Wydrukuj tę stronę
sobota, 30 styczeń 2016 10:27

Matka Boża

Matka Boża Niepokalana; mal. św. m. Urszula Matka Boża Niepokalana; mal. św. m. Urszula

Maryjo, Gwiazdo Morza!
Ile w tym pięknym wezwaniu ufności i miłości!

Czym jest dla żeglarza na bezbrzeżnym oceanie
gwiazda błyszcząca wśród chmur,
tym Ty byłaś zawsze dla nas od samego początku istnienia naszego Zgromadzenia.
Gwiazdo Morza, o Maryjo,
my Ciebie po Jezusie nad wszystko kochamy!
Promienie Twoje przynoszą wiarę, ufność, miłość, szczęście.
Matko, Gwiazdo moja, jasnymi swymi promieniami rozprosz wszystko to,
co zakłóca pokój duszy, pragnącej tylko i jedynie Boga!
Chcę ufać, ufać bez granic, ufać zawsze,
choćby wszystko zdawało się stracone.
m. Urszula, z Rozmyślań

 

Przewodniczką, wzorem i mistrzynią na tej drodze miłości jest dla urszulanki SJK Maryja – Służebnica Pańska, Matka Chrystusa i Matka Kościoła: „Zgromadzenie pragnie realizować swą misję pod kierunkiem i macierzyńską opieką Tej, którą czci jako Gwiazdę Morza. Słowa Maryi: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa» – są hasłem Zgromadzenia” (Konstytucje, p. 13).

Czci Maryi, Jasnej naszej Gwiazdy Morza, zawdzięczamy przeprowadzenie naszej Kongregacji przez rozhukane morze prześladowań, przez burzę wojny. W najgorszych chwilach okazała się Maryja prawdziwą naszą Gwiazdą Morza (…). Gdy trudności piętrzyć się będą na drodze twego życia (…) wzywaj Maryję, a bądź pewna, że raczej – jak niegdyś w Kanie Galilejskiej – cud wyprosi u Jezusa, aniżeli cię opuści. Ufaj Maryi, kochaj Maryję i ciesz się – prawdziwe dziecko Maryi zginąć nie może. m. Urszula, Dyrektorium

Niech miłują Najświętszą Maryję Pannę, dziewiczą Matkę Jezusa. Niech proszą, aby Ona, Oblubienica Ducha Świętego dająca światu swego Syna, uczyła je miłości pokornej, radosnej i ofiarnej. Niech na Jej wzór stają się coraz pełniej matkami i siostrami dla wszystkich. Konstytucje Zgromadzenia, p.22

Maryjność Zgromadzenia i Założycielka – nieustannie obecna w naszym życiu jako fundament – to wyznaczniki naszej drogi ku pełnej realizacji tajemnicy Serca Jezusowego.

Czytany 3129 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 czerwiec 2017 15:17