Aktualności 2021

Aktualności 2021

W czwartek, 2 września 2021, w parafii pw. świętej Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi podczas porannej Mszy św., którą koncelebrował ks. Andrzej Skawiński wraz z ks. Jerzym Pacholskim, świętowałyśmy jubileusz 75-lecia życia zakonnego naszej siostry Urszuli Kowalczyk od Gwiazdy Morza.

Jubilatka z radością oczekiwała tego wydarzenia, by móc odnowić swoje śluby zakonne, złożone Bogu przy pierwszej profesji, a teraz mocnym głosem ponowione w obecności sióstr przełożonych, wspólnoty zakonnej i zgromadzonego ludu Bożego.

czwartek, 16 wrzesień 2021 19:50

X Generalne Zebranie CORSUM

W dniach 23–26.08.2021 niedaleko Moskwy w Oktiaberskom odbyło się X Generalne Zebranie Konferencji Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych i Wspólnot Życia Apostolskiego CORSUM. Na to spotkanie przyjechali zakonnicy z różnych miast Rosji, od Petersburga po Władywostok, wszystkich uczestników było 23 przedstawicieli męskich i żeńskich zgromadzeń. Tematem spotkania były słowa: „Serce, otwarte dla całego świata”. Te słowa to tytuł jednego z rozdziałów encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”.

czwartek, 19 sierpień 2021 21:16

Tworzyć atmosferę szczęścia

Oto pierwszy warunek wychowania dzieci dla Boga – tworzyć wokół nich atmosferę szczęścia. Gdy to zrobione, reszta już pójdzie łatwiej. św. Urszula Ledóchowska

Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 60 prowadzi Ognisko Wychowawcze w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, które prowadzi swą działalność przez cały rok kalendarzowy. W czasie roku szkolnego organizowane są zwłaszcza zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze, oraz zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą, a w czasie wakacji – dodatkowo inne formy spędzania wolnego czasu.

czwartek, 19 sierpień 2021 20:57

Pocztówka z Merentähti

W wigilię Wniebowzięcia NMP wyruszyliśmy na II pielgrzymkę rowerową do Gwiazdy Morza. Uczestników pielgrzymki rowerowej było 14 i dojechali jeszcze pielgrzymi autobusem i samochodami. Był z nami biskup Mikołaj Dubinin. Pielgrzymka w tym roku nie była lekka. I słońce, i sztorm, deszcz, ale nikomu to nie przeszkadzało. Pewność, że jesteśmy pod opieką Matki Bożej, uspokajała i napełniała radością. Po drodze czytaliśmy fragmenty z listu św. Pawła do Rzymian z dwunastego rozdziału. Bogu niech będą dzięki za ten dzień, za znaki Bożej miłości i obecności wśród nas.

Maryja – wzięta do nieba. 
Matka moja najlepsza, najczulsza jest w niebie. 
Ku niebu więc muszę wznosić wzrok mój, 
serce i duszę całą. 
Gdzie skarb mój, tam powinno być serce moje 
– moje myśli i pragnienia tam, gdzie Maryja.
św. Urszula

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest w Pniewach, w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, dniem pełnym radosnych przeżyć. Odbywają się wtedy uroczystości zakonne. W 1938 roku św. Urszula wspomniała ten dzień w Kronice Zgromadzenia tak...

środa, 11 sierpień 2021 11:03

Nasz Bóg jest wielki!

W dniach 2-7 sierpnia w miejscowości Kulikowie w obwodzie kaliningradzkim odbyły się rekolekcje dla młodzieży naszej diecezji. Wzięło w nich udział 46 modzieży z różnych parafii w Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie, Czerniachowsku, Lipok. Tematem spotkania był cytat: "Wstań... idź...otwórz..." (Pnp 3,2; 5,2). Początek spotkania odbył się w parafii św. Adalberta w Kaliningradzie Mszą Świętą - odprawiał ją biskup Mikołaj Dubinin. Spędził z młodzieżą dwa dni. 5 sierpnia odbyła się pielgrzymka na miejsce śmierci św. męczennika Adalberta w Tenkitten (nad Morzem Bałtyckim)...

Przełożona Generalna Sióstr Urszulanek SJK m. Pia Leśniewska (1898-1993) wspominała dzień wybuchu Powstania Warszawskiego:

„1 sierpnia 1944, wobec ogólnego, przedpowstaniowego podniecenia, po poprzednim upewnieniu się u kompetentnych osób, że alarm nie został ogłoszony, zdecydowałam się iść z s. Andrzeją Górską odwiedzić ks. Biskupa Bukrabę”.

Powrót do domu okazał się wtedy jednak niemożliwy. Tymczasem, zastępujący ks. Jana Zieję w obowiązkach kapelana domu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego przy ulicy ks. Siemca (obecnie Wiślana) ks. Tadeusz Burzyński, tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego (o godz. 16.00) wystawił Najświętszy Sakrament w kaplicy klasztornej i rozpoczął trzygodzinną adorację...

W czwartkowe popołudnie, dzieci z całego przedszkola przyszły na dużą salę, gdzie wspólnie nagrali przedstawienie dla rodziców. Miało ono charakter dziękczynny. Dzieci w wierszach i piosenkach dziękowały Bogu, za stworzony świat i Jego miłość. Rodzicom, Siostrom i Panią za codzienną troskę. Był to czas wdzięczności za cały wspólny rok. Dzieci pięknie wystąpiły, zaśpiewały i zatańczyły, a na koniec wszystkim Siostrom i Paniom wręczyły laurki z podziękowaniem.

W sobotni poranek w kościele parafialnym św. Urszuli Ledóchowskiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego. Był to czas wdzięczności za cały rok. Na mszy zgromadziła się cała społeczność przedszkolna. Na koniec mszy każdy Maluszek, Starszak i Zerówkowicz otrzymał nagrodę. Były również podziękowania od Rodziców i Dzieci dla Sióstr i Pań.

piątek, 25 czerwiec 2021 15:11

Pocztówka z Merentähti

Maryja Gwiazda Morza z pewnością prowadzi nas teraz,
prowadzi naszą łódkę, mimo rozhukanych bałwanów.
Garnijmy się do Niej z wielką ufnością  i z coraz większą miłością wołajmy:
Matko, ratuj, bo giniemy. św. Urszula Ledóchowska

Zatoka Fińska – Merentähti w maju gościło wielu naszych katolików, różne grupy...

wtorek, 15 czerwiec 2021 17:08

Znaki nadziei w Königstein/ Niemcy

Kto by pomyślał – prawie dokładnie rok po naszym przyjeździe do klasztoru urszulanek w Königstein przeżywałyśmy dwie uroczystości zakonne: w piątek, 11 czerwca 2021 roku, podczas wieczornej Mszy św. miało miejsce swego rodzaju dopełnienie ceremonii związanej z ślubami wieczystymi s. Katariny Blazanovic, a w niedzielę, 13 czerwca, profesja wieczysta s. Mariny Jelovic. Obie razem stanowiły wymowny i piękny akcent w niełatwych dziejach urszulańskiej wspólnoty w Königstein...

Strona 1 z 2