niedziela, 06 marzec 2011 21:24

List do Zgromadzenia na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej, 29.09.2007r.

Warszawa, 29 września 2007Bardzo Kochane Siostry,

Na progu nowego roku pracy duchowej Zgromadzenia pragnę skierować do Sióstr słowo zachęty, abyśmy ten kolejny rok przeżywały z zaangażowaniem i miłością, podejmując zadania, które nam Opatrzność Boża wyznaczyła.


W obecnym roku pragniemy Siostrom zaproponować odczytywanie naszej tożsamości urszulańskiej w kluczu Słowa Bożego. Jak dobrze wiemy, Kościół Powszechny przygotowuje się do kolejnego Synodu Biskupów, w całości poświęconego Słowu Bożemu. Kościół w Polsce, w swoim programie duszpasterskim, ten rok również poświęca refleksji nad Słowem Bożym. Chcemy zatem, razem z Kościołem i w Kościele, ponownie odkryć rolę i znaczenie Słowa Bożego dla naszego Zgromadzenia i dla każdej z nas osobiście.

Słowo Boże, objawione w pełni w Osobie Jezusa Chrystusa, ma moc nas na nowo odrodzić i uzdolnić do całkowitego daru z siebie dla sprawy Królestwa Niebieskiego. W naszych Konstytucjach nie brakuje zachęty, aby kształtować swe życie na Ewangelii, naśladując Chrystusa w Jego oddaniu się woli Ojca, w Jego ofierze dla zbawienia ludzi (por. Konst. 5; 8; 52; 55). Nasze powołanie realizujemy idąc za Chrystusem, wsłuchane w Jego Słowo i oddane Jego sprawom (por. Konst. 49). Czyli bez ustawicznego odnoszenia się do Słowa Bożego nie można sobie wyobrazić pełnej odpowiedzi na powołanie do życia konsekrowanego.

Każda Rodzina zakonna jest obdarzona szczególnym charyzmatem, głęboko zakorzenionym w Słowie Bożym. To tam musimy szukać odpowiedzi, kim jesteśmy jako Zgromadzenie i jednostka, i to w Słowie Bożym jest ukryty kształt naszej odpowiedzi na dar powołania. Im bardziej Słowo Boże zamieszka w nas i stanie się osnową całego naszego życia wspólnotowego i osobistego, tym bardziej będziemy JEDNO w Chrystusie i tym bardziej staniemy się świadkami Jego miłości zbawczej we współczesnym świecie.

Metoda tegorocznej pracy - wybrane z naszych Konstytucji słowa-klucze, odczytywane w świetle Słowa Bożego - jest pewną propozycją wspólnotowego i osobistego poszukiwania, którego celem ma być głębsze zrozumienie naszej duchowości i posłannictwa w Kościele i świecie. Ufamy, że stanie się ona inspiracją do odnajdywania w Konstytucjach jeszcze innych słów, które są nie mniej ważne dla naszego życia duchowego i apostolskiego, bo przecież chodzi o odkrycie tej jedności, która jest między naszym prawem zakonnym a Słowem Bożym.

Matka Założycielka w swoich pismach wciąż nas zachęca, abyśmy, obficie czerpiąc ze Słowa Bożego, zwłaszcza Ewangelii, kształtowały naszą szarą urszulańską codzienność. Niech więc w spotkaniach formacyjnych nie zabraknie odwołania się do Jej tekstów, zwłaszcza medytacji. Ileż tam praktycznych wskazówek, jak przeżywać radości i cierpienia, aby niczego w życiu nie zaprzepaścić, a wszystko wykorzystać jako wspaniały materiał dla budowania naszej świętości osobistej i szerzenia Miłości Bożego Serca.

Życzę Siostrom, aby ten rok dla każdej z nas był owocny na każdym odcinku życia i pracy. W sposób specjalny myślą i sercem ogarniam te Siostry, które są dotknięte chorobą i różnorakim cierpieniem. Wy wszystkie jesteście zespolone w sposób szczególny z naszym charyzmatem i stanowicie jego uprzywilejowaną cząstkę - nosicie w swoim ciele konanie Jezusa. Wspierajcie całe nasze Zgromadzenie niezastąpionym darem Waszej ofiary, abyśmy wszystkie razem mogły żyć i pracować na większą chwałę Bożą, dla dobra osobistego i tych wszystkich, do których jesteśmy posłane.

Zawierzam siebie i każdą z Kochanych Sióstr Sercu Bożemu i Maryi, Królowej naszego Zgromadzenia. Niech święta nasza Matka Założycielka wstawia się za nami.

Z serca błogosławię i serdecznie pozdrawiam -

(-) m. Franciszka
Czytany 1880 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 luty 2016 16:09