niedziela, 06 marzec 2011 21:25

List na Adwent 2007

List Przełożonej Generalnej m. Franciszki Sagun do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK na Adwent 2007

Warszawa, Adwent 2007Kochane Siostry,
Od I Niedzieli Adwentu z całym Kościołem wkraczamy w nowy rok liturgiczny. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa, „posiada podwójny charakter: jest czasem przygotowania na uroczystość Bożego Narodzenia i jednocześnie czasem oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa na końcu wieków” (1); to czas wyjątkowy dla każdego chrześcijanina. Cała liturgia jest przesycona radością i oczekiwaniem. Za świętym Pawłem możemy powtórzyć: „Radujcie się w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4,4-5).


Ojciec Święty Benedykt XVI w jednej z homilii adwentowych rozważał: „Obudź się! Pamiętaj, że Bóg przychodzi! Nie wczoraj, nie jutro, ale dzisiaj, teraz! Jedyny prawdziwy Bóg, «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba», nie jest Bogiem, który żyje sobie w niebie i nie interesuje się nami ani naszymi dziejami, lecz jest Bogiem-który-przychodzi. Jest Ojcem, który nigdy nie przestaje o nas myśleć i w pełni szanując naszą wolność, pragnie nas spotkać i nawiedzić; chce przyjść, zamieszkać wśród nas, pozostać z nami. Przychodzi, bo chce nas wyzwolić od zła i śmierci, od tego wszystkiego, co uniemożliwia nam prawdziwe szczęście. Bóg przychodzi, aby nas zbawić”(2).

Jest to czas wzmożonej aktywności wewnętrznej i zewnętrznej. Zechciejmy zaangażować całe nasze życie w służbie Dobrej Nowiny - Ewangelii. Pan jest blisko. Przygotujmy w nas i pomóżmy innym przygotować w sobie godne mieszkanie na przyjęcie Bożego Słowa, by przypadkiem nie okazało się, że „przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli”. Jezus przychodzi w różnych postaciach - zatroszczmy się o rozpoznanie Bożego nawiedzenia w drugiej Siostrze, we wspólnocie, w wydarzeniach dnia codziennego, w każdym dziecku i człowieku biednym.

Postawmy sobie pytanie: Jak powinna przeżywać Adwent osoba konsekrowana, a w naszym wypadku urszulanka Serca Jezusa Konającego? Odpowiadając na Jezusowe zaproszenie: „Pójdź za Mną”, weszłyśmy świadomie i dobrowolnie na drogę naśladowania Jezusa, czyli przebywania z Nim, życia w Jego obecności. Czy nadal ta świadomość jest żywa, czy nadal Słowo Odwieczne Boga jest oczekiwane i przyjmowane? Czy jesteśmy otwarte na Boże nawiedzenie w naszym codziennym życiu? Czy tak jak Maryja potrafimy powtarzać: „Niech mi się stanie według słowa twego”? Czy jest w nas żywa świadomość, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego…”? Bóg ma moc, dzięki łasce Ducha Świętego, doprowadzić nas do pełni Prawdy, do pełnego poznania Jego odwiecznych planów i zamiarów względem nas i naszego Zgromadzenia.

Nasza Matka Założycielka była nieustannie otwarta na Boże nawiedzenie. Jej słowa często powtarzane: „Jak Bóg chce” kształtowały postawę otwartości na Boże plany. Była niestrudzona i pozostała wierna przez całe życie młodzieńczemu pragnieniu: „Abym tylko miłować umiała” i „aby wszystkim dać Boga” - niech postawa i przykład naszej Świętej Założycielki wciąż w nas wzbudza to samo pragnienie i przemienia je w konkretny czyn.

Bądźmy ludźmi wielkich pragnień i Bóg w nas i przez nas będzie objawiał miłość Bożego Serca w dzisiejszym świecie, i nasze wspólnoty zmienią się w miejsca przebaczenia i wieczerniki, w których „jedni drugim umywamy nogi”!

Niech więc tegoroczny Adwent będzie czasem owocnego poszukiwania i odnajdywania Chrystusa w liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku. W tym oczekiwaniu na spotkanie z Panem, który wciąż przychodzi, pozwólmy się prowadzić Maryi, Matce Słowa Wcielonego.

Pragnę podziękować Kochanym Siostrom i Wspólnotom za bliskość i modlitwę za śp. Krzysztofa, mojego siostrzeńca, i jego rodzinę.

Serdecznie pozdrawiam każdą z Kochanych Sióstr i zapewniam o mojej codziennej modlitwie w intencjach całego naszego Zgromadzenia.

Maranatha, przyjdź Panie Jezu!


PRZYPISY:
1) Por. „Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza”, 39, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
2) Benedykt XVI, z homilii podczas Nieszporów I Niedzieli Adwentu 2006.
Czytany 1926 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 16:49