Aktualności 2017

Aktualności 2017

sobota, 19 sierpień 2017 14:33

Wspomnienie św. Piusa X, patrona Zgromadzenia

21 lipca przypada liturgiczne wspomnienie św. Piusa X, patrona naszego Zgromadzenia. Papież Pius X odegrał bardzo szczególną rolę w życiu Matki Urszuli oraz w powstaniu naszego Zgromadzenia. To właśnie on udzielił w 1907 roku św. Urszuli błogosławieństwa do pracy w Rosji. On również udzielił wszelkich dyspens, które siostrom były potrzebne do pracy w warunkach konspiracyjnych - począwszy od pozwolenia do noszenia stroju świeckiego zamiast habitu i kończąc na pozwoleniach co do sposobu składania ślubów zakonnych... 
czwartek, 17 sierpień 2017 09:36

Uroczystości zakonne w Pniewach

Uroczystości zakonne w Pniewach w dniu uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej to punkt kulminacyjny wakacyjnych spotkań, zjazdów i rekolekcji. Tego dnia w centrum uwagi znajdują się młode urszulanki, spośród których kilka przeżywa swoje szczególne święto – obłóczyny lub profesję zakonną. W tym roku do nowicjatu zostały przyjęte cztery siostry. Podczas pierwszych nieszporów z uroczystości Wniebowzięcia s. Maria, s. Weronika, s. Małgorzata i s. Karolina otrzymały habit urszulański.

poniedziałek, 14 sierpień 2017 10:44

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej

Gwiazdo moja, ku Tobie zawsze, zawsze chcę z wiarą i ufnością wznosić me serce. Wierzę, wierzę, o Maryjo, żeś Ty moją Gwiazdą, że czuwasz nade mną z wysokości nieba, że na mnie patrzysz, mnie widzisz, mnie słyszysz, mnie kochasz mimo nędzy i niegodności mojej. Wierzę i chcę w tej wierze mojej się ćwiczyć, chcę rzeczywiście oczyma duszy Ciebie widzieć, o Maryjo, i podnosić ku Tobie oczy, o jasna moja Gwiazdo Morza, trzymać Ciebie, o Matko, za rękę. Bo wiem i wierzę, że przy mnie jesteś, że żyję w Twoich świetlanych promieniach, o jasna nasza Gwiazdo Morza!
Z Rozmyślania św. Urszuli na Wniebowzięcie NMP

poniedziałek, 31 lipiec 2017 11:04

Pielgrzymka sióstr probantek do Rzymu

W dniach 11-21 lipca br. odbyła się pielgrzymka sióstr probantek śladami św. Anieli Merici i naszej Matki Założycielki św. Urszuli. Pielgrzymka licząca 32 siostry była bardzo intensywna, ale piękna. Dziękujemy Opatrzności Bożej za opiekę, i wielu naszym Siostrom oraz napotkanym ludziom. Pielgrzymkę rozpoczęłyśmy od porannej Eucharystii sprawowanej na sarkofagu św. Urszuli w Pniewach, prosząc o Jej opiekę i wstawiennictwo. W tym dniu, wieczorem dotarłyśmy do St. Pölten w Austrii, gdzie przyjęły nas w Lilienhof gościnne Panie Angielskie, które podkreślały z pewną dumą, że św. Urszula uczęszczała do ich szkoły...
„Jesteś cenny w moich oczach” – to temat tegorocznego obozu dla dzieci w Kulikowie. Były z nami dzieci z różnych parafii i także te, które przychodzą do naszej świetlicy w Polessku (Rosja). Większość niewierząca, niepraktykująca. Dlatego też nasze zajęcia były skierowane do takiej właśnie grupy dzieci. Celem spotkań było przybliżenie prawd wiary, zachęcenie do poznania Boga i Kościoła. Nie zabrakło radosnych momentów: dzieci przygotowywały scenki, były tańce, gry sportowe, zabawa, pouczające filmy. Piękna morska przyroda zachęcała do spacerów i czynnego odpoczynku. Bogu niech będą dzięki za ten czas.

niedziela, 16 lipiec 2017 07:00

Dziś czcimy Matkę Bożą Gwiazdę Morza

Gwiazdo Morza! Ile w tym pięknym wezwaniu piękności, ufności, miłości. Maryjo, Matko moja, Pani moja, Tyś moją i całej naszej gromadki – Gwiazdą Morza, Gwiazdą, która przyświeca biednemu żeglarzowi na rozhukanym, bałwanami pokrytym oceanie. Gdy gwiazdy nie ma na niebie, żeglarz błądzi, traci nadzieję, że wyjdzie z grożącego niebezpieczeństwa, bo wpatrzony w niebo, widzi tylko groźne, piętrzące się chmury – zwiastuny śmierci. Aż tu nagle chmury się powoli rozchodzą i na błękicie błyska mała gwiazdeczka. Żeglarz z radością podnosi do niej ręce, bo ona mu wskazuje drogę, jest dla niego zwiastunką ratunku, swym jasnym światłem wlewa nadzieję, radość w jego biedne, strapione serce.
(z Rozmyślań św. Urszuli)

Zaczęło się od zwykłego spotkania w naszym domu i przygotowania posiłku starszej pani, nieco zagubionej, poruszającej się dość niepewnie z powodu znacznej utraty wzroku... Potem były spotkania coraz częstsze i rozmowy coraz dłuższe przy posiłku... i wyznanie: jestem nieochrzczona, a najbardziej tego pragnę – przyjąć chrzest...
A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! […] Opiszcie to wszystko, co was spotkało». (Tb 12,20)

Zacytowane w podtytule słowa pochodzą z 12. rozdziału Księgi Tobiasza, z fragmentu czytanego w sobotę IX tygodnia Okresu Zwykłego. W tym roku przypadało to 10 czerwca, czyli w drugi dzień wycieczki, na którą do Irlandii poleciała 3. klasa gimnazjum. I choć był to dopiero początek naszych wojaży, już wtedy było wiadomo, że mamy za co dziękować i że chcemy to opisać. Jakie „to”? Nie, jeszcze nie wycieczkę, bo ona się dopiero rozkręcała...

„O umiłowany Jezu
Celu pragnień ludzkiej duszy,
Ciebie nasze łzy szukają
I przyzywa głębia serca...”

Słowa Liturgii Godzin stają się także naszymi, bo są wyrazem wdzięczności dla umiłowanego Serca. Dlatego w wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywaliśmy Godzinę Świętą...
czwartek, 22 czerwiec 2017 14:31

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niech miłość ku Boskiemu Sercu rodzi w sercu Waszym tę ufność niezachwianą w dobroć Serca Jezusa, tę pewność ufności, która z całym spokojem głębokiego przekonania spodziewa się wszystkiego od Najświętszego Serca Jezusowego! Niech się dzieje, co chce – Wy zawsze trwajcie w błogiej ufności, że Serce Jezusa dobrą drogą Was poprowadzi, choćby ta droga i cierniem była zasłana. I dlatego nigdy nie traćcie ani spokoju błogiego duszy spoczywającej na Sercu Jezusowym, ani niezachwianej ufności, że będzie wszystko dobrze, bo wszystkim Serce Jezusa według woli swojej kieruje. św. Urszula

Strona 1 z 4