piątek, 21 październik 2016 16:06

S. Józefa Zdybicka laureatką Nagrody TOTUS 2016

Siostra Józefa ze wspólnotą Siostra Józefa ze wspólnotą

Dnia 8 października, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczone zostały nagrody TOTUS 2016. Te prestiżowe „katolickie noble” przyznawane są przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Świętego Jana Pawła II. W tym roku miało to szczególny wydźwięk, gdyż uroczystość odbyła się w przeddzień XVI Dnia Papieskiego. Z radością przyjęłyśmy, że w kategorii „propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” kapituła uhonorowała nagrodą naszą kochaną s. Józefę, znaną w świecie naukowym s. Zofię Zdybicką filozof, pedagog, religioznawcę, wieloletnią wykładowczynię akademicką, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

W uzasadnieniu można było przeczytać: nominowana za dokonania na polu filozofii i zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. 

Do Warszawy pojechały przedstawicielki wspólnoty z Poczekajki: s. Przełożona Maria Piotrowska i s. Krystyna Marek. Reszta wspólnoty towarzyszyła siostrze Józefie, śledząc przekaz telewizyjny. Podczas uroczystości nasze zgromadzenie było reprezentowane przez naszą Matkę Generalną Franciszkę Sagun, s. Asystentkę Aleksandrę Kmieciak, s. Ewę Bońkowską i inne siostry. Dziękując za wyróżnienie s. Józefa powiedziała, że jest dla niej wielkim szczęściem, iż przez kilkadziesiąt lat miała styczność z księdzem Karolem Wojtyłą, a później Janem Pawłem II. Słowa Siostry: „To był człowiek święty, od młodości i całe życie święty. Przede wszystkim był człowiekiem wielkiej modlitwy”; „dar wielki Pana Boga dla Polski” – zapadły wszystkim w serca.

Nagrodę TOTUS 2016 w innych kategoriach otrzymali:

- w kategorii „promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II. Oparte całkowicie na pracy wolontariuszy Hospicjum działa od 10 lat przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nagrodzone zostało za wytrwałe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Jana Pawła II do rozwijania "wyobraźni miłosierdzia".

- w kategorii „osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” Jan Budziaszek - muzyk, artysta działający od lat w obszarze kultury masowej, muzyki popularnej i jazzowej. Nagrodzono go za ewangelizacyjny wymiar podejmowanych działań artystycznych, w szczególności za inicjatywę koncertów "Jednego Serca Jednego Ducha", odbywających się od 2003 r.

 - TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach przypadł w udziale redakcji tygodnika "Idziemy", ukazującego się od 10 lat, a wydawanego przez diecezję warszawsko-praską. Nagroda przypadła za tworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, proponującego świat wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

Zob. także artykuł w lubelskim wydaniu "Gościa"

Czytany 2984 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 październik 2016 16:22