poniedziałek, 30 maj 2016 09:01

Św. Urszula Patronką Pniew - o świętowaniu w dniach 28 i 29 maja 2016

29 maja 2016 - Msza św. na Rynku w Pniewach 29 maja 2016 - Msza św. na Rynku w Pniewach

Dni 28 i 29 maja 2016 były dla Pniew – można to powiedzieć z pewnością – historyczne. Trwające tydzień obchody z okazji ogłoszenia św. Urszuli Patronką Pniew weszły wtedy w swoją ostatnią, najbardziej uroczystą fazę. W sobotę, 28 maja 2016, o godz. 16.00 w auli pniewskiego Liceum Ogólnokształcącego miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Jej celem było powzięcie uchwały promulgującej, czyli ogłaszającej dekret Stolicy Apostolskiej, na mocy którego św. Urszula została ustanowiona Patronką Miasta Pniewy. W Sesji oprócz Rady Miejskiej brali udział liczni goście, byli obecni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, pniewskie przedsiębiorstwa i organizacje, liczni Pniewianie i siostry urszulanki...

 

Serdecznym akcentem była obecność przedstawicieli partnerskiej gminy Kościerzyna oraz Sieradza, miasta, które już od 2006 roku cieszy się patronatem św. Urszuli. Z referatu wygłoszonego przez s. Małgorzatę Krupecką można było dowiedzieć się wiele ciekawych szczegółów z życia i działalności św. Urszuli w Pniewach i dla Pniewian. Atmosfera była bardzo wzniosła – wyczuwało się, że jest to wydarzenie historyczne nie tylko dla całego miasta, ale również dla wielu obecnych osobiście, którzy po głosowaniu Rady Miejskiej zabrali głos i składając gratulacje dzielili się swoimi wspomnieniami o duchowej łączności ze św. Urszulą i urzulańskim klasztorem w Pniewach. W imieniu matki Franciszki Sagun gratulacje z okazji dokonanego wyboru Patronki złożyła Pniewianom s. Asystentka Kmieciak. Artystycznym zwieńczeniem Sesji był występ chóru Promyki Słoneczne, który wykonał m.in. fragmenty z pięknego Akatystu ku czci św. Urszuli na podstawie tekstów s. Urszuli Lesiak. Szczególnym punktem w porządku obrad Sesji było poświęcenie tablicy upamiętniającej św. Urszulę – Patronkę Miasta Pniewy, która w przyszłości ma się znaleźć na obelisku poświęconym Patronce. Po zakończonej Sesji tablica ta została przewieziona do Sanktuarium, gdzie umieszczono ją – tymczasowo – przy sarkofagu św. Urszuli.

Uroczysta Msza św. celebrowana w niedzielne przedpołudnie na pniewskim Rynku przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego i licznych księży zaprzyjaźnionych z Pniewami i urszulankami była już okazją, by podziękować za Patronkę i poprosić o wstawiennictwo za społeczność miasta i sprawujących w nim władzę. Przed Mszą św. ks. dziekan Sławomir Grośty odczytał dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający św. Urszulę Patronką Pniew. O oprawę liturgiczną zadbały pniewskie chóry Promyki Słoneczne i Lira oraz Pniewska Orkiestra Dęta. Tak jak na sobotniej Sesji, również podczas tej Mszy św. można było usłyszeć wiele pięknych, ciepłych i serdecznych słów o św. Urszuli, Jej troskliwej działalności na rzecz Pniewian, o kontynuacji tych dzieł przez Jej duchowe córki dzisiaj… Dla mieszkańców Pniew szczególnie ważne były słowa wypowiedziane przez Księdza Arcybiskupa w homilii. Cytując tekst uchwały w sprawie ogłoszenia św. Urszuli Patronką Pniew, zwracał uwagę na to, że św. Urszula jest nie tylko zaszczytem i chlubą dla miasta. Prośba o objęcie patronatu wyraża także nadzieję, że mieszkańcy przejmą Jej cnoty. A stanie się to, gdy będą korzystać z dwóch źródeł duchowego wzrostu, z których czerpała św. Urszula – to jest słowo Boże i Eucharystia. Podobny wydźwięk miały życzenia prezydenta RP Andrzeja Dudy, które odczytał jego kapelan, ks. Zbigniew Kras – by św. Urszula była obecna w życiu codziennym Pniewian. Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matuszak w swoich wystąpieniach 28 i 29 maja poruszali również kwestię świadomości, jaka to ogromna odpowiedzialność obrać za patronkę Świętą uznaną przez Senat RP za wzór patriotki.

