×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

Wydrukuj tę stronę
wtorek, 02 październik 2012 21:18

List na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej - 22 VIII 2012

List m. Franciszki Sagun na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej

Warszawa, 22 sierpnia 2012

Kochane Siostry,

Wchodzimy w kolejny rok szkolny i tym samym w rok pracy duchowej. Pragniemy go przeżywać w naszych wspólnotach razem z Kościołem, aby jak najpełniej odpowiedzieć na jego oczekiwania wobec osób konsekrowanych i stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa na miarę naszych czasów.

 

Najbliższe miesiące będą brzemienne w ważne wydarzenia eklezjalne:

  • Papież Benedykt XVI listem apostolskim Porta fidei ogłosił Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października 2012, a zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 roku;
  • 11 października 2012 przypada pięćdziesiąta rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II;
  • 11 października br. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Dokument ten, autentyczny owoc II Soboru Watykańskiego, był postulowany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku jako narzędzie w służbie katechezy i powstał dzięki współpracy całego episkopatu Kościoła katolickiego;
  • W październiku 2012 odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

Najbliższy rok 2012/13, przeżywany w Kościele jako Rok Wiary, stanowi także główny temat naszego zgromadzeniowego programu pracy duchowej; wiary przeżywanej zarówno w aspekcie osobistym, jak i szeroko pojętym aspekcie wspólnotowym. Jak zawsze, w naszej formacji nie chodzi o wielość treści, ale przede wszystkim o to, by przemieniały one nasze serca i prowadziły do pełni miłości Boga i człowieka w każdej dziedzinie życia.

Program składa się z dwóch zasadniczych części, rozpisanych na szczegółowe tematy. W pierwszej powrócimy do podstawowych treści wiary – w oparciu przede wszystkim o nauczanie Kościoła, czyli Katechizm Kościoła Katolickiego i dokumenty Soboru Watykańskiego II, jak również bieżące nauczanie Stolicy Apostolskiej. Jako uzupełnienie są też dołączone propozycje innych tekstów czy artykułów, jeszcze inne można znaleźć na różnych portalach internetowych.

Rok pracy 2012/13 przygotowuje nas też do kolejnej kapituły generalnej Zgromadzenia, dlatego w drugiej części programu powrócimy do najważniejszych treści Konstytucji Zgromadzenia, które – ponownie rozważane – powinny ożywiać w nas wiarę i wdzięczność za naszą św. Matkę Założycielkę, której 10. rocznicę kanonizacji będziemy obchodzić 18 maja 2013.

Proponuję, aby każde spotkanie było podzielone na dwie części (jak zapewne zwykle robimy): pierwsza – to krótka modlitwa zaproponowanym Słowem Bożym, może to być modlitwa spontaniczna, chwila ciszy, śpiew, wspólnie odmówiona modlitwa ustna…, aby Duch Święty czynił nasze dyskusje i rozważania w drugiej części spotkania bardziej owocnymi.

Dzieło nowej ewangelizacji, w które wpisany jest Rok Wiary, koncentruje się wokół Pisma Świętego i sakramentów Kościoła. Słowo Boga coraz to bardziej musi wnikać w tkankę naszego życia, przemieniać myślenie, uzasadniać działanie: Niech pozostaną w twym sercu te słowa – pisze autor natchniony – które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,6-9). Dlatego celebracja wyznania wiary i intronizacja Biblii, które proponujemy na początku roku pracy, mają nam pomóc uprosić łaskę Pana, abyśmy były zdolne żyć wiarą i Słowem na co dzień. Można skorzystać z dołączonej propozycji (zał. 18), można to nabożeństwo poprowadzić według innego pomysłu, ale potraktujmy przeprowadzenie go zobowiązująco. Niech Księga Pisma będzie wyeksponowana w naszych kaplicach czy oratoriach.

Serdecznie zachęcam Siostry, aby – o ile to możliwe (tak jak to było w ubiegłym roku z aktem oddania Najświętszemu Sercu Jezusa) – taka celebracja wiary i Słowa odbyła się w dogodnym terminie również dla osób z nami związanych, dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, z jednoczesnym zachęceniem, aby Księga Pisma Świętego była nie tylko wyeksponowana w ich domach i umieszczona na widocznym miejscu, ale aby była codziennym duchowym pokarmem i przewodnikiem na drogach wiary.

