niedziela, 28 lipiec 2019 13:31

Zakończenie XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia

Rozesłanie uczestniczek Kapituły Rozesłanie uczestniczek Kapituły

W niedzielę, 28 lipca 2019 roku, na ostatniej sesji Kapituły, po przyjęciu przez wszystkie uczestniczki spisanych protokołów i ustaleń kierunków pracy zgromadzenia zleconych przełożonej generalnej i jej radzie, m. Beata Mazur ogłosiła zakończenie Kapituły. Następnie siostry udały się do sarkofagu św. Urszuli, gdzie po modlitwie miało miejsce uroczyste rozesłanie i wszystkie centra, kraje, gdzie szare urszulanki pracują, otrzymały świecę - znak Ognia, który chcemy nieść. 
Na zakończenie Kapituły jej uczestniczki zwracają się do sióstr w szczególnym liście...


Kochane Siostry,

Dobiega końca XVII Kapituła Generalna, odbywająca się od 12 lipca w naszym domu macierzystym, a zarazem sanktuarium św. Matki Założycielki w Pniewach. Przesyłamy dziś Siostrom wyrazy serdecznej, siostrzanej bliskości. O dokonanym wyborze nowego zarządu zgromadzenia już się Siostry różnymi drogami dowiedziały. Dziewiątą przełożoną generalną, czyli ósmą następczynią Matki Założycielki, została 20 lipca m. Beata Mazur. Jej radę stanowią: s. Teresa Iwan, s. Bogumiła Młynarczyk, s. Incoronata Lemmo i s. Danuta Sakowicz.

Kapituła generalna jest dla nas pięknym doświadczeniem międzynarodowości zgromadzenia i jedności w różnorodności. Jest nas tu 46 sióstr z 9 krajów. Wyjątkowo liczna jest delegacja z Tanzanii. Ponadto Filipiny reprezentuje s. Wioletta Sobiesiak, zaproszona jako tłumaczka, a w drugiej części kapituły dołączyły do nas jeszcze: s. Agata Cul (jako tłumaczka) i s. Barbara Ogieniewska z Finlandii. To prawie wszystkie regiony w świecie, żyjąc w których, staramy się służyć Bogu i ludziom zgodnie z naszym charyzmatem, skoncentrowanym wokół Serca Jezusa Konającego na krzyżu z miłości do każdego człowieka. Według danych statystycznych, przedstawionych w sprawozdaniu zarządu, zgromadzenie liczy obecnie około 750 sióstr z 15 narodowości (w tym ok. 500 Polek), żyjących w 88 wspólnotach w 14 krajach na pięciu kontynentach.

XVII Kapituła Generalna rozpoczęła się w piątek 12 lipca Mszą św. o godzinie 18.00. Wspólnie z Siostrami ze wspólnoty pniewskiej prosiłyśmy, aby Duch Święty towarzyszył nam w kolejnych dniach podczas podejmowania ważnych decyzji. Następnie odbyła się sesja I, podczas której m. Franciszka Sagun oficjalnie otworzyła obrady i kapituła ukonstytuowała się. Zapoznałyśmy się z kilkunastoma listami z życzeniami, nadesłanymi przez biskupów diecezji, w których pełnimy naszą misję.

W sobotę, niedzielę i poniedziałek przeżywałyśmy czas skupienia i modlitwy, żeby przygotować serca i umysły do dalszej pracy. Towarzyszył nam o. Tomasz Nowak OP. Zgodnie z tradycją trzydniowe skupienie zakończyło się w poniedziałek 15 lipca wieczorem dwugodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu.

Od wtorku 16 lipca kontynuowałyśmy obrady. W ciągu pierwszych dni kończący swą kadencję zarząd przedstawiał sprawozdanie z minionego sześciolecia. Następnie kapituła udzieliła zarządowi absolutorium. Bardzo serdecznie podziękowałyśmy m. Franciszce i członkiniom rady generalnej za ogromny wysiłek w kierowaniu zgromadzeniem i za zauważalne dobre owoce ich posługi. Wysłuchałyśmy też przygotowanych przez poszczególne centra podsumowań przeprowadzonej we wspólnotach ankiety, obrazującej nasze życie w aspekcie duchowym, wspólnotowym i apostolskim. Ten etap pracy zakończyłyśmy w piątek 19 lipca.

