×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 01 wrzesień 2014 13:17

List na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej - 20 VIII 2014

Warszawa, 20 sierpnia 2014

Kochane Siostry,

Na półkuli północnej rozpoczynamy nowy rok szkolny i tym samym nowy rok pracy duchowej. Na półkuli południowej, zwłaszcza w Ameryce Południowej, rok szkolny 2013/2014 zmierza powoli ku końcowi, przed Siostrami jest jeszcze kilka miesięcy wytężonej pracy.

Już na samym początku tego listu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Siostrom za troskę o własne życie duchowe i o życie duchowe wspólnot, a także za inicjatywy apostolskie podejmowane w okresie letnim. Siostrom chorym i starszym dziękuję za ofiarowanie swoich cierpień i modlitw w intencji mojej i całego Zgromadzenia. Wszystkim Siostrom dziękuję za inicja­tywy podejmowane na rzecz budzenia powołań i za codzienną modlitwę w intencji nowych powołań do naszego Zgromadzenia.

 

Razem z tym listem pragnę przekazać Siostrom program pracy duchowej Zgromadzenia na kolejny rok, w którym nie zabraknie odwołania się do ważnych wydarzeń w Kościele Powszechnym, a także tematów związanych z naszą Rodziną zakonną.

1. Z inicjatywy papieża Franciszka rok 2015 w Kościele Powszechnym będzie Rokiem Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się dnia 21 listopada br., a zakończy 1 lutego 2016 r. Będzie on upamiętnieniem pięćdziesiątej rocznicy powstania Dekretu II Soboru Watykańskiego Perfectae caritatis, o odnowie życia konsekrowanego, który wyznaczył zasadnicze linie odnowy życia zakonnego w Kościele, wzywając do powrotu do źródeł w duchu wierności Panu Bogu, Kościołowi, własnym charyzmatom i współczesności.

Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. João Braz de Aviz, podał trzy główne cele Roku Życia Konsekrowanego:

  • dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego, zwłaszcza za 50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru;
  • odnowić dynamizm życia konsekrowanego przez rozmiłowanie w Bogu, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem, przeżywać teraźniejszość z pasją, tj. z miłością, prawdziwą przyjaźnią, w głębokiej komunii, aby obudzić świat swym profetycznym świadectwem;
  • uznać i wyznać nasze słabości, ale też z mocą pokazać światu, ile wśród nas jest świętości i żywotności, że konsekrowani są „żywymi ikonami Boga”, i przyjąć przyszłość z nadzieją, mimo kryzysu, który dotknął Kościół, społeczeństwa, w tym także zakony, przyjąć ten kryzys nie jako przedsionek śmierci, ale jako Kairos, czas łaski, okazję wzrastania w głąb, czas nadziei, w przekonaniu, że życie konsekrowane nie może zaniknąć w Kościele.

2. W 2015 roku będziemy świętować 150. rocznicę urodzin naszej świętej Matki Założycielki. W przygotowaniu do tego jubileuszu już teraz pragniemy każdego miesiąca jeden z tematów poświęcić głębszemu poznaniu osoby św. Urszuli, która dla nas, urszulanek szarych, jest wielkim darem i jednocześnie wezwaniem dla pełniejszego poznania i życia charyzmatem Zgromadzenia.

Dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej rok jubileuszowy św. Urszuli zbiega się z Rokiem Życia Konsekrowanego w Kościele Powszechnym, oprócz więc pism Matki Założycielki i opracowań o Niej będziemy miały okazję czerpania z bogatego skarbca nauczania Kościoła nt. życia konsekrowanego. Szczególnie zachęcam do uważnego śledzenia wypowiedzi Papieża Franciszka, który już wiele ważnych myśli przekazał w swoim nauczaniu o życiu konsekrowanym, wobec którego żywi wielkie oczekiwania.

Podczas spotkań letnich w Pniewach zastanawiałyśmy się nad programem roku jubileuszowego św. Urszuli i nad inicjatywami, które chcemy podjąć w wymiarze duchowym i apostolskim, skierowanymi do każdej z nas, do naszych wspólnot i środowisk, w których żyjemy i pracujemy. W najbliższym czasie prześlemy Siostrom drogą e-mailową wyżej wspomniane propozycje jako pomoc w zaplanowaniu roku jubileuszowego we własnych wspólnotach i środowiskach. Pragniemy na nowo poznać i przybliżać innym Jej życie i Jej zatroskanie o sprawy Boże i sprawy ludzkie.

Proszę też Siostry z innych krajów poza Polską, aby na własnym terenie podjęły wspólną refleksję nad tym, jak chcą ten szczególny rok jubileuszowy przeżyć w swoich centrach i wspólnotach.