Rewizje życia również chcemy przeżywać pod kątem refleksji nad naszą wiarą w różnych jej aspektach – czy to w wymiarze osobistym, czy też wspólnotowym, gdyż dawanie świadectwa wierze jest jednym z ważnych sprawdzianów autentyczności naszego powołania, które zakłada trwanie w więzi z Jezusem i radykalizm ewangelicznego świadectwa. Forma rewizji może być dowolna – zależnie od potrzeby; nie musi być to spotkanie długie – ważne, aby było skuteczne, czyli prowadziło do konkretów: radości z zauważonego dobra i podjęcia wysiłku korekty w tym, co jeszcze nam nie wychodzi. Niech też towarzyszy nam odpowiednio dobrane Słowo Boże.

Rekolekcje miesięczne oparte są na części pierwszej Konstytucji „Duchowość i posłannictwo Zgromadzenia”, która – jak wiemy – zawiera najważniejsze elementy naszego charyzmatu. Ale bez rozważania Słowa Bożego nie będą przynosiły owocu, dlatego zaproponowany tekst biblijny w równym stopniu powinien inspirować naszą refleksję i modlitwę.

Akt oddania dzieł i wspólnot Najświętszemu Sercu Jezusa, dokonany w naszych wspólnotach w minionym roku, powinnyśmy przypominać sobie i ponawiać przez sięganie do pism św. Urszuli dotyczących Serca Bożego (zwłaszcza rozmyślań na czerwiec). Dlatego niech dzień rekolekcji miesięcznych kończy się wspólną głośną lekturą któregoś z wyżej wskazanych tekstów. Wskazane byłoby, aby jak najczęściej towarzyszył nam ten akt strzelisty wzięty z Ewangelii: Panie, przymnóż nam wiary!

Ponawiam serdeczną prośbę do Sióstr przełożonych i odpowiedzialnych za wspólnoty, aby troszczyły się o systematyczne i dobrze przygotowane spotkania wspólnotowe. Proszę też wszystkie Siostry, aby czynnie w nich uczestniczyły (por. Konst.127). Pamiętajmy o tym, że czas poświęcony na formację osobistą i wspólnotową jest przywilejem, a nie ciężkim obowiązkiem. Powyższe spotkania są jednym z elementów niezbędnych w formacji permanentnej, która przecież nie kończy się ze złożeniem profesji wieczystej, ale trwa całe życie (por. Konst. 121). Powinno nam wszystkim zależeć na ustawicznej odnowie naszego życia, na pogłębianiu nie tylko wiedzy intelektualnej, ale nade wszystko na tym, aby całe nasze życie było przeniknięte duchem wiary, czyli zakotwiczone w Bogu, który nas powołał i czyni nas narzędziami swojej miłości we współczesnym świecie.

Na bieżąco śledźmy też prace najbliższego Synodu Biskupów, który będzie poświęcony nowej ewangelizacji. Nie zapominajmy, że poprzez dar powołania i profesji zakonnej jesteśmy szczególnie włączone w dzieło ewangelizacyjne Kościoła, które nie ogranicza się tylko do apostolstwa czynnego, jak katecheza, nauczanie czy wychowanie, ale – jak mówią nasze Konstytucje – „Każda siostra, niezależnie od rodzaju służby spełnianej we wspólnocie, uczestniczy w apostolstwie przez swe wewnętrzne nastawienie, dzięki któremu jej modlitwa, cierpienie, aktywność lub niemoc nabierają charakteru apostolskiego” (Konst. 85).

Zastanówmy się także wspólnotowo, co możemy uczynić więcej dla dzieła nowej ewangelizacji w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Poszukujmy nowych form dotarcia do młodzieży i rodzin, do osób, które z różnych przyczyń oddaliły się od Boga i Kościoła. Niech to działanie służy też budzeniu nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim Siostrom, które przyjęły w duchu wiary i z gotowością zmianę wspólnoty i powierzone im zadania. Na nowy rok życia i pracy każdej Siostrze i wszystkim wspólnotom Zgromadzenia z całego serca życzę Bożego błogosławieństwa, pokoju serca i głębokiej radości w służbie Bogu i ludziom.

[m. Franciszka Sagun]

Czytany 2180 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 20:29