sobota, 20 styczeń 2018 14:02

Z kroniki Zgromadzenia

Mieszkanki internatu w Wilnie z siostrami, 1928 Mieszkanki internatu w Wilnie z siostrami, 1928
21 stycznia 1928 - Założenie domu w Wilnie przy ul. S. Skapo (Skopówka)
Urszulański dom w Wilnie na Skopówce, erygowany 21 stycznia 1928 roku, był już trzecim – po Poznaniu i Warszawie – domem młodego Zgromadzenia, przy którym działał internat czy akademik dla uczącej się młodzieży żeńskiej. Tak samo jak internat w Poznaniu nosił nazwę „Dom św. Jadwigi”...
Przed pierwszą wojną światową Maria Tyszkiewiczówna założyła Towarzystwo Dobroczynne pod tą nazwą, a celem jego była opieka moralna i materialna dla niezamożnej młodzieży żeńskiej. Maria Tyszkiewicz zakupiła w Wilnie kamienicę przy ul. Skopówka 4 i tam założyła bursę dla dziewcząt. W czasie wojny bursa przestała istnieć, a kamienicę zajęli lokatorzy. W lutym 1925 roku właścicielka bursy zwróciła się do matki Urszuli z propozycją przejęcia „Domu św. Jadwigi” i wznowienia jego działalności. Ponieważ urszulanki wówczas prowadziły już jedną placówkę na Kresach – w Czarnym Borze niedaleko Wilna, matka Urszula wyraziła zgodę i siostry przybyły do Wilna w sierpniu 1927 roku. Formalne założenie domu zakonnego nastąpiło z chwilą otrzymania zezwolenia ordynariusza diecezji wileńskiej, ks. abpa Romualda Jałbrzychowskiego, w dniu 21 stycznia 1928 roku.

Do wybuchu drugiej wojny światowej urszulanki prowadziły internat dla młodzieży żeńskiej szkół średnich oraz – od 1933 roku, internat dla uczennic Państwowej Szkoły Położnych. Liczba mieszkanek internatu wynosiła w szczytowym okresie działalności 120. Siostry katechizowały w szkołach powszechnych Wilna, prowadziły rekolekcje i dni skupienia dla inteligencji, zebrania organizacji religijnych, zwłaszcza Sodalicji Mariańskiej i Krucjaty Eucharystycznej dzieci.

W czasie drugiej wojny światowej skończyła się wychowawcza działalność domu. W marcu 1942 roku siostry zostały aresztowane przez Niemców. Gdy je zwolniono z więzienia w maju 1943 roku, cztery z nich wysłano na roboty przymusowe do Niemiec. Pozostałe siostry przetrwały wojnę w rozproszeniu. W grudniu 1945 roku na polecenie władz Zgromadzenia siostry opuściły Wilno i w ramach repatriacji przyjechały do Warszawy.

Publikacja o urszulankach na Wileńszczyźnie Czytany 940 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 luty 2018 17:22