Argentyna

 

Praca misyjna naszego Zgromadzenia rozpoczęła się właśnie w Argentynie. W 1968 roku o. Giacomo Danesi, wicegenerał ojców skalabrinianów, misjonarzy dla emigrantów włoskich, zwrócił się do m. Andrzei Górskiej z propozycją objęcia przez szare urszulanki pracy przy nowo powstałej parafii N.S. Madre de los Emigrantes w Buenos Aires. Matka Andrzeja, widząc w tym zaproszeniu możliwość urzeczywistnienia misyjnych pragnień Założycielki, przyjęła tę propozycję.

Pod koniec grudnia 1969 roku przybyły do Argentyny pierwsze siostry – cztery Polki i dwie Włoszki. Podjęły pracę w stolicy Buenos Aires i na jej peryferiach, w Merlo. W Buenos Aires praca sióstr miała charakter parafialny – katechizacja przy parafii, prowadzenie kancelarii parafialnej, praca w zakrystii. Siostry odwiedzały rodzin, chorych i potrzebujących pomocy, prowadziły poradnictwo rodzinne i nawiązywały kontakty z miejscową Polonią. W Merlo siostry zajmowały się pracą wychowawczą w Seminarium San Jose, prowadziły także zaplecze gospodarcze Seminarium. Jednocześnie siostry wychodziły do „bario”, pobliskiej dzielnicy najbiedniejszych, udzielając mieszkańcom pomocy materialnej i duchowej - katechizując i przygotowując do sakramentów świętych.

W 1975 roku powstał w Merlo pierwszy własny dom Zgromadzenia, właśnie na terenie „bario”. Siostry katechizowały na terenie domu i w pobliskiej szkole podstawowej, prowadziły przedszkole, świetlicę dla dzieci szkolnych, od 1976 roku ambulatorium i salę pierwszej pomocy pielęgniarskiej. Również tu podejmowały współpracę z ośrodkami polonijnymi Aquila Blanca i Macierz Szkolna; pracowały także w polskiej szkole sobotniej w Merlo.

Obecnie mamy w Argentynie cztery wspólnoty: w Merlo, Parana, Las Hacheras i San Pedro de Jujuy.

W Merlo prowadzimy przedszkole dla 200 dzieci z dzielnicy ubogiej. Do zadań sióstr należy administracja i formacja pedagogiczno-duchowa personelu. Siostry również w parafii koordynują katechezę i katechizują, także w przedszkolu, przygotowują do sakramentów, prowadzą różne grupy duszpasterskie, celebracje liturgiczne, rekolekcje. Angażują się w duszpasterstwo więzienne.

Wspólnota w Parana podejmuje pracę nauczycielską, katechetyczną i duszpasterską w ubogiej dzielnicy.

W Las Hacheras, na północy Argentyny, praca sióstr obejmuje formację katechetów, pomoc w organizacji duszpasterstwa i prowadzenie grup, katechezę i przygotowanie do sakramentów, animację liturgiczną. Siostry odwiedzają ubogie rodziny, niosąc różnorodną pomoc, i prowadzą dwie świetlice. Jedna z nich przeznaczona jest dla dzieci z rodzin Indian Wichi.

Podobny jest zakres działalności wspólnoty w San Pedro de Jujuy. Tutaj siostry włączają się także w alfabetyzację dorosłych i pracę Caritas, to jest prowadzenie stołówki dla najbiedniejszych w parafii.

O nowym projekcie wsparcia dla kobiet i dzieci w zagrożeniu w Merlo "Dom Diego" - zob. artykuł

Czytany 5572 razy Ostatnio zmieniany sobota, 09 grudzień 2023 16:00
Więcej w tej kategorii: Brazylia »