×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

piątek, 02 sierpień 2013 21:07

List po zakończeniu XVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia, 31 VII 2013

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun po zakończeniu XVI Kapituły Generalnej Zgromadzenia

Pniewy, 31 lipca 2013

Bardzo Kochane Siostry,

dobiegła końca XVI Kapituła Generalna, podczas której został wybrany nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia i w czasie której, oprócz sprawozdania ustępującego zarządu, wsłuchując się w Chrystusowe pragnę, pochyliłyśmy się z troską i miłością nad naszym dziś i jutro po to, aby wzajemnie się uwrażliwić na to, co dla nas wszystkich jest ważne w aspekcie duchowości, apostolstwa, formacji i wielu innych dziedzin naszego urszulańskiego życia. Nie sposób w kilku zdaniach przekazać bogactwo treści i refleksji, które nam towarzyszyły podczas kolejnych sesji. Przyjdzie czas na podzielenie się nią w okólniku pokapitulnym, który powinien dotrzeć do wspólnot we wrześniu br.

 

Drugą kadencję przełożonej generalnej rozpoczynam z drżeniem serca, mając pełniejszą świadomość zadań i odpowiedzialności, która z tą posługą jest związana. Zawierzam ją przede wszystkim Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, który jest dawcą wszelkiej łaski i błogosławieństwa. Sercu Jezusa Konającego zawierzam także siebie, każdą Siostrę, prowadzone przez Zgromadzenie dzieła i podejmowane prace, nasze wspólnoty i kraje, w których żyjemy. Z tego Boskiego Serca, źródła mocy i miłości, pragniemy czerpać wszelką mądrość i zrozumienie do codziennego przeżywania wciąż na nowo naszego urszulańskiego charyzmatu. Niech Maryja, Służebnica Pańska, i nasza święta Matka Założycielka wypraszają potrzebne łaski, tak aby nasza Rodzina zakonna mogła żyć i pracować na większą chwałę Bożą, pożytek Kościoła i tych wszystkich, do których jesteśmy posłane.

Kochane Siostry, w sierpniu mija 50. rocznica tragicznej śmierci śp. m. Franciszki Popiel i s. Urszuli Kuleszanki. Mimo upływu czasu pamięć o matce Franciszce w naszym Zgromadzeniu jest wciąż żywa i to nie tylko wśród starszych pokoleń sióstr, które ją znały i kochały. Matka Popiel pozostawiła po sobie bogatą spuściznę, m.in. w postaci listów i okólników pisanych do Zgromadzenia. Wiele z nich ukazało się w tomiku z serii Ocalić od zapomnienia, wydanym dziesięć lat temu, z okazji 40. rocznicy śmierci. Cenną pozycją o śp. m. Popiel jest książka s. Teresy Sułowskiej pt. Zawsze w prawdzie [1], zawierająca oprócz listów i przemówień relacje i wspomnienia osób, które ją znały. Książka obejmuje okres całego życia śp. m. Franciszki – od dzieciństwa i młodości poprzez życie zakonne i ośmioletnią posługę przełożonej generalnej naszego Zgromadzenia. Zwłaszcza listy pisane do sióstr zawierają cenne myśli, które nie straciły na aktualności, ponieważ były pisane przez osobę, która znała Założycielkę i wzrastała duchowo pod bezpośrednim jej wpływem [2].

W związku z powyższą rocznicą XVI Kapituła Generalna Zgromadzenia jednogłośnie podjęła uchwałę, aby ogłosić Rok Matki Franciszki Popiel, co niniejszym czynię. Rozpoczniemy go w dniu 16 sierpnia br., w 50. rocznicę śmierci Matki, i zakończymy rok później, 16 sierpnia 2014. Sposób jego przeżycia i inicjatywy z nim związane pozostawiamy do przemyślenia i realizacji w poszczególnych centrach Zgromadzenia. Nie zabraknie wspólnych inicjatyw, zwłaszcza w Polsce, gdzie już w pierwszym dniu obchodów zostanie zorganizowana przez wspólnotę pniewską pielgrzymka autokarowa do Węgierek k. Wrześni – miejsca wypadku drogowego, w którym straciły życie m. Popiel i s. Kuleszanka. Tego samego dnia, jak co roku, siostry wspólnoty pniewskiej i z innych wspólnot przebywające w Pniewach spotkają się na wieczornej modlitwie przy jej grobie na cmentarzu.

W programie pracy duchowej na kolejny rok (2013/2014) proponuję przynajmniej jedno spotkanie każdego miesiąca poświęcone m. Popiel w celu pełniejszego zapoznania się z osobą śp. m. Franciszki, z jej bogactwem duchowym, umiłowaniem Kościoła, prostotą i radością życia zanurzonego w Bogu i w służbie innym. Mam nadzieję, że „spotkanie” z m. Popiel podczas tego Roku poświęconego jej osobie zaowocuje w każdej z nas odkryciem i zgłębieniem na nowo naszego urszulańskiego charyzmatu, w którym Matka tak bardzo była rozmiłowana.

Podczas prac kapituły podjęłyśmy jeszcze jedną inicjatywę – idąc za sugestią pewnej grupy Sióstr, wyrażoną w nadesłanym grupowym wniosku do kapituły, włączyłyśmy bł. Jana Pawła II do Patronów naszego Zgromadzenia. Wiemy dobrze, jak bardzo kard. Karol Wojtyła, a potem Papież Jan Paweł II czuł się związany z naszym Zgromadzeniem, jak bardzo leżała mu na sercu beatyfikacja, a potem kanonizacja naszej Matki Założycielki (dwa procesy dot. cudów m. Urszuli były przeprowadzone w kurii krakowskiej pod kierunkiem ówczesnego Metropolity Kościoła Archidiecezji Krakowskiej kard. K. Wojtyły). Listy i przemówienia skierowane do Zgromadzenia przy różnych okazjach przez Papieża Jana Pawła II same świadczą o tym, jak bardzo był zafascynowany osobą św. Urszuli i naszym urszulańskim charyzmatem. Bł. Janowi Pawłowi II, także wobec zbliżającej się jego kanonizacji, pragniemy powierzać całe nasze Zgromadzenie, a zwłaszcza sprawę nowych powołań.

Na zakończenie tego listu pragnę serdecznie podziękować Wspólnotom i poszczególnym Siostrom za nadesłane życzenia i modlitewną bliskość. Dziękuję zwłaszcza Siostrom chorym za modlitwę w intencji mojej i całego naszego Zgromadzenia, połączoną z darem ofiary i cierpienia, szczególnie w czasie trwania XVI Kapituły Generalnej. Nadal polecam siebie i siostry z rady generalnej pamięci modlitewnej Sióstr, abyśmy umiały z gorliwością, miłością i pokorą służyć naszej Rodzinie Zakonnej.

Serdecznie pozdrawiam każdą z Sióstr i łączę pozdrowienia od sióstr z rady generalnej –

(-) m. Franciszka

[1] S. Teresa Sułowska, Zawsze w prawdzie. Matka Franciszka Popiel, Warszawa 1991.

[2] Zob. M. Jolanta Olech, Wstęp do: M. Franciszka Popiel, Listy do Sióstr 1955-1963, z serii Ocalić od zapomnienia, Warszawa 2004.

Czytany 3274 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 16:44