sobota, 26 listopad 2016 15:10

Na Adwent

Wszystko, co mam, czym jestem,
zawdzięczam Jezusowi.
On przyszedł na świat, by nas obdarzyć ze swego nieskończonego
skarbu łask i bogactw.
Wszystkiego możemy od Niego się spodziewać,
byleby prosić i nie ustawać w gorącej modlitwie...
 

10 grudnia 2016 r. (w sobotę) Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach zaprasza młodych dorosłych (w wieku 18-ok.30 lat) na dzień skupienia zatytułowany “Pragnę”.

Początek: 10.00, zakończenie – ok.19.00.

Miejsce: Pniewy k.Poznania, ul. Św. U. Ledóchowskiej 1

W programie m.in.: spotkanie z tekstem ewangelicznym, Eucharystia, cisza, modlitwa, grupa dzielenia, aktywizacja, spotkanie ze św. Urszulą.

Zgłoszenia do 8.12.2016 (czwartek)

W czwartkowy wieczór, 16 listopada, zgromadziła nas w kaplicy Szarego Domu na Wiślanej modlitwa na pamiątkę chrztu. Wiele powodów skłaniało do dziękczynienia i uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego za łaskę chrztu – to jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski; kończący się Rok Miłosierdzia oraz trwanie w nowennie przed jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wraz ze studentkami domu oraz ich przyjaciółmi rozważałyśmy tajemnicę i dar chrztu świętego. Modlitwa składała się z czterech członów, z których każdy dotyczył jednego znaku symbolizującego chrzest: woda, światło, słowo Pisma Świętego i komentarze Ojców Kościoła tłumaczyły znaczenie każdego symbolu.

W Roku Miłosierdzia w przedszkolu przy ul. Orlanda w Lublinie został zorganizowany konkurs "Książeczka o Bożym Miłosierdziu" dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola. Dzieci wspólnie z rodzicami mogły składać swoje prace przez cały październik, a 9 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wpłynęło 19 prac konkursowych różniących się pomysłem, techniką wykonania, treścią, formatem i kształtem. Komisja w składzie personelu przedszkola miała nie lada orzech do zgryzienia, oceniając prace, biorąc pod uwagę pomysł, estetykę wykonania i stopień trudności...

Dobiega końca Rok Jubileuszowy, czas, który miał stać się głębokim doświadczeniem łaski i pojednania. Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach było jednym z 48 uprzywilejowanych miejsc w archidiecezji poznańskiej – w Zgromadzeniu jednym z dwóch, gdzie ludzie mogli otworzyć swoje serca i posłuchać z radością Ewangelii miłosierdzia, którą Chrystus Pan (...) ogłasza między ludźmi, zapraszając do radowania się miłością, jaką nieustannie głosi każdemu stworzeniu.

czwartek, 10 listopad 2016 20:06

Z okazji Święta Niepodległości

W marcu 1916 roku św. Urszula na odczycie w Kopenhadze w takich słowach przedstawiała Skandynawom i zebranym przedstawicielom różnych europejskich państw losy swojej Ojczyzny:

Dajcie nam wolność; wolność, która rodzi prawość charakteru, szlachectwo i wielkość duszy; wolność zapewniającą zdrową atmosferę, w której naród mógłby rozwijać się i która sprzyjałaby kształtowaniu honoru i cnoty...

… na nas natomiast zrobiły ogromne! Ciepło bijące od szarych sióstr z Lipnicy, piękne słońce na niebie i otwartość mieszkańców, zawsze gotowych wskazać właściwy kierunek naszych wędrówek, to pierwsze zebrane przez nas wspomnienia. A dalej…. gdzie nogi poniosły! W sobotę wyruszyłyśmy na leśny szlak, podziwiając malownicze widoki w pięknej, jesiennej scenerii. Na miejsce pierwszego postoju wybrałyśmy kościół pw. św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej. Mimo dokładnych wskazówek siostry Teodory nie udało nam się wprawdzie odnaleźć ukrytego w lesie szlaku, nie przeszkadzało nam to jednak zupełnie, bo najważniejsze było dla nas to, że z uśmiechem na ustach wspólnie szukałyśmy właściwej drogi. 

poniedziałek, 31 październik 2016 13:35

Z okazji 60. rocznicy powstania węgierskiego w 1956 roku

Danina krwi – najowocniejszy dar

W dniu 18 października br. zostałyśmy zaproszone do katedry łódzkiej na uroczystości upamiętniające 60. rocznicę Powstania Węgierskiego. W Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej postanowiono bowiem przekazać dla Zgromadzenia medal za zaangażowanie naszych sióstr w działania na rzecz Powstańców Węgierskich z 1956 roku. W wykazie osób oddających krew dla rannych Węgrów, którym dysponuje oddział PCK w Łodzi, wśród 196 łodzian widnieją nazwiska naszych sióstr: s. Teresy Nowakowskiej, śp. s. Bonawentury Lewandowskiej i śp. s. Antoniny Sołtysiak...

poniedziałek, 31 październik 2016 08:55

Życie w obfitości - drugi krok

Zapraszamy na kolejny Dzień Skupienia w Domu Studenckim im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 6. Spotkania przeznaczone są dla młodych kobiet (18-35 lat).

Temat spotkania: SZCZYTY, czyli o tym, jak rozpoznać, gdzie są prawdziwe radości!

Czas: 25./26.11.2016

Rozpoczynamy w piątek ok. 20.00, kończymy w sobotę ok. 19.00. Można dołączyć w sobotę od 9.00.

W programie: elementy rozeznawania duchowego wg św. Ignacego z Loyoli, spotkanie ze św. Urszulą Ledóchowską, Słowo Boże, Eucharystia, wspólnota...

czwartek, 27 październik 2016 10:12

XXIII Festiwal Papieski w Białym Dunajcu

Dnia 22 października w Białym Dunajcu odbył się XXIII Papieski Festiwal pod hasłem Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia. W Festiwalu wzięli udział dorośli, młodzież i dzieci z okolicznych, górskich miejscowości. Zespół Ogniki Radości ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem zajął pierwsze miejsce w kategorii zespołów klas 4-6. Również uczennica klasy 3 Olga Gut, która śpiewała solo, zajęła pierwsze miejsce, a Maria Sieczka i Marta Michalska, śpiewające w duecie, drugie miejsce.

s. Ewa Keffer

Strona 1 z 9