Mamy nadzieję, że podejmowana refleksja i działania będą służyły odnowie naszego życia na wszystkich płaszczyznach, w wymiarze duchowym i apostolskim, wspólnotowym i indy­widualnym. Matka Andrzeja Górska w liście do sióstr z okazji 100. rocznicy urodzin świętej Urszuli pisała: „Uświadomiłyśmy sobie jasno, że żywotność i skuteczność naszej pracy uzależniona jest od tego, na ile odnowimy się i pogłębimy w duchu Założycielki, na ile sięgniemy do tych czystych i bogatych źródeł, jakimi są dla nas jej pisma i jej wskazania”.

3. W maju br. w Watykanie przeżyłyśmy uroczystość kanonizacji dwóch wielkich Papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Jak Siostry wiedzą, ostatnia Kapituła Generalna włączyła św. Jana Pawła II do grona Patronów Zgromadzenia. Wiemy też, ile troski i uwagi poświęcił ten Papież, podczas swojego długiego pontyfikatu, życiu konsekrowanemu i ile miejsca zarezerwował w swoim sercu nam, szarym urszulankom, o czym świadczą liczne listy i przemówienia skierowane do Zgromadzenia z różnych okazji. Pragniemy więc jeden z tematów każdego miesiąca poświęcić odczytaniu na nowo i zgłębianiu tekstów Jana Pawła II, skierowanych do nas i do wszystkich osób konsekrowanych, jako wyraz naszej wdzięczności Bogu za dar świętości jego życia, dany całemu Kościołowi i światu.

Program pracy rocznej przewiduje w każdym miesiącu jeden temat ogólny, któremu poświęcamy trzy spotkania wspólnotowe. Mają one za zadanie zgłębienie zaproponowanego tematu w oparciu najpierw o nauczanie Kościoła nt. życia konsekrowanego, następnie refleksję dot. życia św. Urszuli i jej pism oraz teksty św. Jana Pawła II skierowane do nas i do wszystkich osób konsekrowanych. Czwarte spotkanie w danym miesiącu pozostawiamy do wykorzystania w sposób dowolny. Zachęcamy zwłaszcza do zapozna­wania się na bieżąco z dokumentami kościelnymi i z wypowiedziami Papieża Franciszka. Każdego miesiąca są też zaproponowane materiały na dzień skupienia i na rewizję życia.

Oto tematy poszczególnych miesięcy:

Wrzesień

Radość Ewangelii

Październik

Permanentny stan misji

Listopad

Wobec pokus w pracy duszpasterskiej

Grudzień

Bycie uczniem i misjonarzem

Styczeń

Osobista medytacja i publiczne głoszenie Słowa Bożego

Luty

Dar i zadania życia konsekrowanego

Marzec

Tajemnica życia braterskiego

Kwiecień

Troska o najsłabszych

Maj

Droga dialogu

Czerwiec

Ewangelizacja w Duchu Świętym.

Ponawiam serdeczną prośbę do Sióstr przełożonych i odpowiedzialnych za wspólnoty, aby troszczyły się o systematyczne i dobrze przygotowane spotkania wspólnotowe. Proszę też wszystkie Siostry, aby czynnie w nich uczestniczyły. Dobrze wykorzystujmy dni skupienia i z odwagą podejmujmy wspólną refleksję nad kształtem naszego życia i naszych wspólnot, poszukując, o ile trzeba, nowych form rewizji życia. Nie zaniedbujmy jak najszybszego naprawiania wyrządzonych sobie wzajemnie przykrości. Pamiętajmy o tym, że czas poświęcony na formację osobistą i wspólnotową jest przywilejem. Powinno nam wszystkim zależeć na ustawicznej odnowie naszego życia, na pogłębianiu nie tylko wiedzy intelektualnej, ale nade wszystko na tym, aby całe nasze życie było przeniknięte duchem wiary, czyli zakotwiczone w Bogu, który nas powołał i pragnie uczynić nas narzędziami swojej miłości we współczesnym świecie.

Na bieżąco śledźmy prace najbliższego Synodu Biskupów, który będzie poświęcony rodzinie. Otoczmy serdeczną modlitwą prace Synodu i módlmy się za nasze rodziny i za rodziny, z którymi jesteśmy w kontakcie poprzez naszą posługę: katechezę dzieci i młodzieży, pracę wychowawczą w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, świetlicach i internatach. Nie zapominajmy, że poprzez dar powołania i profesję zakonną jesteśmy szczególnie włączone w Kościół i w to wszystko, co jest troską Kościoła, w jego misję ewangelizacyjną.

Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim Siostrom, które przyjęły w duchu wiary i z gotowością zmianę wspólnoty i powierzone im zadania. Na nowy rok życia i pracy każdej Siostrze i wszystkim wspólnotom z całego serca życzę Bożego błogosławieństwa i głębokiej radości w służbie Bogu i ludziom.

(-) m. Franciszka Sagun

Czytany 1887 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 luty 2016 17:06