Apostolstwo

Apostolstwo

Siostry realizują swe zadania apostolskie przede wszystkim w dziedzinie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży.

Szczególną misją Zgromadzenia w Kościele jest głoszenie Chrystusa – miłości Jego Serca – przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, służbę braciom najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym oraz przez inne formy działania zmierzające do ewangelizacji świata. Urszulanka Serca Jezusa Konającego chce i powinna poświęcać się dla ubogich. Konstytucje, p. 4

Praca katechetyczna

Wspomaganie Kościoła w przekazie wiary przez różne formy katechezy dzieci, młodzieży i - w razie potrzeby i okoliczności – osób dorosłych pozostaje nadal jednym z najważniejszych zadań Zgromadzenia. Konkretne formy tej pracy zależą od potrzeb Kościoła w danym kraju i od potrzeb środowiska:

Szkoły

Zgromadzenie prowadzi obecnie cztery szkoły:

W Pniewach: Urszulańska szkoła została wznowiona w 1990 roku. Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach to koedukacyjna, niepubliczna szkoła katolicka o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w Niepublicznym Gimnazjum trwa 3 lata, w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim: 4 lata, a w Liceum Ogólnokształcącym: 3 lata. Więcej o szkole w Pniewach...

W Rzymie: Zgromadzenie prowadzi szkołę podstawową 5-klasową. Uczy się w niej 75 dzieci pochodzących przede wszystkim z dzielnicy Primavalle. Duża część z nich to dzieci, które były też w naszym przedszkolu...

Dom samotnej matki w Tarnowie

W chwili obecnej prowadzimy w zasadzie jeden diecezjalny Dom Samotnej Matki w Tarnowie. Powstał on w 1983 roku i jest wotum za beatyfikację Matki Założycielki. Wspólnotę stanowią na ogół trzy siostry. Wspólnota otacza wszechstronną opieką i pomocą młode kobiety, które z powodu ciąży znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą na nikogo liczyć. Kobiety mogą u nas przebywać kilka miesięcy przed i po urodzeniu dziecka. Matki te, najczęściej młode i bardzo młode, uczą się tu wszystkiego – począwszy od prostych prac domowych po pielęgnowani niemowlęcia. Są one, z różnych względów, w bardzo trudnej sytuacji osobistej. Co roku z pobytu w domu korzysta ponad 20 matek...

Nasza współpraca z parafią przybiera, podobnie jak i w innych pracach, różne formy, w zależności od konkretnych potrzeb. Jest to: praca katechetek, zakrystianek, troska o wystrój kościoła, pranie bielizny kościelnej, praca organistek, prowadzenie kancelarii parafialnych i żywienie księży. Siostry pracują w zespołach charytatywnych, organizowanych przez Caritas diecezjalne i parafialne, oraz w radach parafialnych...

Ameryka Łacińska

Argentyna

Zgromadzenie działa w Argentynie od 1969 roku. Obecnie w Argentynie mamy trzy wspólnoty: w MerloLas Hacheras i San Pedro de Jujuy, gdzie siostry podejmują pracę nauczycielsko-wychowawczą w przedszkolu dla dzieci z ubogiej dzielnicy, katechizują, angażują się w duszpasterstwo miejscowych parafii. Ważnym zadaniem jest także alfabetyzacja dorosłych i różnorodna pomoc dla dzieci Indian Wichi (Las Hacheras/ Las Carpas)...

Praca dla imigrantów z Polski i innych krajów

W Niemczech, Kanadzie, Finlandii, we Włoszech i we Francji siostry włączają się w pracę misji polskich, uczą w polskich szkołach, katechizują przy polskich parafiach i służą różną pomocą potrzebującym Polakom. Również imigrantów z innych krajów obejmują swoją troską – na płaszczyźnie duchowej i materialnej, umożliwiając nawiązanie potrzebnych kontaktów, naukę języka, pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych...

EDeN - Ewangelia Daje Nadzieję

EDeN to indywidualne i wspólnotowe dni skupienia oraz rekolekcje dla młodych osób dorosłych (do ok. 30 roku życia) prowadzone przez siostry urszulanki w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach.
Towarzyszą nam w tych dniach przede wszystkim teksty Ewangelii, a także inne teksty biblijne. Jest tu miejsce na ciszę, modlitwę, aktywizację, dzielenie się w grupie, rozmowę, jak i na spotkanie ze świętą Urszulą, patronką tego miejsca i apostołką uśmiechu. Wszystko w otoczeniu pięknej przyrody, zapraszającej do duchowego odpoczynku i nabrania sił...

sobota, 30 styczeń 2016 14:49

Ruchy i stowarzyszenia

Szkoła została otwarta we wrześniu 1920 roku przez m. Urszulę Ledóchowską (1865-1939), założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Głównym zadaniem Zgromadzenia jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Dlatego m. Urszula organizowała placówki wychowawcze i kształceniowe. Właśnie jedną z pierwszych była szkoła gospodarcza dla dziewcząt w Pniewach, prowadząca działalność dydaktyczną do wybuchu drugiej wojny światowej. Wznowiła pracę we wrześniu 1945 roku i kontynuowała ją do lipca 1962 roku. W 1962 roku władze państwowe zabrały szkołę Zgromadzeniu, prowadząc ją dalej jako państwowe Technikum Gospodarcze. Ten stan trwał do 1989 roku, kiedy nastąpił zwrot budynków szkolnych. Po roku remontów szkołę reaktywowano w 1990 roku jako 4-letnie Technikum Gospodarcze. W 1996 r. został zmieniony profil szkoły na Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie, przygotowujące do zawodu: technik hotelarstwa. Od roku 2002 szkoła jest koedukacyjna. Od 1 września 2004 roku rozpoczęło działalność 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, a od 1 września 2014 roku do 2019 roku Niepubliczne Gimnazjum...