiej w Rzymie

Jeżeli dziś święta Urszula staje się przykładem świętości dla wszystkich wierzących, to dlatego, że jej charyzmat może być podjęty przez każdego, kto w imię miłości Chrystusa i Kościoła chce skutecznie dawać świadectwo Ewangelii we współczesnym świecie. Wszyscy możemy uczyć się od niej, jak z Chrystusem budować świat bardziej ludzki – świat, w którym coraz pełniej będą realizowane takie wartości, jak: sprawiedliwość, wolność, solidarność, pokój. Od niej możemy uczyć się, jak na co dzień realizować «nowe» przykazanie miłości.
(słowa Jana Pawła II z homilii kanonizacyjnej)

Dziś – w maju 2018 roku, dzięki adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Gaudete et Exsultate”, dane nam jest na nowo pochylić się nad tematem świętości. Również mała, bo piętnasta rocznica kanonizacji naszej Założycielki wpisuje się w te rozważania. Sympozjum o dwojgu Polaków kanonizowanych 18 maja 2003 – o bp. Józefie Sebastianie Pelczarze i matce Urszuli Ledóchowskiej, jej właśnie było poświęcone – świętości. We wspomnieniach o wydarzeniach z maja 2003 roku czytamy słowa, które – na przykładzie św. Urszuli – dobitnie określają istotę świętości: to życie w radykalizmie Ewangelii i bycie jej «kwalifikowanym» świadkiem. Droga, którą kreśliła św. Urszula swoim życiem, i charyzmat, który przekazała założonemu przez siebie Zgromadzeniu, to droga prowadząca do świętości. Jej kanonizacja jest tego bardzo ważnym potwierdzeniem.

Proces kanonizacyjny matki Urszuli trwał od 1946 roku, od cudownego uzdrowienia s. Danuty Pawlak. Świętej pamięci s. Magdalena Kujawska poświęciła mu niemal całe życie. Niestety, nie doczekała kanonizacji. Kolejne przełożone generalne ze swymi radami pracowały nad tym, aby proces mógł iść do przodu. Bezpośrednim bodźcem do rozbudzenia nadziei na kanonizację matki Urszuli było uratowanie życia Danielowi Gajewskiemu 2 sierpnia 1996 roku w Ożarowie Mazowieckim.

O cudownych uzdrowieniach za wstawiennictwem św. Urszuli
Wypowiedzi i świadectwa o św. Urszuli

Wspomnienie o dniu 18 maja 2003:

Dzień kanonizacji, 18 maja 2003, był dniem łaski we wszystkich wymiarach: uroczystość odbywała się w majestatycznej scenerii Placu św. Piotra, przy pięknej pogodzie (mimo nocnego deszczu), wobec zgromadzonych licznie uczestników, w trakcie dostojnej i wzruszającej liturgii i śpiewów (m.in. naszych Promyków i chóru z Isernii), przy koncelebrze z udziałem ok. 200 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, z radosnym i pełnym wzruszenia momentem ogłoszenia przez Papieża nowych Świętych. Wspaniała homilia Ojca Świętego stała się dla Zgromadzenia kluczem pracy formacyjnej na rok 2003/04: Przyspieszyć w drodze ku świętości.

W kanonizacji wzięło udział ok. 6 tysięcy gości, w tym pielgrzymi ze wszystkich krajów, w których żyjemy, i ok. 380 naszych sióstr z 12 krajów. Rodzinę Ledóchowskich reprezentowało ok. 100 osób z Austrii, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, a nawet z USA. Wśród gości byli też przedstawiciele rodziny Stolt-Nielsenów. Byli obecni w dużej grupie przedstawiciele Episkopatu z Polski, Nuncjusz Apostolski w Polsce, zaprzyjaźnieni hierarchowie z Watykanu i Włoch, z Austrii i Finlandii, władz państwowych z Polski – z prezydentem A. Kwaśniewskim z żoną, członkami rządu i parlamentu.

(Szary Posłaniec, 2007, nr 95, s. 13)

Czytany 846 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 maj 2018 16:20