czwartek, 19 sierpień 2021 20:57

Pocztówka z Merentähti

W wigilię Wniebowzięcia NMP wyruszyliśmy na II pielgrzymkę rowerową do Gwiazdy Morza. Uczestników pielgrzymki rowerowej było 14 i dojechali jeszcze pielgrzymi autobusem i samochodami. Był z nami biskup Mikołaj Dubinin. Pielgrzymka w tym roku nie była lekka. I słońce, i sztorm, deszcz, ale nikomu to nie przeszkadzało. Pewność, że jesteśmy pod opieką Matki Bożej, uspokajała i napełniała radością. Po drodze czytaliśmy fragmenty z listu św. Pawła do Rzymian z dwunastego rozdziału. Bogu niech będą dzięki za ten dzień, za znaki Bożej miłości i obecności wśród nas.

В преддверии торжества Успения Пресвятой Богородицы состоялось  II ВЕЛОПОЛОМНИЧЕСТВO к Звезде Моря в Мерентяхти. В нём приняло участие 14 паломников на велосипедах, кто-то на автобусе, кто-то на машинах. Всех нас встретила Божья Матерь на берегу Финского залива. Было солнце, дождь,  шторм ... но никому это не помешало. Уверенность что Мария с нами давала нам столько покоя и радости, что как всегда не хотелось возвращаться.  Путь в этот раз был не лёгким, но тем не менее мы везли наши намерения. По пути нас сопровождало  слово с послания св. Павла к Римлянам, 12-я глава.

Благодарение Богу за этот день,  за знаки Божьей любви и Его постоянное присутствие среди нас.

Czytany 835 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 sierpień 2021 21:11