Dzieła o charakterze wychowawczym

Praca w przedszkolu Praca w przedszkolu

Szkoły

Zgromadzenie prowadzi obecnie cztery szkoły:

W Pniewach: Urszulańska szkoła została wznowiona w 1990 roku. Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach to koedukacyjna, niepubliczna szkoła katolicka o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w Niepublicznym Gimnazjum trwa 3 lata, w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim: 4 lata, a w Liceum Ogólnokształcącym: 3 lata. Więcej o szkole w Pniewach...

W Rzymie: Zgromadzenie prowadzi szkołę podstawową 5-klasową. Uczy się w niej 75 dzieci pochodzących przede wszystkim z dzielnicy Primavalle. Duża część z nich to dzieci, które były też w naszym przedszkolu...

W Issunie (Tanzania): W roku 1996 powstała 2-letnia szkoła zawodowa, w której kroju, szycia oraz prac domowych itp. uczy się ok. 60 dziewcząt. Jest to typ szkoły homecraft (zawodowej), bardzo rozpowszechniony w Tanzanii, przede wszystkim w środowiskach misyjnych. Przygotowuje praktycznie do zawodu i daje pewną kulturę ogólną. Dziewczęta na zakończenie szkoły zdają egzamin państwowy i uzyskują odpowiedni dyplom.

W Primavera do Leste (Brazylia): W 2012 została otwarta szkoła podstawowa dla 400 dzieci.

Przedszkola

Wychowanie dzieci i pomoc rodzinom w tej misji postrzegamy jako jedną z najważniejszych form pracy apostolskiej. Staramy się o to, aby pomoc w rozwoju dziecka stawała się jednocześnie okazją do ewangelizacji zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Siostry starają się też o to, aby wzmacniać więzi rodziców z dziećmi poprzez różne formy kontaktu (itp. organizowanie spotkań, festynów, przedstawień, wspólne wyjazdy) i wspomagać rodziców w pracy wychowawczej przez pomoc fachową.

Siostry pracujące w przedszkolach odczuwają potrzebę sprecyzowania zasad wychowania w oparciu o myśl pedagogiczną m. Urszuli, dlatego też powoli powstają w różnych krajach wspólne programy wychowawcze dla przedszkoli. Jest to bardzo ważne wobec naporu pluralistycznych i kontrowersyjnych teorii wychowania. Jest to też ważne dla nas ze względu na zachowanie i rozwijanie dziedzictwa urszulańskiego, przekazanego nam przez Matkę Założycielkę. Takie programy powstały itp. we Włoszech i w Argentynie, powstają obecnie w Polsce.

Domy dziecka

W Polsce Zgromadzenie prowadzi dwa domy dziecka: w Otorowie dla ok. 20 dziewcząt i w Lipnicy Poznańskiej dla ok. 30 chłopców;

w Tanzanii, w Dodomie, siostry prowadzą od 1995 r. dom dla dzieci – sierot po rodzicach zmarłych na AIDS (przebywa w nim 50 dzieci w wieku od kilku miesięcy do 20 lat); dom utrzymuje się z darowizn i adopcji na odległość; jest prowadzony przez siostry Tanzanki, z pomocą kilku osób świeckich; inny dom dziecka znajduje się w Rombo-Leto koło Moshi. Przebywa w nim ok. 60 sierot.

Domy akademickie, internaty i stancje

Wychowanie dziewcząt i pomoc im w przygotowaniu do zawodu i do życia w społeczeństwie jest jednym z ważnych elementów naszego charyzmatu. Jedną z form tej pracy jest tworzenie internatów i stancji dla młodzieży akademickiej lub współpraca w tym zakresie z innymi organizacjami:

w Polsce: dla studentek (i studentów): Poznań, Słupsk, Lublin, Kraków, Warszawa, Młociny pod Warszawą, Łódź – ul. Czerwona, administracja i praca duszpasterska w domach akademickich KUL; dla uczennic i uczniów szkół średnich i podstawowych: Pniewy, Augustów;

poza Polską: w Rzymie: Santa Maria (na Ricotti), Jyväskylä (Finlandia), Morogoro-Kola (Tanzania), Lyon (Francja), Monachium (Niemcy) – domy dla młodzieży organizacji IN VIA na Goethe- i Klarastraße; Issuna (Tanzania) – internat dla dziewcząt ze szkoły zawodowej; dla uczennic i uczniów szkół średnich i podstawowych: Mkiwa, Itigi, Issuna, Mweka, Morogoro (Tanzania);

Pod naszą opieką pozostaje w sumie około 2000 studentek i uczennic. Staramy się, aby ta opieka nie ograniczała się do zapewnienia tylko bezpiecznego miejsca pobytu i utrzymania, ale by była jednocześnie okazją do pracy wychowawczej i formacyjnej w zakresie przygotowania do życia i kształtowania dojrzałych postaw religijnych.

Świetlice i pozaszkolna pomoc dzieciom

Jest to praca podejmowana przede wszystkim w Polsce i nadal ogromnie potrzebna ze względu na ubożenie społeczeństwa i coraz większą liczbę dzieci, wychowujących się praktycznie na ulicy.

Czytany 3516 razy Ostatnio zmieniany sobota, 09 grudzień 2023 16:23