Wydrukuj tę stronę
środa, 28 marzec 2018 20:16

Życzenia na Wielkanoc 2018

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki!
J 11, 25-26

Kochane Siostry,

Oto dzień, który uczynił Pan: radujmy się w nim i weselmy (Ps 118, 24).
Ten dzień, jest dziełem Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstałym Chrystusie i jest początkiem i zaczynem nowego życia i nowego czasu. Jest początkiem nowego człowieka i nowego świata1. To w Zmartwychwstaniu Chrystusa rodzi się nadzieja na życie, które nie zna śmierci i trwa wiecznie!...

Jezus swoją męką i śmiercią zasiał życie i to życie w obfitości dla każdego z nas – On bowiem wziął na siebie to wszystko co prowadzi do śmierci: nasze słabości i choroby, nasz grzech, aby w Tajemnicy Zmartwychwstania podarować nam życie i to życie w pełni! W codzienności zbyt mało myślimy o tym, że nasze życie jest już zanurzone w tajemnicy Chrystusa Zmartwychwstałego i że to On, Zmartwychwstały, idzie razem z nami jak z uczniami do Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas Chleb podczas każdej Eucharystii.

Radosne Alleluja nie jest tylko pieśnią przyszłości, o ile idziemy za Chrystusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jesteśmy już teraz ludźmi zakorzenionymi w wieczności dzięki Chrystusowi Zmartwychwstałemu, który poprzez Sakramenty nieustannie nas odradza do nowego życia2. Prośmy więc i życzmy sobie, aby Zmartwychwstały Pan, otwierał nasze oczy i rozpalał nasze serca, abyśmy na wzór pierwszych wyznawców Chrystusa stawali się autentycznymi świadkami tego, że Bóg jest, że nas kocha, i że Chrystus żyje i jest obecny na wszystkich drogach ludzkiego życia.

Serdecznie pozdrawiam każdą z kochanych Sióstr

i zapewniam o modlitewnej pamięci –

(-) m. Franciszka Sagun

Wielkanoc 2018
1 Por. Jan Paweł II, 9.04.1980. 

2 Por. J 10,10.

Czytany 1216 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 marzec 2018 20:40