×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

piątek, 09 maj 2014 11:53

List z okazji ponowienia aktu oddania się Zgromadzenia Matce Bożej – 3 V 2014

Gwiazda MorzaList przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun z okazji ponowienia aktu oddania się Zgromadzenia Matce Bożej – 3 V 2014

Kochajcie Maryję (…),
do Niej się uciekajcie zawsze z dziecięcą ufnością.
Nigdy nie pozwólcie zniechęceniu,
nieufności rozpanoszyć się w sercu Waszym, nigdy!
Bądźcie pewne, że Maryja raczej cudem przyjdzie Wam z pomocą,
niż miałaby Was opuścić.

Testament, prośba VIII

 

Kochane Siostry,

Ostatnie tygodnie były brzemienne w wielkie przeżycia duchowe związane z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego i z kanonizacją dwóch wielkich Papieży, bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Przypuszczam, że wszystkie Siostry, które tylko mogły, śledziły to radosne wydarzenie w telewizji, doznając wielu wzruszeń, wiele z nas pamięta bowiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Jana XXIII, Papieży wielkich przemian i odnowy Kościoła, żywych świadków Bożej miłości i dobroci w naszych czasach. Ja sama wraz z m. Jolantą i radą, poszerzoną o trzy przełożone centralne, uczestniczyłyśmy bezpośrednio w uroczystości na Placu św. Piotra. Wyjazd takiej delegacji do Rzymu wynikał nie tylko z potrzeby serca, którą odczuwała pewnie większość Sióstr, ale był też potwierdzeniem z naszej strony szczególnej więzi z Janem Pawłem II jako Patronem naszego Zgromadzenia. Ufamy, że mamy specjalne prawo do troski św. Jana Pawła II o nas, o powołania, o prowadzone dzieła i o tych wszystkich, do których nas posyła Boża Opatrzność…

Najbliższe tygodnie, oprócz dziękczynienia za dar nowych Świętych dla Kościoła powszechnego, dla naszej Rodziny zakonnej będą okresem bezpośredniego przygotowania do ponowienia aktu oddania się Zgromadzenia Matce Bożej, w nawiązaniu do wydarzenia sprzed 58 lat, czyli do aktu oddania, którego dokonała m. Franciszka Popiel w dniu 24 maja 1956 r. w Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze.

Tegoroczna centralna uroczystość zawierzenia Zgromadzenia Matce Bożej będzie miała miejsce podczas Mszy św. w czasie nocnego czuwania na Jasnej Górze, z 23 na 24 maja. Uroczystą Mszę św. o północy odprawi ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Jednocześnie proszę, aby w każdej naszej wspólnocie Siostry ponowiły ten akt w dniu 24 maja br. podczas modlitewnego spotkania – Apelu o godz. 21.00.

Na nocne czuwanie przy Matce Bożej, podczas którego pragniemy zawierzyć całą naszą Rodzinę zakonną Tej, którą czcimy jako Gwiazdę Morza i Królową naszego Zgromadzenia, zapraszamy jak największą liczbę Sióstr z Polski. Chcemy wypraszać potrzebne łaski dla każdej nas, dla całego Kościoła i świata. Wiemy też, jaką wagę przywiązywała Matka Założycielka do opieki Matki Bożej nad naszym Zgromadzeniem. W Dyrektorium w rozdz. XIV napisała: „Czci Maryi, Jasnej naszej Gwiazdy Morza, zawdzięczamy przeprowadzenie naszej Kongregacji przez rozhukane morze prześladowań, przez burzę wojny. W najgorszych chwilach okazała się Maryja prawdziwą naszą Gwiazdą Morza”. W tej samej prośbie Matka Urszula zachęca każdą z nas do ufności w pomoc Maryi: „Gdy trudności piętrzyć się będą na drodze twego życia, gdy burze przeciwności miotać będą twą duszą, gdy ciemność cię otoczy, gdy znikąd pomoc przychodzić nie będzie – podnoś wzrok do twej Jasnej Gwiazdy Morza. Wzywaj Maryję, a bądź pewna, że raczej – jak niegdyś w Kanie Galilejskiej – cud uprosi u Jezusa, aniżeli cię opuści”.

Zwracam się też do wszystkich Sióstr w Zgromadzeniu z serdeczną prośbą o jak najlepsze duchowe przygotowanie się do tej ważnej chwili, tak abyśmy mogły z nową świadomością przeżywać nasze oddanie się Bogu na przepadłe, realizując w pełni hasło naszego Zgromadzenia: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

Bezpośrednim przygotowaniem nas wszystkich do ponowienia aktu oddania się Matce Bożej będzie nowenna, którą rozpoczniemy w dniu 15 maja br. W nowennie możemy wykorzystać m.in. teksty wezwań do Matki Bożej z Medytacji Matki Założycielki z maja lub – jako znak łączności z całym Kościołem – modlitwę Papieża Franciszka znajdującą się na zakończenie encykliki Porta fidei oraz adhortacji Evangelii gaudium, jak również teksty z pism m. Franciszki Popiel.

Jednocześnie przypominam, że 29 maja br., w uroczystość Świętej Urszuli, naszej Matki Założycielki, przypada 75. rocznica Jej śmierci i 25. rocznica przeniesienia relikwii z Rzymu do Pniew. Każda z tych rocznic jest okazją do dziękczynienia za dar naszej świętej Matki Założycielki i za dar naszego charyzmatu, który nie przestaje być aktualny w każdym czasie i w każdym miejscu, gdzie żyje i pracuje szara urszulanka.

***

Zwracam się też z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji ciężko chorej s. Ewy Lipko z Pniew, u której rozpoznano ostrą białaczkę szpikową. Prośmy Pana o potrzebne łaski dla niej i dla personelu medycznego, a także za inne nasze chore Siostry i chorych członków naszych rodzin.

Dziękuję Siostrom za nadesłane życzenia wielkanocne i zapewniam o modlitewnej pamięci –

(-) m. Franciszka Sagun

Warszawa, 3 maja 2014

Czytany 2342 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 marzec 2016 20:58