Aktualności 2024

Aktualności 2024

Nowy semestr rozpoczęliśmy w Piwnicy pod Aniołami w ŻDS KUL projekcją dobrego filmu pt. Zwierzęta nocy w reżyserii Toma Forda. Inicjatorką klubu filmowego - DKF -  była nasza studentka z filologii polskiej oraz koło filmowo - teatralne filologii polskiej KUL. Gośćmi szczególnymi byli ks. prof. Grzegorz Głąb oraz p. prof. Agnieszka Jarosz z teatrologii z KUL.

Edukacja przyrodnicza, to w naszym przedszkolu bardzo ciekawe zajęcia. Wczoraj 28 lutego, zagościła u nas ZOOekipa w ramach kolejnej edycji z edukacji przyrodniczej. Tym razem dzieci mogły zobaczyć, a nawet dotknąć kukaburę chichotliwą. Kukabura chichotliwa to ptak należący do rodziny zimorodkowatych. Zamieszkuje przede wszystkim tereny południowo-wschodniej części Australii. Słynie z wydawanych przez siebie dźwięków, które przypominają  histeryczny i niekontrolowany wybuch ludzkiego śmiechu.

czwartek, 29 luty 2024 08:45

Czwartek - II tydzień Wielkiego Postu

„U bramy tego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz”.

Bądźmy dobre…
Miejmy zawsze oczy otwarte na wszystko,
co innym może sprawić ból, aby to usunąć;
na wszystko, co innym może zrobić przyjemność,
aby to uczynić. Być dobrą to jest żyć dla szczęścia innych…
Miejmy serce szerokie w swej dobroci, serce,
które w świetle Bożym umie rozpoznać, kiedy miłość
powinna brać górę nawet nad ważnym od miłości obowiązkiem.

Św. Urszula Ledóchowska

środa, 28 luty 2024 10:56

Środa - II tydzień Wielkiego Postu

„ Czyż  możecie pić kielich, który Ja mam pić?”

Krzyż jest drogą do nieba, tą drogą do nieba,
tą drogą szedł Chrystus, Matka Boża i wszyscy święci…
Ale jakie krzyżyki przyczyniają się do świętości?
Niestety, nie wszystkie, tylko te, które przyjmujemy z miłością,
do serca tulimy i dźwigamy spokojnie, pogodnie.
Te krzyże, które nie zamykają serca w egoistycznym smutku,
które nie prowadzą do rozczulania się nad sobą - do lenistwa
- muszą być krzyżyki i one są drogocennym skarbem…
trzeba je kochać, bardzo kochać.

Św. Urszula Ledóchowska

wtorek, 27 luty 2024 09:46

Wtorek - II tydzień Wielkiego Postu

„Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach”.

Pragną pierwszych miejsc... O, to pokusa subtelna pokusa!
Dusza tak umie sobie wytłumaczyć, że pragnie tego nie dla siebie,
ale chce być użyteczna…”pożyteczność” nie zależy od tego,
co robi się na zewnątrz, ale od tego, co ściągą
błogosławieństwo Boże na naszą pracę – od cnoty,
od świętości, a wiec na pierwszym miejscu od pokory
i złączenia z Bogiem.
Czy ja to rozumiem?

Św. Urszula Ledóchowska

poniedziałek, 26 luty 2024 09:56

Poniedziałek - II tydzień Wielkiego Postu

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. 

Bądźmy pokorne wobec ludzi.
Fundamentem tej pokory powinno być patrzenie
na innych jako na lepszych od nas, powinno być uczucie uniżenia…
Tam, gdzie ten fundament jest położony, nietrudno
będzie o pokorę w postępowaniu z bliźnimi.
 

Św. Urszula Ledóchowska

«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu». 
Rdz 22, 15-18


                                 

Kiedy jest dobrze, masz poczucie przepełniającej Cię wdzięczności wobec Boga. Chwalisz Go, dziękujesz Mu, stać Cię na gesty swoistego szaleństwa wynikającego z tej radości. Bóg pozwala na te gesty i cieszy się z nich, chociaż za chwilę możesz się ich wyprzeć lub o nich nie pamiętać.
Krok przed męką i śmiercią Jezus odbiera królewski hołd, bo jest zawsze tym samym Królem.

sobota, 24 luty 2024 08:55

Rekolekcje w Pniewach

W dniach 16-18 lutego 2024 r. w Domu Macierzystym w Pniewach odbywały się rekolekcje dla młodych dorosłych, w wieku 18-30 lat, które prowadziła s. Aneta Miś i s. Anna Mańczak, można powiedzieć, to już tradycja.
W tym roku, w tym samym czasie, były rekolekcje dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Przyjechało w sumie 13 młodych osób, przede wszystkim z okolicznych miejscowości. Rekolekcje prowadziły s. Joanna Szcześniak oraz s. Wiktoria Krzykowska, a podczas tego czasu skupialiśmy się wokół tematu wartości. 

Strona 1 z 5