Inne formy działalności apostolskiej

Siostry z Taizé na spotkaniu w Walencji Siostry z Taizé na spotkaniu w Walencji

Praca dla imigrantów z Polski i innych krajów

W Niemczech, Kanadzie, Finlandii, we Włoszech i we Francji siostry włączają się w pracę misji polskich, uczą w polskich szkołach, katechizują przy polskich parafiach i służą różną pomocą potrzebującym Polakom. Również imigrantów z innych krajów obejmują swoją troską – na płaszczyźnie duchowej i materialnej, umożliwiając nawiązanie potrzebnych kontaktów, naukę języka, pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych...

Ekumenizm

W apostolstwie szarych urszulanek szczególne miejsce zajmuje ekumenizm. Wpisała go w charyzmat Zgromadzenia Matka Założycielka już w Finlandii, apostołując wśród protestanckich Finów, później w Skandynawii, gdy w ramach Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce współpracowała z przedstawicielami różnych wyznań i religii, gdy wysłała siostry do pracy na Polesiu, gdzie ludność była prawosławna…

Nasza praca w tej dziedzinie to przede wszystkim świadectwo otwartości, szacunku dla innych, udział w modlitwach, koncertach czy spotkaniach ekumenicznych. Ta forma apostolstwa dotyczy przede wszystkim Niemiec, Finlandii i Francji, gdzie katolicy są w mniejszości, ale także krajów wschodnich – Rosji, Ukrainy, Białorusi, a także Polski, gdzie nie tylko pojedyncze siostry angażują się w działania ekumeniczne.

Szczególna pod tym względem jest nasza obecność w ekumenicznej wspólnocie braci w Taizé (Francja). Pracujemy w Taizé od 1994 roku. Celem zaangażowania jest pomoc wspólnocie braci w przyjmowaniu gości z Polski i z innych krajów Europy Wschodniej, oraz towarzyszenie duchowe dziewczętom, zostającym w Taizé na dłuższy czas.

Wiele sióstr z Polski i innych krajów uczestniczyło wraz z młodzieżą w zimowych spotkaniach młodych, organizowanych przez Taizé w różnych miejscach Europy. Wiele sióstr przenosi na grunt duszpasterstwa młodzieżowego formę modlitwy, tak bardzo odpowiadającą młodzieży (adoracja krzyża, śpiewy z Taizé).

Czytany 2721 razy Ostatnio zmieniany sobota, 09 grudzień 2023 16:27