wtorek, 07 kwiecień 2020 11:31

Życzenia na Wielkanoc 2020

Fra Angelico, Zmartwychwstanie i kobiety u grobu Fra Angelico, Zmartwychwstanie i kobiety u grobu

„Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek…
Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała
na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy!Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota
i triumf Wielkiej Niedzieli”.
Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński

Kochane Siostry,

przeżyłyśmy w tym roku czterdzieści niezwykle trudnych dni wielkopostnej drogi. Dni, z których każdy zaczynał się od doniesień o rozmiarach szerzącej się epidemii, dni trwogi, niepokoju i stawiania pytań, na które nie ma odpowiedzi, a jednocześnie szukania odpowiedzi na pytania o naszą wiarę, o ufność w Bożą Opatrzność oraz naszą ofiarność i gotowość na przyjęcie cierpienia, niepewności, napięcia i lęku… Był to, można powiedzieć, wyjątkowy czas rekolekcji, czas modlitwy, postu i walki z pokusami, bardzo podobny do tego, którego doświadczył Jezus na pustyni...

Po tych dniach słyszymy radosny dźwięk dzwonów zwiastujących, że Chrystus zmartwychwstał, pokonał grzech, lęk i śmierć.

Pierwsze słowa o zmartwychwstaniu, które usłyszał świat, to słowa Anioła wypowiedziane do kobiet spieszących o wschodzie słońca do grobu: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6). I nas Pan Bóg zaprasza dzisiaj do odpowiedzi na pytanie: Kogo szukam i gdzie? Czy mogę szukać życia tam, gdzie jest śmierć?

Anioł przynagla kobiety: „Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”(Mt 28, 7).

Idźmy i my do Galilei i nieśmy Orędzie Paschale: Pan zmartwychwstał prawdziwie! Spotykajmy Go w Wieczerniku, gdzie łamie dla nas Chleb, spotykajmy Go, kiedy idzie z nami w drodze jak z uczniami do Emaus i wyjaśnia nam Pisma i odpowiada na pytania i nasze wątpliwości… Spotykajmy Go w codzienności, w zwykłych obowiązkach jak uczniowie łowiący ryby w Galilei.

Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia w nas wiarę, że tylko On jest Panem życia i śmierci. Upewnia nas w tym, że tylko miłość daje życie i tylko Jezus jest źródłem pokoju, nadziei, wiary i miłości.

Kochane Siostry, kochani nasi Bliscy, zapewniam o modlitwie przed Panem, który zmartwychwstał i żyje. Alleluja!

(-) m. Beata Mazur


Warszawa, Wielkanoc 2020
Czytany 650 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 kwiecień 2020 16:24