Duchowość

Duchowość


Duchowość urszulanek Serca Jezusa Konającego to umiłowanie Bożego serca wyrażone:

› całkowitym oddaniem się Jezusowi w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie

na wzór Maryi, Służebnicy Pana

› przez: modlitwę, pokorę, pracę, prostotę, umartwienie, pogodę ducha, miłość siostrzaną...


Duchowość urszulanek Serca Jezusa Konającego jest zakorzeniona w tajemnicy konania Chrystusa, który „posłany przez Ojca, tak umiłował braci, że poniósł za nich śmierć na krzyżu, aby wszyscy, uczestnicząc w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, osiągnęli pełnię życia. Wsłuchane w Chrystusowe «pragnę», siostry odpowiadają na miłość Bożego Serca, oddając się Mu całkowicie i bez zastrzeżeń, aby On sam mógł przedłużać w nich i przez nie swoją miłość zbawczą. Pragną żyć coraz pełniej dla Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Kościół, poświęcając wszystkie swe siły szerzeniu królestwa Bożego na ziemi” (z Konstytucji Zgromadzenia, p. 3-4)...

Maryjo, Gwiazdo Morza!
Ile w tym pięknym wezwaniu ufności i miłości!

Czym jest dla żeglarza na bezbrzeżnym oceanie
gwiazda błyszcząca wśród chmur,
tym Ty byłaś zawsze dla nas od samego początku istnienia naszego Zgromadzenia.
Gwiazdo Morza, o Maryjo,
my Ciebie po Jezusie nad wszystko kochamy!
Promienie Twoje przynoszą wiarę, ufność, miłość, szczęście.
Matko, Gwiazdo moja, jasnymi swymi promieniami rozprosz wszystko to,
co zakłóca pokój duszy, pragnącej tylko i jedynie Boga!
Chcę ufać, ufać bez granic, ufać zawsze,
choćby wszystko zdawało się stracone.
m. Urszula, z Rozmyślań

Pogoda ducha – charakterystyczna cecha św. Urszuli i przez nią zadana urszulankom SJK – wyrasta z przeżycia miłości Bożej, ze świadomości, że Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do życia i obiecał, że jest z nami aż do skończenia świata. Pogoda ducha to przeżywane w konkrecie „szczęście duszy”, wdzięczność i radość, głęboki optymizm, wynikający z wiary i nadziei.

Tylko dusza zgodna z wolą Bożą, dusza szukająca szczęścia w woli Bożej, w jasnych regionach, potrafi mimo wszystko zachować w sobie tę świętą pogodę, to jasne, słoneczne, Boże szczęście. św. Urszula, Testament, XII Prośba