×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

piątek, 17 maj 2013 08:02

List z okazji 10 rocznicy kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun z okazji 10 rocznicy kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej, naszej Matki Założycielki

Warszawa, 22 kwietnia 2012

 

18 V 2003, Rzym, Kanonizacja św. Urszuli LedóchowskiejBardzo Kochane Siostry,

18 maja br. mija 10. rocznica kanonizacji naszej Matki Założycielki. Ze wszystkimi wspólnotami rozsiany­mi po świecie pragniemy dziękować Bogu za uroczyste potwierdzenie świętości Jej życia i rozszerzenie kultu na cały Kościół. Przy tej okazji pragniemy także dziękować za charyzmat pozostawiony przez Założycielkę naszemu Zgromadzeniu, który nie przestaje być aktualny także i dziś; za każdą szarą urszulankę, która pragnie go realizować i potwierdzać świadectwem życia w codziennej służbie Bogu i ludziom w Kościele.

 

Pamiętamy wszystkie to niezwykłe wydarzenie które miało miejsce na placu św. Piotra w Rzymie w 2003 roku. Niech słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej ponownie dotrą do nas w całej głębi swej treści: Święta Urszula Ledóchowska przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała się w oblicze Chrystusa, swego Oblubieńca. W sposób szczególny jednoczyła się z Chrystusem konającym na Krzyżu. To zjednoczenie napełniało ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia słowem i czynem Dobrej Nowiny o miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale też osobom znajdującym się w potrzebie, ubogim, opuszczonym, samotnym. Do nich wszystkich mówiła językiem miłości popartej czynem. (…) Była w swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna.

Ten niewielki fragment z homilii jest nadal – jakże aktualnym – przesłaniem dla każdej z nas, które zapatrzone w przykład Założycielki szczerze pragniemy ją naśladować. Ona na pierwszym miejscu, w centrum swojego życia, postawiła Chrystusa, i to Chrystusa ukrzy­żowanego. To z tej tajemnicy miłości do końca czerpała siły i niestrudzony zapał, aby innym dać Boga i nieść miłość i radość wszędzie tam, gdzie jej brak.

Do każdej z nas bez wyjątku są skierowane słowa z XVI Prośby Testamentu: Urszulanka Serca Jezusa Konającego powinna wsłuchiwać się w bolesną skargę wydobywającą się z ust konającego na krzyżu Pana: PRAGNĘ. Matka Urszula, wsłuchana w te słowa Jezusa, podpowiada nam, że przede wszystkim pragnie On wylać na nas i na innych obfitość łask, które wysłużył swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Pragnie też wzajemności, pragnie dusz, które by Go kochały, po to, aby obdarzyć je szczęściem wiecznym[1].

Święta Matka Założycielka mówi także, że celem naszego życia i ideałem, dla którego poświęcić się mamy, jest zbawiać dusze, prowadzić dusze do Jezusa, dać im poznać nieskończoną dobroć Serca Jezusowego[2].

Kochane Siostry, oby powyższe słowa i myśli naszej świętej Matki Założycielki odnowiły w nas pełniejszą świadomość daru i zadań ukrytych w naszym powołaniu i konsekracji zakonnej, w naszym urszulańskim charyzmacie. Oby mogły zaowocować nową gorliwością i nowym zapałem w głoszeniu Chrystusa i świadczeniu o Nim wszędzie tam, gdzie Opatrzność Boża nas posyła. Niech wyniesienie Matki Założycielki do chwały ołtarzy wciąż na nowo nas mobilizuje do odważnego kroczenia drogami przez Nią nam wytyczonymi.

Na zakończenie, w przededniu kapituły generalnej, zwracam się do wszystkich Sióstr z serdecznym apelem, abyśmy to szczególne doświadczenie, jakim jest tegoroczna kapituła w życiu naszej Rodziny zakonnej, która jednocześnie wypada w Roku Wiary i w okresie wzmożonego wysiłku całego Kościoła o nową ewangelizację, przeżyły w duchu wsłuchi­wania się w Jezusowe Pragnę. Abyśmy potrafiły odważnie na nie odpowiedzieć, poszukując przede wszystkim tego, czego Bóg dla nas pragnie i czego od nas oczekuje.

* * *

Centralne uroczystości dziękczynne z okazji 10. rocznicy kanonizacji naszej świętej Matki Założycielki będziemy przeżywać w kolebce Zgromadzenia, w domu macierzystym w Pniewach, blisko relikwii św. Urszuli. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w dniu 18 maja o godz. 15.00 przewodniczyć będzie – jako znak żywej łączności z następcą św. Piotra, papieżem Franciszkiem – ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Na Mszę św. m.in. przybędą zaproszeni goście, a wśród nich przedstawicielki Rodzin zakonnych i delegacje naszych Sióstr z poszczególnych Centrów w Polsce.

28 maja w Tagaytay na Filipinach rozpoczną swój nowicjat kolejne dwie postulantki. W moim imieniu do nowicjatu przyjmie je s. Giulia Esposito, przełożona Centrum Włoskiego, do którego należy ta nasza placówka misyjna. Bardzo proszę o otoczenie Sióstr na Filipinach gorącą modlitwą.

Serdecznie pozdrawiam każdą z Kochanych Sióstr –

(-) m. Franciszka

 

[1] Por. Testament, Prośba XVI.

[2] Tamże.

Czytany 3801 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 16:43