środa, 20 grudzień 2017 17:00

Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Oto zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się wam Zbawiciel.
(Łk 2, 10-11)

Kochane Siostry,
Boże Narodzenie rok rocznie przeżywane w liturgii Kościoła jest ustawicznym wołaniem Boga do człowieka i przypominaniem jego godności i jego powołania. Tajemnica Wcielenia jest objawieniem się miłości Boga, który rezygnuje z własnej godności na rzecz człowieka, którego powołał do życia z miłości i dla miłości...


Mimo tego, że przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli…[1]  Bóg wciąż przychodzi, wciąż puka do drzwi naszych serc i umysłu, oczekuje na ich otwarcie i zaproszenie do środka naszego życia i naszych spraw… Nie zapominajmy, że jesteśmy stworzone na obraz i podobieństwo Boże – a Bóg JEST MIŁOŚCIĄ, można więc powiedzieć, że jesteśmy utkane z miłości i powołane do tego, aby na Boże podobieństwo stawać się i żyć miłością oraz świadczyć o niej wobec innych, zwłaszcza wobec tych, którzy są zagubieni, ubodzy, potrzebujący, wobec każdego spotkanego człowieka. Najwyraźniej Jezus pragnie, abyśmy były przedłużeniem Jego rąk, Jego kochającego serca, Jego miłującego spojrzenia, wszędzie tam, gdzie jest drugi człowiek… Takie jest też przesłanie Bożego Narodzenia.

Niech głoszona pasterzom radość z przyjścia na świat Syna Bożego opromieni nasze życie i tych wszystkich, z którymi się spotykamy i którym służymy. Niech Duch Święty ustawicznie ją w nas odnawia i ożywia tak, aby stawała się źródłem życia i miłości, która nas będzie upodabniała do Niego.

Sercem i modlitwą łączę się z Siostrami i wszystkimi Gośćmi i Przyjaciółmi, którzy razem z nami spędzają wieczór wigilijny – życzę radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

(-) m. Franciszka Sagun

Boże Narodzenie 2017

[1] Por. Jan 1, 11.Czytany 1267 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 grudzień 2017 17:11