Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

Przełożona Generalna M. Franciszka Sagun

M.Franciszka SagunM. Franciszka Sagun – ur. w 1948 r. Wstąpiła do Zgromadzenia w 1967 r. w Pniewach. W 1970 r. wyjechała do Rzymu do pracy w domu generalnym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Rzymie. Przez wiele lat była przełożoną domu generalnego, przez dwa lata pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu. W latach 1995-2001 była I asystentką w zarządzie Zgromadzenia. Podczas ostatnich pięciu lat, po powrocie do Rzymu, była przełożoną centrum włoskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki przełożonej lokalnej we wspólnocie w Rzymie na Primavalle.

 

W dniu 24 sierpnia 2007 r. XV Kapituła Generalna Zgromadzenia, pod przewodnictwem ks. abpa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dokonała wyboru przełożonej generalnej. Została nią Polka, s. Franciszka Sagun (lat 59).
W sierpniu 2013 r. m. Franciszka Sagun została przez XVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia wybrana na przełożoną generalną na kolejną 6-letnią kadencję.


List przełożonej generalnej m. Franciszki Sagun po podróży do Ameryki Łacińskiej

Warszawa, 14 kwietnia 2009

Kochane Siostry,

oprócz listu z okazji 70. rocznicy narodzin dla nieba naszej Świętej Matki Założycielki pragnę przesłać Siostrom kronikę wizyty w naszych wspólnotach w krajach Ameryki Łacińskiej.

Jak Siostry dobrze wiedzą, razem z s. Marie-Thérèse Vallet miałyśmy okazję spotkać się, w lutym i marcu br., z naszymi Siostrami w Brazylii, Argentynie i Boliwii. Pragniemy więc z całym Zgromadzeniem podzielić się naszymi przeżyciami z tych spotkań i jednocześnie wyrazić Siostrom wdzięczność za towarzyszenie nam modlitwą.

KRONIKA WIZYTY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ m. Franciszki Sagun i s. Marie-Thérèse Vallet (16 II – 24 III 2009)

KRONIKA WIZYTY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ m. Franciszki Sagun i s. Marie-Thérèse Vallet (16 II – 24 III 2009)

 

KRONIKA WIZYTY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ m. Franciszki Sagun i s. Marie-Thérèse Vallet (16 II – 24 III 2009)

Bądźcie święte – i błogosławieństwo Boże
na Kongregacji naszej spoczywać będzie.
Bądźcie święte – i dusze do Boga pociągnięcie z łatwością.
Bądźcie święte – i szczęście Boże w Was mieszkać będzie.
Bądźcie święte – i będziecie pociechą dla Serca Jezusa Konającego.
Bądźcie święte!
Matka Urszula

Bardzo Kochane Siostry,

W maju bieżącego roku przypada 70. rocznica odejścia do Pana naszej Świętej Matki Założycielki i mija 20. rocznica przeniesienia Jej relikwii do Pniew. Te rocznice są kolejną okazją do zatrzymania i refleksji nad Osobą i dziełem Matki Urszuli, nad Jej charyzmatem. Powinny także wzbudzić w nas postawę wdzięczności za dar naszej Założycielki, za Jej miłość do Chrystusa i Kościoła, za wrażliwość Jej serca i szerokość umysłu, za odwagę i męstwo w podejmowaniu nowych zadań ze względu na Chrystusa i konkretnego człowieka.

czwartek, 17 marzec 2011 19:22

Życzenia na Wielkanoc 2009

„Cieszmy się chwałą zmartwychwstania Chrystusa
i nadzieją naszego zmartwychwstania w chwale”.
św. Urszula Ledóchowska,
z listu do Sióstr, 1915

Bardzo Kochane Siostry,

Święto Zmartwychwstania napawa cały świat nadzieją, że miłość jest silniejsza od śmierci i że jest drogą wiodącą do życia, które nie przemija i trwa wiecznie. Razem z całym Kościołem pragniemy wyśpiewać radosne Exsultet: „Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi”.

Bardzo Kochane Siostry,

Wchodzimy wraz z całym Kościołem w kolejny okres roku liturgicznego, w Wielki Post. Jest to czas szczególny, który ma nam pomóc w głębszym zrozumieniu i przeżyciu Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, Jego męki i zmartwychwstania – tajemnicy będącej centrum naszej wiary. To, co się dokonało w Chrystusie jako głowie, dokonuje się także w Jego Kościele – Chrystus poprzez Kościół wciąż przedłuża i udoskonala w swoich członkach przejście ze śmierci do życia.

On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
Flp 2,6-7
Warszawa, 21 listopada 2008


Kochane Siostry,

Kilka dni temu wróciłyśmy z s. Anną Fidor z długiej podróży do Afryki. Pragniemy podzielić się z całym Zgromadzeniem naszymi przeżyciami ze spotkań z Siostrami i Wspólnotami centrum tanzańskiego.

Warszawa, 1 września 2008


Kochane Siostry,

Zbliżająca się beatyfikacja Sługi Bożego księdza Michała Sopoćki jest dobrą okazją do zapoznania się z jego sylwetką i biografią – z pewnością wiele informacji na ten temat będziemy mogły znaleźć w mediach, szczególnie katolickich. Dla nas jest to także sposobność, aby przybliżyć sobie jego związki z naszą Matką Założycielką i Zgromadzeniem.

Strona 5 z 6