×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Przełożona generalna m. Franciszka Sagun

Przełożona generalna m. Franciszka Sagun

M.Franciszka SagunM. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była pierwszą asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.
 
Warszawa, 21 listopada 2008


Kochane Siostry,

Kilka dni temu wróciłyśmy z s. Anną Fidor z długiej podróży do Afryki. Pragniemy podzielić się z całym Zgromadzeniem naszymi przeżyciami ze spotkań z Siostrami i Wspólnotami centrum tanzańskiego.

Warszawa, 1 września 2008


Kochane Siostry,

Zbliżająca się beatyfikacja Sługi Bożego księdza Michała Sopoćki jest dobrą okazją do zapoznania się z jego sylwetką i biografią – z pewnością wiele informacji na ten temat będziemy mogły znaleźć w mediach, szczególnie katolickich. Dla nas jest to także sposobność, aby przybliżyć sobie jego związki z naszą Matką Założycielką i Zgromadzeniem.

niedziela, 06 marzec 2011 21:32

List na nowy rok formacji duchowej - 1 IX 2008

Warszawa, 1 września 2008


Bardzo Kochane Siostry,

Rozpoczynamy kolejny rok pracy duchowej w naszym Zgromadzeniu. W Kościele powszech-nym jest on poświęcony osobie i dziełu św. Pawła Apostoła, który z prześladowcy Chrystusa, dzięki łasce Bożej i współpracy z nią, stał się największym Jego głosicielem. Niósł Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale całym swoim życiem, aż do stwierdzenia: „Dla mnie żyć – to Chrystus” [1] i aż do utożsamienia się ze swoim Mistrzem i Panem: „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” [2].

niedziela, 06 marzec 2011 21:30

List na V rocznicę kanonizacji - 18 V 2008

Łączyłem się duchowo w dziękczynnych modlitwach
za łaskę kanonizacji, prosząc św. Matkę Urszulę
o wstawiennictwo u tronu Bożego, aby Jej Córki duchowe
podążały śladami swej Matki na drodze do świętości
i pełne miłości do Serca Jezusowego, służyły gorliwie Bogu
w bliźnich potrzebujących duchowej pociechy i pomocy.
Jan Paweł II,
z listu do m. Jolanty Olech, 31 maja 2003

Bardzo Kochane Siostry,

18 maja br. mija 5. rocznica kanonizacji naszej Matki Założycielki, natomiast 20 czerwca - 25. rocznica Jej beatyfikacji. Obie te rocznice zachęcają nas do dziękczynienia Bogu za Osobę św. Urszuli Ledóchowskiej i tym samym za dar naszego Zgromadzenia i Jej niezwykłego charyzmatu, o którym Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas swojej wizyty u Jej grobu w domu generalnym w Rzymie, tak powiedział:

niedziela, 06 marzec 2011 21:29

Życzenia na Wielkanoc 2008

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu,
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej nadziei…
1 P 1, 3
 
niedziela, 06 marzec 2011 21:28

List na Wielki Post 2008

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.
2 Kor 6, 2

Bardzo Kochane Siostry,

Z całym Kościołem wchodzimy w kolejny okres Roku Liturgicznego, w Wielki Post, którego celem jest przygotowanie wiernych do obchodów najważniejszej tajemnicy naszej wiary - Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post jest szczególnym okresem dla każdego chrześcijanina, jest zaproszeniem do przebycia razem z Chrystusem drogi ze śmierci do życia. Jezus w Tajemnicy Paschalnej przywraca nam utraconą godność i czyni nas nowym stworzeniem. To, co się dokonało w Chrystusie, może dokonać się w nas dzięki Jego łasce i naszej współpracy.

niedziela, 06 marzec 2011 21:26

Życzenia na Boże Narodzenie 2007

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
(J 1, 14)
niedziela, 06 marzec 2011 21:25

List na Adwent 2007

List Przełożonej Generalnej m. Franciszki Sagun do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK na Adwent 2007

Warszawa, Adwent 2007Kochane Siostry,
Od I Niedzieli Adwentu z całym Kościołem wkraczamy w nowy rok liturgiczny. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa, „posiada podwójny charakter: jest czasem przygotowania na uroczystość Bożego Narodzenia i jednocześnie czasem oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa na końcu wieków” (1); to czas wyjątkowy dla każdego chrześcijanina. Cała liturgia jest przesycona radością i oczekiwaniem. Za świętym Pawłem możemy powtórzyć: „Radujcie się w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4,4-5).

Warszawa, 29 września 2007Bardzo Kochane Siostry,

Na progu nowego roku pracy duchowej Zgromadzenia pragnę skierować do Sióstr słowo zachęty, abyśmy ten kolejny rok przeżywały z zaangażowaniem i miłością, podejmując zadania, które nam Opatrzność Boża wyznaczyła.

Pniewy, 30 sierpnia 2007Bardzo Kochane Siostry,

Przedziwnym zrządzeniem Opatrzności Bożej XV Kapituła Generalna Zgromadzenia wybrała mnie na kolejną Przełożoną Generalną naszej Rodziny Zakonnej. Z pokorą i drżeniem przyjmuję jakże odpowiedzialną rolę przewodzenia służbie miłości, troszcząc się o jedność ducha, celu i charyzmatu Zgromadzenia (por. Konst. 137).

Strona 6 z 6