×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

czwartek, 17 marzec 2011 20:16

List na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej - 20 VIII 2009

Pniewy, 20 sierpnia 2009


Kochane Siostry,

Na początku nowego roku szkolnego pragnę przekazać wszystkim Wspólnotom Zgromadzenia program pracy duchowej, przygotowany przez Siostry z Rady generalnej. Tegoroczny program jest w całości poświęcony refleksji nad Słowem Bożym. Niech przewodnikiem i wzorem do dobrego przeżywania poszczególnych tematów będzie Maryja, która dzięki rozważaniu Słowa Bożego w swoim sercu stała się Matką Słowa Wcielonego i Matką wszystkich wierzących.

 

 

Niech Jej słowa, które jednocześnie są hasłem naszego Zgromadzenia: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”, będą dla nas światłem i drogowskazem w codziennym życiu, aby coraz pełniej odpowiadać na łaskę powołania: „Pójdź za Mną!”. Niech kształtują nasze postawy i pomagają do pogłębienia życia duchowego, tak aby na Jej wzór stawać się siostrami i matkami tych wszystkich, do których jesteśmy posłane.

Słowem Bożym w najpełniejszym wymiarze jest sam Jezus Chrystus – niech więc kolejny rok pracy prowadzi nas do coraz pełniejszego poznania i umiłowania osoby Jezusa Chrystusa, Jego woli, w której kryje się prawdziwy kształt naszej odpowiedzi na dar życia i powołania zakonnego.

Siostry Kochane, wykorzystujmy wszystkie możliwości, jakie daje nam Zgromadzenie. Spotkania formacyjne nie są bowiem ciężkim obowiązkiem, ale przywilejem, dzięki któremu wspólnotowo i indywidualnie możemy tydzień po tygodniu zgłębiać nasze życie duchowe, dzielić się z innymi bogactwem przemyśleń i zacieśniać więzy z Siostrami, z którymi na co dzień pragniemy służyć sprawie Królestwa Bożego. Przygotowujmy się do tych spotkań wszystkie, czujmy się odpowiedzialne za siebie i jedne za drugie, za Zgromadzenie i Kościół.

W roku 2010 nasze Zgromadzenie będzie przeżywać 90. rocznicę istnienia – przygotowujmy się do tej rocznicy z wdzięcznością i zaangażowaniem. Wiemy dobrze, jaką miłością i czcią Matka Założycielka otaczała Słowo Boże, jak nim żyła na co dzień i nam do rozmyślania pozostawiła w swoich pismach.

Na koniec pragnę zacytować fragment instrukcji „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”, wydanej w 2002 roku przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która podkreśla wartość Słowa Bożego w odniesieniu do życia konsekrowanego[1]:

„Świętości nie można zrozumieć, jeśli się nie rozpocznie od odnowionego słuchania Słowa Bożego. «Konieczne jest zwłaszcza – czytamy w „Novo millennio ineunte” – aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, pomagającym odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie»[2]. To bowiem w swym Słowie Mistrz się objawia, wychowuje serce i umysł. Tam dojrzewa spojrzenie wiary, uczące patrzenia na rzeczywistość i wydarzenia oczami samego Boga, tak by «poznać zamysł Chrystusa» (1 Kor 2,16).
 
To Duch Święty napełnił nowym światłem Słowo Boże, skierowane do założycieli i założycielek. Z niego wziął początek każdy charyzmat, a każda Reguła chce być tego wyrazem. W ciągłości z założycielami i założycielkami, również i dzisiaj ich uczniowie są wezwani, aby wziąć do ręki Słowo Boże, aby było ono nadal lampą dla ich stóp i światłem na ich ścieżkach (por. Ps 119,105), a wtedy Duch Święty będzie mógł prowadzić ich do całej prawdy (por. J 16,13).
 
Słowo Boże jest pokarmem dla życia, dla modlitwy, podtrzymuje w codziennej drodze, jest podstawą jedności wspólnoty i jej jednomyślności, natchnieniem do ustawicznej odnowy i do twórczych inspiracji apostolskich. Już Sobór Watykański II wskazał powrót do Ewangelii jako pierwszą i największą zasadę odnowy[3].
 
Tak jak w całym Kościele, tak też wewnątrz wspólnot i grup osób konsekrowanych rozwinął się w tych latach bardziej żywy i bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym. Należy tę drogę kontynuować i przemierzać z wciąż nową intensywnością. «Dlatego musicie – powiedział Papież – nieustannie rozważać Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię, aby odcisnęły się w was rysy wcielonego Słowa»[4].
 
Życie braterskie we wspólnocie pomaga także odkrywać wymiar eklezjalny Słowa: przyjąć je, medytować, razem według niego żyć, dzielić się doświadczeniami, które z niego wypływają, i w ten sposób wchodzić w prawdziwą duchowość komunii.
 
W tym kontekście wypada przypomnieć potrzebę ustawicznego odwoływania się do Reguły, ponieważ w Regule i w Konstytucjach «zawarty jest program naśladowania Chrystusa, ukształtowany przez określony charyzmat, którego autentyczność została potwierdzona przez Kościół». Ten program naśladowania Chrystusa wyraża szczególną interpretację Ewangelii, przekazaną założycielom i założycielkom, uległym natchnieniom Ducha, i pomaga członkom danego instytutu żyć konkretnie według Słowa Bożego.
 
Osoby konsekrowane, karmione Słowem, stają się ludźmi nowymi, wolnymi, ewangelicznymi, a przez to autentycznymi sługami Słowa w dziele ewangelizacji. W ten sposób wypełnią pierwszoplanowe zadanie Kościoła na początku nowego tysiąclecia: «musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy»[5]”.
 
Niech te myśli staną się dla nas zachętą, aby z nowym zapałem i przekonaniem korzystać ze skarbca Słowa Bożego. Prośmy dla nas i dla Sióstr naszych, aby Duch Święty nieustannie w nas ożywiał pragnienie zgłębiania Słowa Bożego i wcielania go w codzienne nasze życie.

* * *

W dniach 14 i 15 sierpnia br., podobnie jak w ubiegłych latach, w Domu Macierzystym w Pniewach odbyły się uroczystości zakonne. Do nowicjatu zostały przyjęte 3 postulantki. W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej 2 siostry nowicjuszki złożyły pierwszą profesję zakonną i 4 siostry juniorystki – profesję wieczystą. W grupie sióstr składających śluby wieczne była jedna siostra Ukrainka. W dniu 17 października br. na Ukrainie, w Kamieńcu Podolskim, kolejna siostra Ukrainka złoży swoją profesję wieczystą.

W Pniewach, od października br., grupa 5 sióstr postulantek (4 Polki i 1 Ukrainka) rozpocznie postulat ścisły, który je przygotuje do nowicjatu w przyszłym roku.

W ostatnim czasie w Pniewach wstąpiły dwie kandydatki i kolejne dwie osoby przyjdą do Zgromadzenia na początku roku szkolnego. Dziękujmy Bogu za każde powołanie do naszej Rodziny Zakonnej i prośmy Pana o nowe gorliwe powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła.

Na rozpoczynający się nowy rok pracy z serca błogosławię –

(-) m. Franciszka

PRZYPISY:
[1] Kongregacja IŻKiSŻA, Rozpocząć na nowo od Chrystusa, 24.
[2] Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 39.
[3] Por. Perfectae caritatis, 2.
[4] Jan Paweł II, Homilia z 2 lutego 2001.
[5] Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 40.
Czytany 2391 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 20:23