W sobotę 20 lipca nastąpiły wybory przełożonej generalnej, poprzedzone piątkową trzygodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Wyborom przewodniczył ks. dr Rafał Pajszczyk jako delegat arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego.

Uczestniczki kapituły pierwsze złożyły obediencję m. Beacie. Potem w kaplicy pniewskiej miała miejsce uroczystość zaprzysiężenia nowej przełożonej generalnej, połączona z aktem wyznania wiary i z obediencją wspólnoty domu macierzystego. Matka Beata Mazur powiedziała między innymi: Jestem otwarta na Ducha Świętego i liczę na wspólną drogę, którą Pan Bóg wyznacza dzisiaj, teraz, w tej rzeczywistości, żebyśmy były na dzisiaj, dla współczesnego Kościoła i człowieka. Dziękuję za zaufanie… Idźmy razem, patrzmy w Serce Jezusa, razem ze św. Urszulą i wszystkimi urszulankami, które są w niebie. Bo „któż jak Bóg!” – to mnie podtrzymuje… Kochajmy się wzajemnie, to jest takie ważne, i wspierajmy się na tej wspólnej drodze!

Następnego dnia, w niedzielę 21 lipca, odbyły się wybory rady generalnej.

Od poniedziałku 22 lipca rozpoczęłyśmy następny etap prac. Kolejne sesje wypełniła nam dyskusja nad wnioskami nadesłanymi przez siostry. Na kapitułę wpłynęło 107 wniosków, poruszających wiele ważnych tematów, odnoszących się do naszego prawa zakonnego i związanych z naszym życiem i apostolstwem. Starałyśmy się każdy głos potraktować z jednakową uwagą. Matka Beata w okólniku pokapitulnym poinformuje Siostry o podjętych decyzjach i sugerowanych rozwiązaniach.

Wieczory drugiego tygodnia kapituły poświęcone zostały prezentacji życia i apostolstwa różnych centrów. Jesteśmy pod wrażeniem piękna i dobra, jakie dzieje się w wielu miejscach świata dzięki pełnej żarliwości i poświęcenia służbie Sióstr w warunkach nieraz nadzwyczaj prostych.

Zadaniem kapituły jest też refleksja nad stanem duchowym i działalnością zgromadzenia oraz wytyczenie kierunków pracy i zaangażowania, odpowiadających potrzebom Kościoła i współczesnego świata. W sali obrad mamy stale przed oczyma napisane w kilku językach hasło: „Niech w sercach naszych płonie ogień miłości”. Na tablicy wypisałyśmy słowa-klucze, zainspirowane wielodniowym dzieleniem się, m.in.: „Odnowa poprzez powrót do korzeni: do Matki Założycielki”; „Z Jezusem ku człowiekowi współczesnych czasów”; „międzynarodowość – wymiana”; „słuchanie, rozeznawanie, wdzięczność”; „otwartość, towarzyszenie”; „pokora, wierność”; „zawierzenie”; „harmonia między życiem apostolskim i duchowym wspólnoty”; „Serce Jezusa Konającego w centrum”; „otwarcie na nowe formy ewangelizacji”; „duszpasterstwo rodzin”; „siostry emerytki”; „zauważajmy dobro i cieszmy się nim”; „bądźmy znakiem, któremu można wierzyć”. Z tej burzy mózgów wyłonią się priorytety, jakie zgromadzenie przyjmie na najbliższe lata.

Czas naszej pracy dobiega końca. Zakończenie kapituły generalnej będzie równocześnie rozpoczęciem roku obchodów 100-lecia zgromadzenia. W niedzielę 28 lipca o godz. 17.00 Mszę św. w kaplicy Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach odprawi nuncjusz papieski abp Salvatore Pennacchio.

W czasie kapituły czułyśmy modlitwę całego zgromadzenia, za co Siostrom bardzo dziękujemy. Prosimy o dalszą modlitwę w intencji m. Beaty i jej rady, ale też za całe zgromadzenie, za Kościół powszechny i za Kościoły lokalne, których jesteśmy cząstką, za środowiska, w których żyjemy, ludzi, którym służymy, oraz o dar nowych powołań.

Zgromadzone przy św. Urszuli –

uczestniczki XVII Kapituły Generalnej

Pniewy, 27 lipca 2019 roku


Czytany 1700 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 28 lipiec 2019 14:11