środa, 19 grudzień 2018 08:41

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Ja przyszedłem po to,
abyście mieli życie i mieli je w obfitości…
J 10,10


Kochane Siostry,
każdego roku od ponad dwóch tysięcy lat przeżywamy pamiątkę Bożego Narodzenia – przyjścia na ziemię Emmanuela, Boga z nami. W tajemnicy Wcielenia dokonało się zespolenie natury Bożej z naturą ludzką, które zapoczątkowało nowe stworzenie...


Bóg Ojciec w swej niewysłowionej miłości nie pozostawił człowieka w mocy grzechu i śmierci, lecz przywrócił go do nowego życia. W noc Bożego Narodzenia, w przedziwnej tajemnicy pochylenia się Boga nad człowiekiem, objawia się serce Ojca: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” (J 3,16), aby człowiek miał życie i to życie w obfitości… W Jezusie Chrystusie ponownie na ziemię powraca pokój, radość, sprawiedliwość i przychodzi zbawienie. Niebo łączy się z ziemią, a Bóg z człowiekiem.

Stając w zadumie wobec tego niezwykłego wydarzenia, nie możemy przejść obojętnie, ono nas zmusza do zadania sobie i nam wszystkim pytania: Czy dary przyniesione i objawione w tajemnicy Wcielenia wypełniają naszą codzienność? Czy stają się dla nas osnową naszego życia? Czy przemienieni miłością objawioną w Jezusie Chrystusie stajemy się darem dla innych?

Z całego serca życzę, aby radość i pokój Bożego Narodzenia wypełniały nasze serca i serca tych wszystkich, z którymi dzielimy wieczór wigilijny i naszą codzienność.

Łączę się z wszystkim Siostrami w przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i serdecznie pozdrawiam –

m. Franciszka Sagun


Warszawa, Boże Narodzenie 2018
Czytany 744 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 grudzień 2018 08:49