niedziela, 06 marzec 2011 21:32

List na nowy rok formacji duchowej - 1 IX 2008

Warszawa, 1 września 2008


Bardzo Kochane Siostry,

Rozpoczynamy kolejny rok pracy duchowej w naszym Zgromadzeniu. W Kościele powszech-nym jest on poświęcony osobie i dziełu św. Pawła Apostoła, który z prześladowcy Chrystusa, dzięki łasce Bożej i współpracy z nią, stał się największym Jego głosicielem. Niósł Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale całym swoim życiem, aż do stwierdzenia: „Dla mnie żyć – to Chrystus” [1] i aż do utożsamienia się ze swoim Mistrzem i Panem: „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” [2].


Odkrywając i przybliżając sobie sylwetkę św. Pawła, zechciejmy, w świetle jego życia i nauczania, poddać refleksji nasze powołanie, nasze drogi nawrócenia i doświadczenie Boga, a przede wszystkim nasze zaangażowanie w dzieło ewangelizacji.

Zechciejmy, tak jak św. Paweł, „żyć Słowem i głosić Słowo. Rozpalmy na nowo charyzmat Boży, który w nas jest” [3], tak, abyśmy „pochwycone przez Chrystusa”, na wzór św. Pawła, życiem przemienio¬nym głosiły światu z nową mocą i przekonaniem Dobrą Nowinę o Chrystusie i o zbawieniu.

Zaproponowane tematy pracy rocznej z jednej strony ułatwiają nam sięgnięcie do treści Listów św. Pawła, a z drugiej zachęcają, aby w nich się jakby przejrzeć: Słowo Boże ukryte w Listach jest skuteczne na miarę naszej wiary i przeżywania jej w naszym codziennym życiu. Stajemy się dziś adresatami tych Listów, o ile karmimy się ich zawartością; starajmy się więc być żywymi świadkami wielkich rzeczy, których Bóg dokonuje i może dokonać w nas samych, a przez nas w naszych wspólnotach i w kontaktach z innymi.

Niech tegoroczna praca duchowa nie tylko zbliży nas do osoby i dzieła św. Pawła, ale również dopomoże nam pełniej żyć naszym urszulańskim charyzmatem.

Do każdego spotkania przygotowujmy się wcześniej przez:

* zapoznanie się z tematem,
* przemyślenie i przemodlenie treści, które w nim są zawarte,
* skonfrontowanie ich z własnym życiem,
* stawianie sobie pytań i szukanie na nie odpowiedzi w świetle Słowa Bożego, Pism Matki Założycielki i naszych Konstytucji.

Można to zrobić np. podczas 1-2 medytacji porannych, zapoznając się z zaproponowanymi fragmentami Listów św. Pawła i innymi materiałami. Dany temat, wcześniej przemyślany i przemod¬lo¬ny, głębiej zapadnie w nasze serca i w naszą świadomość, i lepiej przeżyjemy samo spotkanie, podczas którego będziemy mogły rzeczywiście dzielić się Słowem Bożym i naszym wewnętrznym doświadczeniem; będziemy skuteczniej wspólnie poszukiwać odpowiedzi na rodzące się pytania dotyczące nas samych, naszej Rodziny zakonnej i naszego bycia w Kościele. Nie traktujmy tych spotkań rutynowo i jakby z przymusu. Jest to cenny czas, w którym z jednej strony mamy okazję pogłębiać osobiste życie duchowe, a z drugiej – zacieśniać więzy siostrzane we wspólnocie i przeżywać z pełną świadomością nasze życie konsekrowane.

Zachęcam też, w miarę możności, aby każde spotkanie kończyć krótką modlitwą spontanicz¬ną: dziękczynienia lub prośby, uwielbienia lub przeproszenia.

W ciągu całego roku byłoby wskazane wzięcie Listów św. Pawła na prywatną lekturę duchową – stały kontakt z ich treścią pozwoli nam na nowo odkryć piękno postaci św. Pawła Apostoła, jego żar i zapał apostolski, jego oddanie się do końca Chrystusowi i sprawie Ewangelii.

Niech do tego zachęcą nas słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który – zapowiadając Rok św. Pawła – powiedział: „Jak na początku, tak również dzisiaj Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje świadków i męczenników takich jak św. Paweł” [4].

Obok tematów związanych z osobą św. Pawła nie zapominajmy o ważnych wydarzeniach z życia Kościoła powszechnego, m.in. o Synodzie Biskupów, który w całości poświęcony będzie refleksji na temat „Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła”. Zaproponowane tematy obecnego programu pragniemy także przeżywać z całym Kościołem w nurcie Roku Liturgicznego.

Tematy rekolekcji miesięcznych są w dużej mierze dopasowane do treści spotkań w danym miesiącu. W tym dniu zechciejmy sięgnąć przede wszystkim do zaproponowanych Pism Matki Założycielki, Konstytucji Zgromadzenia i Dokumentu synodalnego, tak abyśmy mogły, powracając do tych treści, kształtować z coraz większą świadomością i odpowiedzialnością naszą urszulańską tożsamość i aby w pełni się poczuć „w samym sercu Kościoła” [5].

***
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Siostrom, które przyjęły z wiarą i gotowością powierzone im nowe zadania w Zgromadzeniu. Zachęcam, aby zmianę wspólnoty i pracy Siostry odczytywały jako kolejną szansę na drodze do coraz pełniejszej odpowiedzi na Jezusowe wezwanie: „Pójdź za Mną”.

Odpowiadając na znaki czasu i potrzeby Kościoła, w tym roku szkolnym podejmujemy pracę w Rosji, w Sankt Petersburgu, przy parafii św. Katarzyny, w miejscu, gdzie ponad 100 lat temu święta Matka Urszula, kierowana Opatrznością Bożą, kładła podwaliny pod nasze Zgromadzenie. Otwieramy też placówkę w Boliwii, w Oruro, przy parafii św. Piusa X, w dzielnicy „Aurora”, a w Polsce rozpoczynamy współpracę z oddziałem diecezjalnego Radia Ave Maryja w Jarosławiu, gdzie jednocześnie podejmiemy katechezę w szkole. (...)

Na kolejny rok pracy z serca błogosławię i serdecznie pozdrawiam –

PRZYPISY:
1) Flp 1, 21.
2) Ga 2, 20.
3) por. 2 Tm 1, 6.
4) Benedykt XVI, Bazylika św. Pawła w Rzymie, 28.06.2007.
5) por. VC 3.

(-) m. Franciszka
Czytany 2067 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 16:55