×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 185.

Modlitwa

Modlitwa

O Jezu, Sercu Twemu polecam... (tu wymienia się intencję)
Spojrzyj i uczyń to, co Ci Serce Twe wskaże.
Dozwól działać Twemu Sercu.
O Jezu, liczę na Ciebie, ufam Ci,
oddaję Ci się zupełnie, jestem pewny(a) Ciebie.

O Serce pełne miłości,
całą mą ufność pokładam w Tobie,

gdyż sam(a) z siebie zdolny(a) jestem do wszystkiego złego,
ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Amen.

Dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmij, o Boże,
modlitwy zanoszone do Ciebie
za wstawiennictwem świętej Urszuli, wiernej naśladowczyni cnót
Najświętszego Serca Syna Twego,
i udziel nam łask, o które z ufnością prosimy. Amen.

Święta Urszulo, módl się za nami!

wtorek, 02 luty 2016 15:36

Modlitwa za konających


O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz,

błagamy Cię przez konanie Serca Twego Przenajświętszego
i przez boleści Matki Twej Niepokalanej,
obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata,
którzy w tej chwili konają i tych, co dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa Konającego, zlituj się nad konającymi.

wtorek, 02 luty 2016 15:22

Modlitwa za kapłanów

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich, i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata. Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości, łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

środa, 17 luty 2016 08:17

O dobre przeżywanie codzienności


Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,
Ty powołałeś św. Urszulę,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem
drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się
Chrystusowi i Jego ciału,
którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie,
pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych,
dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia.

Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność
w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom i braciom.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

środa, 17 luty 2016 09:10

Koronka do Serca Jezusowego

Koronka za wstawiennictwem św. Urszuli

Na początku:

Wierzę w Boga; Ojcze nasz; Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu

Na dużych paciorkach różańca:

O Jezu, Sercu Twemu polecam...

Na małych paciorkach (10 razy):

Święta Urszulo, proś Boże Serce za nami!

Na zakończenie (3 razy):

Boskie Serce Jezusa, prosimy najgoręcej, spraw byśmy Cię kochali co dzień coraz więcej!

piątek, 25 marzec 2016 14:22

Wyślij intencję