Praca charytatywna i środowiskowa

W Domu Samotnej Matki W Domu Samotnej Matki

Dom samotnej matki w Tarnowie

W chwili obecnej prowadzimy w zasadzie jeden diecezjalny Dom Samotnej Matki w Tarnowie. Powstał on w 1983 roku i jest wotum za beatyfikację Matki Założycielki. Wspólnotę stanowią na ogół trzy siostry. Wspólnota otacza wszechstronną opieką i pomocą młode kobiety, które z powodu ciąży znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą na nikogo liczyć. Kobiety mogą u nas przebywać kilka miesięcy przed i po urodzeniu dziecka. Matki te, najczęściej młode i bardzo młode, uczą się tu wszystkiego – począwszy od prostych prac domowych po pielęgnowani niemowlęcia. Są one, z różnych względów, w bardzo trudnej sytuacji osobistej. Co roku z pobytu w domu korzysta ponad 20 matek...

Stołówki, dożywianie, pomoc

Tego typu pomoc dotyczy przede wszystkim ubogich. Są wśród nich bezdomni, często rodziny wielodzietne, emeryci, czasem uboższa młodzież i dzieci. Zgromadzenie prowadzi kilka stołówek, z których w Polsce korzystają głównie emeryci, renciści, samotni, bezdomni i studenci, natomiast w Argentynie i w Tanzanii – dzieci.

Inne formy

Szczególnym środowiskiem objętym pomocą duszpasterską sióstr stały się więzienia w diecezji Imus na Filipinach, gdzie praca z więźniami przyjęła formę dobrze zorganizowanego duszpasterstwa. W duszpasterstwo więzienne włączyły się również siostry w Argentynie i Boliwii. Siostry uczestniczą we Mszy św. z więźniami, organizują spotkania, by katechizować więźniów, nieść pociechę, pomagać w każdy możliwy sposób, także materialnie, prowadzić zajęcia z dziećmi przebywającymi w więzieniu razem ze swoimi matkami.

Czytany 2623 razy Ostatnio zmieniany sobota, 09 grudzień 2023 16:25