środa, 17 luty 2016 08:17

O dobre przeżywanie codzienności

M. Urszula z dziećmi w Ucel/ Francja, 1936 M. Urszula z dziećmi w Ucel/ Francja, 1936


Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,
Ty powołałeś św. Urszulę,
aby poszła za Twym Umiłowanym Synem
drogą rad ewangelicznych w całkowitym oddaniu się
Chrystusowi i Jego ciału,
którym jest Kościół. Uczyłeś ją życia w modlitwie,
pokorze, pogodzie ducha
i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.
Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.
Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,
dla cierpiących i samotnych,
dla pozbawionych nadziei i poszukujących sensu życia.

Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,
abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem przeżywali naszą codzienność
w duchu miłości i służby Tobie i naszym siostrom i braciom.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytany 3229 razy Ostatnio zmieniany środa, 17 luty 2016 08:35