Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

M. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była I asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.


poniedziałek, 10 kwiecień 2017 10:04

Życzenia na Wielkanoc 2017

Serce Jezusa , życie
i zmartwychwstanie nasze!
Wezwanie z Litanii do NSPJ

Kochane Siostry,

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał! Jest to główna prawda naszej wiary, która wciąż nas zachwyca i jest niewyczerpanym źródłem nadziei i potwierdzeniem prawdy, że do życia i do miłości należy ostatnie słowo, i że miłość jest zawsze zwycięska!

poniedziałek, 27 luty 2017 16:47

List na Wielki Post 2017

Słodkie Serce Jezusa, prosimy Cię najgoręcej,
spraw, byśmy Cię kochały coraz, coraz więcej!
Jezu cichy i Serca pokornego,
uczyń serca nasze według Serca Twego.

Kochane Siostry,

Już wkrótce kolejny raz z całym Kościołem będziemy przeżywać okres Wielkiego Postu, który ma za zadanie przygotować wierzących do Triduum Paschalnego: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Dla nas, urszulanek Serca Jezusa Konającego, ten okres roku liturgicznego ma szczególne znaczenie, gdyż to właśnie naszemu Zgromadzeniu została powierzona tajemnica Serca Jezusa Konającego, jako niezwykły dar i zadanie.

Pragnę podzielić się z krótką relacją z odbytej ostatnio podróży do naszych wspólnot w Brazylii, Argentynie i Boliwii. Tak jak pisałam w ostatnim Okólniku, w tej podróży, która miała za cel wizytację urszulańskich wspólnot Ameryki Łacińskiej i wzięcie udziału w dorocznym spotkaniu sióstr z Brazylii i delegatek z Argentyny i Boliwii, towarzyszyła mi s. Marisa Petrikovski, która od 1 stycznia br. objęła urząd przełożonej nowo powstałego Centrum Ameryki Łacińskiej...

sobota, 24 grudzień 2016 10:00

Życzenia na Boże Narodzenie 2016

Na początku było Słowo...
i Bogiem było Słowo...
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi...
A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas .
J 1, 1-15

 

 

Kochane Siostry,

Tajemnica Wcielenia, mimo dwóch tysięcy lat od narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej, nie przestaje fascynować i zadziwiać. Boże Narodzenie jest święto­waniem miłości Boga do człowieka. Sam Jezus, na kartach Ewangelii, odkrywa rąbek tajemnicy Ojca i Jego nieskończoną miłość: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16)...

środa, 15 czerwiec 2016 20:41

Z pobytu w Rzymie i na Filipinach

Relacja przełożonej generalnej Franciszki Sagun z pobytu w Rzymie i na Filipinach

Kochane Siostry,

pragnę podzielić się z Siostrami krótką relacją z pobytu w Italii i na Filipinach, w dniach od 7 maja do 11 czerwca 2016, a także podziękować za wszelkie znaki pamięci i modlitwy...

niedziela, 27 marzec 2016 19:46

Życzenia na Wielkanoc 2016

Cieszmy się chwałą zmartwychwstania Chrystusowego
i nadzieją naszego zmartwychwstania w chwale...

św. Urszula Ledóchowska

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26).

Kochane Siostry,

Powyższe słowa Jezusa wypowiedziane do Marty – siostry Łazarza, przed jego wskrzeszeniem – nabierają szczególnej wymowy w Roku Miłosierdzia, kiedy obchodzimy pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Są to słowa które niosą radość i nadzieję, potwierdzają to, że idąc za Chrystusem drogą wiary idziemy w kierunku życia, które nie ma kresu...

wtorek, 09 luty 2016 16:49

List na Wielki Post 2016

Wielki Post, 2016

Kochane Siostry,

jak każdego roku, z całym Kościołem wchodzimy w okres Wielkiego Postu, który ma za zadanie przygotować wierzących w Chrystusa do obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczny Wielki Post będzie przeżywany w klimacie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, a dla nas urszulanek szarych także w trwającym roku Jubileuszu urodzin św. Urszuli, naszej Matki Założycielki...

wtorek, 22 grudzień 2015 22:48

Życzenia na Boże Narodzenie 2015

Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.

(J 13,16) 

czwartek, 26 listopad 2015 18:55

List na Adwent 2015

Pniewy, 21 listopada 2015
w Święto Ofiarowania NMP

Kochane Siostry,

Już wkrótce staniemy na progu nowego okresu liturgicznego i wejdziemy z całym Kościołem w czas Adwentu, czyli przygotowania na przyjście Jezusa w tajemnicy Wcielenia...

Warszawa, 21 sierpnia 2015

Kochane Siostry,

tak jak każdego roku we wrześniu, w większości naszych wspólnot – szczególnie na półkuli północnej – rozpoczynamy kolejny rok pracy. Jesteśmy w trakcie rozpo­czę­tego w kwietniu br. Jubileuszu 150. rocznicy urodzin naszej świętej Matki Założycielki. Czujemy wszystkie, że jest to szczególny rok łaski dla każdej z nas, dla naszych wspólnot, a także dla środowisk, w których żyjemy i pracujemy. W ostatnim Szarym Posłańcu, z czerwca br., starałyśmy się zebrać ważniejsze wydarzenia związane z tą niecodzienną okolicznością. Same widzimy, jak bardzo święta Urszula jest znana i kochana nie tylko przez nas, szare urszulanki, ale przez coraz szersze kręgi hierarchii i osób świeckich. Coraz więcej osób modli się za Jej wstawiennictwem i wyprasza potrzebne łaski dla siebie i swoich rodzin. Jest za co dziękować Bogu!

Strona 1 z 6