Wydrukuj tę stronę
środa, 19 lipiec 2017 10:04

Z kroniki Zgromadzenia

20 lipca 1962 - Upaństwowienie urszulańskiej szkoły w Pniewach

Urszulańskie dzieło wychowawcze w Pniewach, założone przez matkę Urszulę w 1920 roku jako Szkoła Gospodarcza, w 2020 roku obchodziłoby – razem z całym Zgromadzeniem i domem macierzystym w Pniewach – stulecie swojego istnienia, gdyby nie doszło do wydarzenia, które w dniu 20 lipca 1962 roku przerwało tę piękną historię na prawie trzydzieści lat...
W tym dniu na teren szkoły wkroczyli urzędnicy państwowi w celu upaństwowienia placówki edukacyjnej. Główny budynek szkoły i oba budynki internatu przekazano Państwowemu Technikum Gospodarczemu i Państwowej Zasadniczej Szkole Gospodarczej. Teren szkoły odgrodzono wtedy murem od pozostałej części klasztoru. Ówczesna przełożona generalna, matka Franciszka Popiel, określiła to wydarzenie jako uderzenie mocne i bolesne w nasz ukochany dom macierzysty, tę kolebkę Zgromadzenia. Wpisało się ono w całą serię takich ciosów wymierzonych w urszulańskie dzieła wychowawcze, w domy zakonne w ogóle: Już od wczesnych lat pięćdziesiątych trwało upaństwowienie gospodarstw rolnych w Pniewach, Lipnicy, Otorowie, Sokolnikach, w Monicach pod Sieradzem (1950), później nastąpiło upaństwowienie internatów akademickich w Warszawie i Poznaniu, bursy w Milanówku pod Warszawą (1954), przedszkoli w Warszawie i Młocinach (1961).

Przemiany społeczno-polityczne, które zachodziły w Polsce od 1989 roku, umożliwiły Zgromadzeniu odzyskanie budynku szkolnego. Po uzyskaniu pozwoleń ministerialnych we wrześniu 1990 roku urszulanki otworzyły Prywatne Technikum Gospodarcze.

O pniewskiej szkole obecnie…

W kronice czytamy:

Upaństwowienie naszej szkoły. O godz. 8.15 przyjeżdżają zajmować budynki. Trwało to do 23-ej. Ze sprawozdania: „20 lipca 1962 utraciło pracę 28 sióstr zatrudnionych we własnej szkole (personel nauczycielski, wychowawczy i administracyjno-gospodarczy). Usunięcie sióstr nastąpiło bez wypowiedzenia, wraz z przejęciem przez władze państwowe szkoły, mimo iż stosunek pracy oparty był o pisemne umowy, a personel dydaktyczno-wychowawczy zatwierdzony przez Kuratorium. Siostry (poza trzema nauczycielkami) zostały usunięte z dotychczasowych pomieszczeń mieszkalnych w sposób bezwzględny i natychmiastowy, połączony nawet z brutalnym usuwaniem.” „Samo przejęcie odbyło się pod osłoną milicji i przy obstawieniu nią wszystkich zabudowań, z otwieraniem wytrychem pomieszczeń, w atmosferze wywoływanych pogróżek, krzyku i prób zastraszenia. Przebywające wtedy na rekolekcjach siostry z innych naszych domów zostały pod eskortą milicji odwiezione tego samego dnia, późnym wieczorem, samochodem do Poznania, na dworzec kolejowy”. Zabrano bezprawnie szkołę i dwa budynki internatu o łącznej powierzchni 2.403, 38 m2, stanowiące własność Zgromadzenia.
Czytany 1539 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 lipiec 2017 10:16