×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

s. Urszula Michalak

s. Urszula Michalak

Urszula Michalak - urodziła się w 1957 r. w Lublinie. W 1982 r. ukończyła filozofię na UMCS i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych w 1984 r. wróciła do Lublina. Była m.in. pracownikiem domu akademickiego dla studentek KUL, prowadziła wykłady z metafizyki w Archidiecezjalnym Kolegium Katechetycznym, uczyła filozofii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym. Współpracowała z Telewizją Polsat, dla której przygotowała i zrealizowała siedem programów z cyklu „Poczet świętych i błogosławionych”. W 1996 r. uzyskała tytuł doktora filozofii na KUL. Pod kierunkiem o. prof. dra hab. Mieczysława A. Krąpca napisała pracę doktorską nt: Koncepcja religii św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnej literatury tomistycznej.

W latach 1997-2009 mieszkała i pracowała w Łodzi. Miejscem jej pracy były wyższe uczelnie w Łodzi: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – filia łódzka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Teologiczny, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Podyplomowe Studium Filozoficzne – filia KUL-u, a także Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, w Łowiczu oraz Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów Conv. w Łodzi Łagiewnikach, jak również Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące. Publikowała artykuły filozoficzne w „Łódzkich Studiach Teologicznych” oraz w „Człowieku w Kulturze”.

W 2009 r. wróciła do Lublina ze względu na potrzebę pomocy w opiece nad starszą, niepełnosprawną matką, jednocześnie podejmując pracę w Przedszkolu Sióstr Urszulanek SJK jako intendentka.

Jako poetka debiutowała w 1984 r. w miesięczniku W drodze wierszem Boże Narodzenie 1982. Artykuły filozoficzne, wiersze, eseje publikowała w ok. 40 czasopismach, w takich jak: Akant, Człowiek w kulturze, Droga, Fraza, Gość Niedzielny, Łódzkie Studia Teologiczne, Niedziela, Nowa Okolica Poetów, Okolica Poetów, Poezja Dzisiaj, Przegląd Powszechny, Przewodnik Katolicki, Suplement, Topos, Via Consecrata, W drodze, Źródło. Wiersze Urszuli Michalak były publikowane również w kilkudziesięciu antologiach poezji polskiej i zagranicznej, prezentowane w TVP Lublin, w Polskim Radiu Lublin. Zostały też przetłumaczone na język ukraiński i fiński. W oparciu o twórczość Urszuli Michalak powstało kilka prac dyplomowych.

Jest laureatką 96 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów poetyckich i literackich. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Więcej w artykule "Nota biograficzna"

 

S. Urszula Michalak

Wczesne popołudnie

LSW, Warszawa 2002.

S. Urszula Michalak

Paschał ufności.
25 lat pontyfikatu Jana Pawła II w barwach metafory.

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2003.

S. Urszula Michalak

Sens bycia człowiekiem.
W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego.

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2006.

Siostra Urszula Michalak

Kobieta w sieradzkim Kościele.

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sieradza,
Akcja Katolicka przy Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.
Sieradz 2003.

s. Urszula Michalak

Niewiasta smukłej prostoty
- Święta Urszula Ledóchowska w myśli poetyckiej

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie Łódź 2007

Strona 2 z 2