×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Przełożona generalna m. Franciszka Sagun

Przełożona generalna m. Franciszka Sagun

M.Franciszka SagunM. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była pierwszą asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.
 
wtorek, 21 luty 2012 12:37

List na Wielki Post 2012

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielki Post 2012

Warszawa, Wielki Post 2012

Kochane Siostry,

na początku Wielkiego Postu kieruję do Sióstr słowa zachęty, aby ten szczególny okres roku liturgicznego przeżyć z większą świadomością i intensywnością. Wciąż na nowo pytajmy same siebie o kształt naszej odpowiedzi na powołanie do wyłącznej służby Bogu w Kościele i w dzisiejszym świecie.

wtorek, 20 grudzień 2011 08:18

Życzenia na Boże Narodzenie 2011

Boże Narodzenie 2011Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Boże Narodzenie 2011

Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne.
(J 3, 16)

sobota, 26 listopad 2011 15:01

List na Adwent 2011

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Adwent 2011

Warszawa, Adwent 2011

Kochane Siostry,

Adwent wprowadza nas w nowy rok liturgiczny, który przygotowuje cały Kościół do radosnych świąt Bożego Narodzenia, jednocześnie kieruje naszą uwagę na oczekiwanie drugiego przyjścia Chrystusa na końcu świata. Żyjemy więc w szczególnym czasie, między pierwszym i drugim przyjściem Chrystusa. Czy mamy tego świadomość, czy też nie, ten czas jest wypełniony obecnością Boga, On „JEST” – takie jest Jego imię i jest Bogiem z nami – Emmanuelem. Adwent więc polega także na odkrywaniu Bożej obecności w codziennym życiu i przeżywaniu życia z pełną świadomością, że „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28).

List m. Franciszki Sagun na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej

Warszawa, 24 sierpnia 2011

Kochane Siostry,

Z początkiem nowego roku szkolnego w krajach półkuli północnej rozpoczynamy kolejny rok pracy duchowej w naszym Zgromadzeniu. Tegoroczny plan pracy jest naszą skromną odpowiedzią na apel Ojca Świętego Benedykta XVI o nową ewangelizację. Kilka lat wcześniej Błogosławiony Jan Paweł II w listach i przemówieniach kierowanych do nas zachęcał, „by w świetle Ducha Świętego szukać możliwości włączenia się z nowym dynamizmem w wielkie dzieło ewangelizacji, jakie Kościół nieustannie podejmuje” [Jan Paweł II, Telegram na Kapitułę Generalną Zgromadzenia, 17.08.2001].

Wielkanoc 2011Życzenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielkanoc 2011

Nie bójcie się,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi
i Jego zbawczej władzy!
Zmartwychwstanie jest początkiem
nowego Życia i nowego czasu.
Jest początkiem nowego Człowieka
i nowego świata.
Jan Paweł II

 

czwartek, 17 marzec 2011 20:31

List na Wielki Post 2011

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Wielki Post 2010

Warszawa, Wielki Post 2011

Bardzo Kochane Siostry,

Kościół niestrudzenie każdego roku wciąż od nowa proponuje wiernym przeżywanie okresu Wielkiego Postu jako czasu bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, centralnej tajemnicy naszej wiary. Liturgia tego szczególnego okresu zachęca wiernych do wsłuchania się w Słowo Boże, do ponownego odkrywania historii zbawienia, która znajduje swoje zwieńczenie w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bóg, niezależnie od naszej kondycji duchowej i ludzkiej, ma nam wciąż wiele do powiedzenia i do zaofiarowania.

czwartek, 17 marzec 2011 20:29

Życzenia na Boże Narodzenie 2010

Boże NarodzenieŻyczenia przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Boże Narodzenie 2010

Warszawa, Boże Narodzenie 2010
 

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi.
(J 1,12)

czwartek, 17 marzec 2011 20:29

List na Adwent 2010

List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun na Adwent 2010

Warszawa, Adwent 2010

Kochane Siostry,

w pierwszą niedzielę Adwentu z całym Kościołem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Liturgia czterech kolejnych tygodni, przybliżając wydarzenia zbawcze, będzie nas zachęcała do czujności, aby rozpoznać czas Bożego nawiedzenia. Adwent jest bowiem czasem niezawodnej nadziei, która już się spełniła w tajemnicy Wcielenia Jezusa i która się dokona w powtórnym Jego przyjściu. Jest to więc czas oczekiwania, przygotowania i czujności, czyli czas przeżywania życia z większą świadomością i uwagą i jednocześnie czas porządkowania i przywracania właściwej hierarchii wartości, poczucia smaku rzeczy boskich, wyostrzenia duchowego słuchu, aby usłyszeć kroki Tego, który przychodzi.

List m. Franciszki Sagun na rozpoczęcie nowego roku pracy duchowej

Warszawa, 20 sierpnia 2010

Kochane Siostry,

w roku szczególnym dla nas, szarych urszulanek, w którym obchodzimy 90 lat od założenia naszego Zgromadzenia, pragniemy tegoroczną pracę duchową w całości poświęcić zgłębianiu naszego charyzmatu w aspekcie nabożeństwa do Serca Jezusowego, o którym Matka Założycielka mówi, że jest podstawą i celem naszego bycia w Kościele i świecie. Matka Urszula już od pierwszej chwili, kiedy otrzymuje wiadomość od swego brata, że Zgromadzenie będzie zatwierdzone pod nazwą „Urszulanki Serca Jezusa Konającego”, nie przestaje modlić się o coraz większą miłość do Bożego Serca dla rodzącego się Zgromadzenia. W liście z Rzymu do sióstr w Aalborgu tak o tym pisze: „Modlę się ustawicznie za Was, razem z Wami udaję się na modlitwę. Wszystkie zabieram ze sobą i proszę o jedną łaskę, w której wszystko jest zawarte, byśmy coraz i coraz więcej kochały Boskie Serce Jezusa. To grunt, to podstawa, cel naszego życia. Jeśli to będzie, wszystko inne samo przez się pójdzie”(1).

Strona 4 z 6