×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

niedziela, 15 luty 2015 13:58

List na Wielki Post 2015

 

150 rocznica urodzin św. Urszuli LedóchowskiejWielki Post jest czasem sprzyjającym temu,
aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył,
a przez to stać się takim jak On…
Orędzie papieża Franciszka

na Wielki Post 2015 r.

 

 

Kochane Siostry,

już wkrótce z całym Kościołem rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli przygotowania do przeżywania największych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.

Tegoroczny okres Wielkiego Postu dla każdej szarej urszulanki jest czasem szczególnym także ze względu na bezpośrednie przygotowanie całego Zgromadzenia do obchodów jubileuszu 150-lecia urodzin naszej świętej Matki Założycielki, które rozpoczniemy 17 kwietnia br.

Obchody jubileuszowe nie powinny koncentrować naszej uwagi jedynie na osobie św. Urszuli, ale powinny nam pomóc do odkrycia wielkich rzeczy, które Pan Bóg dokonał dzięki Jej wierze, nadziei i miłości. Matka Urszula poprzez postawę zawierzenia stała się podatnym narzędziem w ręku Boga. Można przypuszczać, że syntezą Jej życia były słowa zawarte w czerwcowej medytacji pozostawionej naszemu Zgromadzeniu: „Bierzcie i jedzcie me siły, bo są do waszej dyspozycji, chcę wam służyć nimi. Bierzcie i jedzcie moje zdolności, moją umiejętność, jeśli wam nią mogę być użyteczna. Bierzcie i jedzcie me serce, niech swą miłością rozgrzewa i rozjaśnia życie wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas, niech będzie do waszej dyspozycji. Weźcie mnie, choćby to było dla mnie ciężkie, jam wasza, tak jak Jezus-Hostia jest mój” (Medytacje, VI-14)...

Udzielony świętej Urszuli przez Ducha Świętego charyzmat naszej rodzinny zakonnej: „od Serca Jezusa Konającego” mimo upływu lat jest wciąż aktualny. Został on także przekazany, przez tego samego Ducha Świętego, w darze powołania każdej z nas. Otrzymany dar zobowiązuje nas do nieustannego zgłębiania tajemnicy naszego charyzmatu i życia nim na co dzień. Przynagla do odpowiedzi wiarą, miłością i całkowitym darem z siebie, aby Chrystus w nas i przez nas mógł przedłużać swoją misję zbawczą (por. Konstytucje, 3). Mamy, podobnie jak to czyniła nasza święta Matka Założycielka, wsłuchiwać się w Jezusowe „pragnę”, aby odkrywać i realizować w codziennym życiu, we wszystkich wydarzeniach, oczekiwania Jezusa względem nas samych, względem wspólnoty, w której żyjemy, i całego naszego Zgromadzenia.

Matka Założycielka w swoich pismach nieustannie nas zachęca, abyśmy zapominając o sobie, stawały się na wzór Serca Jezusowego darem dla innych: „Mam miłować bliźnich, mam miłować moje siostry, tak jak Jezus mnie umiłował, wyniszczając, poświęcając się dla nich, jako ofiara całopalna. Jezus sam sięgnął aż do szczytu miłości. Od nas nie wymaga tak wielkiej ofiary, ale wzywa nas do poświęcenia się dla innych z zapomnieniem o sobie. Czy więc moja miłość bliźniego, moja miłość do sióstr jest choć trochę podobna do miłości Jezusa ku mnie?” (Konstytucje, 3).

Siostry Kochane, niech te pytania, stawiane przez samą Założycielkę każdej z nas, wyzwolą pokłady gorliwości, pragnienie wykorzystania każdej okazji, aby świadczyć innym dobroć. Okres Wielkiego Postu jest czasem sprzyjającym, aby skoncentrować naszą uwagę na sprawach najważniejszych. Liturgia Wielkiego Postu zachęca do nawrócenia, czyli powrotu do Boga, dawcy życia i wszelkiego dobra. Niech w tym okresie nie zabraknie wymiaru pokutnego, czyli świadomego zadośćuczynienia za popełnione przez nas i przez innych zło, unikania okazji do grzechu, systematycznej pracy nad sobą. Inną postawą istotną tego okresu jest jałmużna – owoc postu i wyrzeczenia, która jednak nie powinna ograniczać się do pomocy materialnej potrzebującym z tego, co nam zbywa, a co w gruncie rzeczy nic nas nie kosztuje. Niech nasza życzliwość nie będzie wyrachowana, ale wyczuwająca potrzeby innych, spiesząca im z pomocą. Dzielmy się czasem i gotowością do słuchania. Miejmy szeroko otwarte oczy na potrzeby wspólnoty i środowiska, w którym żyjemy i pracujemy. Pamiętajmy także o palących potrzebach Kościoła i całego świata.

Tegoroczny Wielki Post jest przeżywany w Roku Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy o oczekiwaniach papieża Franciszka wobec osób konsekrowanych. W liście z tej okazji Papież prosi, „aby przeżywać teraźniejszość z pasją”. Jednocześnie przypomina, że „dla założycieli i założycielek absolutną regułą była Ewangelia, a wszelka inna reguła pragnęła być jedynie wyrazem Ewangelii i narzędziem, aby żyć nią w pełni. Ich ideałem był Chrystus, całkowite wewnętrzne przylgnięcie do Niego, aby móc powiedzieć wraz ze św. Pawłem: «Dla mnie żyć to Chrystus» (Flp 1,21); śluby miały sens tylko po to, aby zrealizować tę ich namiętną miłość”. Mamy tego wyraźne potwierdzenie w życiu i działalności naszej świętej Matki Założycielki i w życiu wielu naszych Sióstr, które poprzedziły nas do wieczności.

Niech Maryja, wierna Służebnica Pańska, całkowicie oddana osobie i dziełu swego Syna, będzie dla każdej z nas wzorem cierpliwego uczenia się odpowiedzi na Boże oczekiwania. Jej macierzyńskiej opiece i wstawiennictwu św. Urszuli zawierzam każdą z Kochanych Sióstr i całe nasze Zgromadzenie, prosząc jednocześnie o dar nowych powołań.

(-) m. Franciszka Sagun

Warszawa, Wielki Post 2015 r.

Czytany 2305 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 20:55