sobota, 24 grudzień 2016 10:00

Życzenia na Boże Narodzenie 2016

Na początku było Słowo...
i Bogiem było Słowo...
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi...
A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas .
J 1, 1-15

 

 

Kochane Siostry,

Tajemnica Wcielenia, mimo dwóch tysięcy lat od narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej, nie przestaje fascynować i zadziwiać. Boże Narodzenie jest święto­waniem miłości Boga do człowieka. Sam Jezus, na kartach Ewangelii, odkrywa rąbek tajemnicy Ojca i Jego nieskończoną miłość: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16)...

Bóg Trójjedyny, od samego początku powołał człowieka do życia i szczęścia, do komunii z sobą. Pomimo ludzkich niewierności i odejść Bóg nie zniechęcił się człowiekiem… Grzech nie zniweczył planów Boga i nie zaprzepaścił Jego miłości stwórczej, która w Jednorodzonym Synu została ofiarowana człowiekowi jako miłość zbawcza.

Przychodzący Bóg w swoim Synu także i dziś nie przestaje szukać i wołać: „Adamie gdzie jesteś?”

Gdzie jestem, gdzie się kryję przed przychodzącym Bogiem, który nieustannie rodzi się na ołtarzach świata i szuka każdego i każdą z nas, aby przyprowadzić do źródeł łask, aby obdarzyć nas i każdego człowieka swoim życiem i swoją miłością. Pragnie też poprzez nas iść do tych co się źle mają, do zagubionych i samotnych, do potrze­bujących pomocy… Otwórzmy się kolejny raz na przemieniającą moc miłości przychodzącego Boga, napełnijmy się obfitością przyniesionych darów Nocy Betlejemskiej, aby się nimi dzielić z innymi.

Niech Maryja Matka Słowa Wcielonego prowadzi nas na drogach wiary, nadziei i miłości i niech pozwoli doświadczyć tej radości, która towarzyszyła Jej, Józefowi i Pasterzom w Noc Bożego Narodzenia.

Dzisiejszego wieczoru łączę się duchowo i ogarniam modlitwą i sercem wszystkie nasze wspólnoty rozsiane po całym świecie, każdą z kochanych Sióstr, nasze rodziny, przyjaciół i gości, którzy razem z nami spędzają wieczór wigilijny i życzę wszystkim radosnych, i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

(-) m. Franciszka Sagun

Boże Narodzenie 2016

 

Podróż po wspólnotach Ameryki Łacińskiej przebiega bez większych niespodzianek, choć ich też nie brakuje, ze względu na klimat i warunki w jakich odbywamy z s. Marisa Petrikovski podróż. Jestem pełna podziwu i wdzięczności Bogu za nasze wspólnoty i Siostry żyjące i pracujące często w bardzo trudnych warunkach, szczególnie materialnych i nie tylko... Potrzeby ewangelizacyjne są ogromne, a nowych powołań jest jak na lekarstwo. Nie ustawajmy w modlitwie o nowe powołania dla Kościoła Powszechnego i dla naszego Zgromadzenia, bo nie łatwo jest myśleć, ze za kilka lat zabraknie kontynuacji naszej obecności na tym terenie, zresztą podobnie jak i w innych częściach świata...

Wigilię i Święta Bożego Narodzenia przeżyjemy razem ze wspólnota w Merlo (Argentyna). Sercem i modlitwą łączę się ze wszystkimi Wspólnotami i Siostrami. Ponawiam swoje serdeczne życzenia, aby Tajemnica Wcielenia przemieniała nasze życie i upodabniała nas coraz bardziej do Jezusa, który daje siebie dla zbawiania świata.

Łączę serdeczne pozdrowienia - m. Franciszka

Czytany 1821 razy Ostatnio zmieniany sobota, 24 grudzień 2016 15:37