sobota, 30 styczeń 2016 11:13

Nauczanie i wychowanie

Praca katechetyczna

Wspomaganie Kościoła w przekazie wiary przez różne formy katechezy dzieci, młodzieży i - w razie potrzeby i okoliczności – osób dorosłych pozostaje nadal jednym z najważniejszych zadań Zgromadzenia. Konkretne formy tej pracy zależą od potrzeb Kościoła w danym kraju i od potrzeb środowiska:

- nauczanie zasad wiary w szkołach (Polska, Finlandia, Włochy, Kanada, Argentyna, Brazylia, Ukraina) lub przy parafiach (Włochy, Francja, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Finlandia, Brazylia, Tanzania);

- przygotowywanie do sakramentów (we wszystkich krajach, gdzie jesteśmy);

- koordynowanie katechezy i formacja katechetów (ok. Ameryka Łacińska, Francja, Polska),

- katecheza tzw. rodzinna (Ameryka Łacińska);

- siostry pracują jako wizytatorki katechezy (ok. w Polsce), w ośrodkach katechetycznych przy diecezjach i w ośrodkach metodycznych;

- kilka sióstr współpracuje przy opracowywaniu podręczników do katechizacji;

- siostry podejmują także inne formy katechizacji: indywidualna katecheza z dziećmi niepełnosprawnymi, indywidualna katecheza dzieci i dorosłych i przygotowywanie do sakramentów;

- w niektórych krajach siostry pracują na pełnych etatach nauczycielskich lub parafialnych, w innych wspomagają katechezę w wymiarze dostosowanym do potrzeb parafii.

W Polsce katecheza jest obecna w szkole, w krajach poza Polską praca katechetyczna prowadzona jest najczęściej w szkołach lub w ramach duszpasterstwa parafialnego. Tak jest we Włoszech, Francji, Niemczech, Kanadzie, Tanzanii, na Białorusi i Ukrainie. W szkołach uczą siostry w Kanadzie, Argentynie, Finlandii, Brazylii, we Włoszech.

Część katechetek włącza się czynnie w duszpasterstwo parafialne oraz organizuje i prowadzi grupy dzieci i młodzieży.

Szkolnictwo - praca nauczycielska 

Niektóre nasze siostry uczą przedmiotów innych niż religia:

  • w szkołach podstawowych: w Argentynie, w Brazylii, we Włoszech, w Kanadzie;
  • w szkołach zawodowych: w Tanzanii;
  • w szkołach średnich: w Brazylii, w Kanadzie; w Polsce; siostry w Polsce starają się o uzyskanie stopni awansu zawodowego zgodnie z przepisami;
  • w sobotnich szkołach polskich siostry uczą języka i kultury polskiej: w szkołach organizowanych przez parafie (np. w Windsor/ Kanada) lub przez ambasadę RP i misję polską (w Finlandii).

Praca naukowa i dydaktyczna na wyższych uczelniach

  • na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
  • na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie:
  • w kolegiach teologicznych w Polsce i za granicą
  • w seminariach duchownych

Wiele naszych sióstr miało wykłady, prelekcje, pogadanki i spotkania w różnych miejscowościach, na różne tematy i na zaproszenie różnych instytucji.

Czytany 2322 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 grudzień 2016 15:24