środa, 11 sierpień 2021 11:03

Nasz Bóg jest wielki!

W dniach 2-7 sierpnia w miejscowości Kulikowie w obwodzie kaliningradzkim odbyły się rekolekcje dla młodzieży naszej diecezji. Wzięło w nich udział 46 modzieży z różnych parafii w Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie, Czerniachowsku, Lipok. Tematem spotkania był cytat: "Wstań... idź...otwórz..." (Pnp 3,2; 5,2). Początek spotkania odbył się w parafii św. Adalberta w Kaliningradzie Mszą Świętą - odprawiał ją biskup Mikołaj Dubinin. Spędził z młodzieżą dwa dni. 5 sierpnia odbyła się pielgrzymka na miejsce śmierci św. męczennika Adalberta w Tenkitten (nad Morzem Bałtyckim)...

Jest taka piękna piosenka "Nasz Bóg jest wielki, Bóg Wszechmogący, nasz Bóg..." Kiedy ta piosenka była śpiewana przez młodzież, pewnie i z całego serca, dusza się radowała. Wszystkie dni tam, nad Morzem Bałtyckim, były pełne uwielbienia Boga. Cokolwiek tam robiliśmy: śpiewaliśmy, tańczyliśmy, rozmyślaliśmy, rozmawialiśmy czy po prostu byliśmy ze sobą – we wszystkim Jezus był uwielbiony. Niech wszystkie przeżycia, momenty z tych rekolekcji, których doświadczyliśmy w ciągu tych sześciu dni, wzmacniają nas i dają siłę, by iść dalej w życiu!


Со 2 по 7 августа в поселке Куликово Калининградской области прошли духовные упражнения для молодежи нашей епархии. В них приняло участие 46 ребят из разных приходов Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Черняховска, Липок. Тема встречи "Встань же... пойди...отвори..." (Песн 3,2;5,2). Начало встречи состоялось в приходе св. Адальберта в г. Калининграде Святой Мессой - предстоял которой владыка Николай Дубинин. Он провел с молодежью два дня.  5 августа ребята совершили паломничество на место гибели святого мученика Адальберта в Тенкиттен (Приморское).

Есть такая красивая песня "НАШ БОГ ВЕЛИКИЙ,  БОГ ВСЕМОГУЩИЙ,  НАШ БОГ..." Когда эту песню пела молодёж,  уверенно  и от всей души, то сердце радовалось. Все дни там, на берегу Балтийского моря, были наполнены прославлением нашего Господа. Чтобы мы там ни делали: пели, танцевали, размышляли, общались - во всём был наш Иисус прославлен. Пусть всё то, что мы пережили в течение этих шести дней, укрепляет нас и даёт силы двигаться дальше по жизни!
Czytany 1212 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 sierpień 2021 11:15