Po zakończonej liturgii wszyscy świętujący udali się w radosnym pochodzie prowadzonym przez Pniewską Orkiestrę Dętą do Sanktuarium św. Urszuli, gdzie zespół Szaranki z Nojewa przedstawiał śpiewy i tańce ludowe. Po obiedzie – dla zaproszonych gości w nowej jadalni i refektarzu zakonnym, a dla wszystkich innych na szkolnym boisku, można było wsłuchiwać się w słowa św. Urszuli z przemówień, Testamentu i innych pism, wykonane przez Jerzego Zelnika i Halinę Łabonarską przy akompaniamencie Szymona Krawczyka.

Nie bez znaczenia tej niedzieli była też sprawa pogody. Nawet deszcz, który rano spadł, nie wytrącił z równowagi ani organizatorów, ani gości – uznano go za pierwszy objaw szczególnej opieki Patronki nad miastem. Spadł bowiem po wielu dniach upałów i suszy, w porę ustał i ustąpił miejsce pięknemu słońcu, dzięki któremu wspólne świętowanie na terenie Sanktuarium odbywało się w swobodnej, radosnej i nawet rodzinnej atmosferze. Liczne zdjęcia i relacje doskonale ją odzwierciedlają. Wśród uczestników uroczystości na Rynku i w Sanktuarium byli mieszkańcy Pniew i sąsiednich miejscowości. Niektórzy goście przyjechali jednak też z dość odległych stron Polski, specjalnie na tę uroczystość – należy wymienić ponad czterdziestoosobową delegację z Lipnicy Murowanej, miejsca, gdzie Julia Urszula spędzała lata młodości i skąd udała się do klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie. Lipniczanie odbyli zatem pielgrzymkę „od Matki do Matki”, łącząc początek i koniec Jej życiowej drogi na terenie Polski.

Cała niedziela była wypełniona ciepłem, promieniami Bożego słońca. Był to czas radowania się sobą nawzajem i obecnością św. Urszuli wśród nas. Siostry, które nie mogły brać udziału we Mszy św. na Rynku i procesji, zauważyły, że drzwi do kaplicy Sanktuarium właściwie nie zamykały się przez cały dzień – z przerwą tylko wtedy, gdy trwała Msza św. na Rynku. Nawet jeszcze wieczorem do sarkofagu przychodzili Pniewianie modlić się do „swojej Świętej”…

Pozostaje tylko życzyć, aby Pniewianie hojnie czerpali z duchowego bogactwa swojej Patronki i by ta Boża ufność, do której zachęcało hasło uroczystości, towarzyszyła im w każdej okoliczności życia:

Patrzmy z ufnością w przyszłość.
św. Urszula

Dzień Dziecka:Spotkanie z Szymonem Hołownią:Uroczysta sesja Rady Miejskiej (28 maja 2016):Obchody 29 maja 2016: 

więcej:

uroczysta sesja Rady Miejskiej

obchody 29 maja 2016 w albumie Google Photos - część pierwsza, ciąg dalszy

Pierwsze relacje o uroczystościach w Pniewach, które od 29 maja 2016 korzystają z troskliwego, matczynego patronatu św. Urszuli, można obejrzeć, posłuchać i przeczytać na pniewskich stronach internetowych...

strona Gminy Pniewy o Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w sobotę, 28 maja

strona Gminy Pniewy o uroczystościach w niedzielę, 29 maja

Wirtualne Pniewy o Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w sobotę, 28 maja

Wirtualne Pniewy o uroczystościach w niedzielę, 29 maja

Telewizja Polska - Poznań

Facebook - Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach o Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w sobotę, 28 maja

Facebook - Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach o świętowaniu w niedzielę, 29 maja

 

Czytany 2554 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 lipiec 2019 11:25