piątek, 01 kwiecień 2016 09:14

Św. Urszula Ledóchowska Patronką Szkoły w Tymowej

W szkole w Tymowej W szkole w Tymowej

W ubiegłym roku Zespół Szkół w Tymowej (teren parafii dekanatu sąsiadującego z Lipnicą Murowaną, a zarazem rodzinna miejscowość ks. bpa Stanisława Salaterskiego, sufragana tarnowskiej diecezji) podjął starania nadania Szkole imienia. Wśród kandydatów proponowanych na Patrona Szkoły znalazła się św. Urszula Ledóchowska. W celu bliższego zapoznania z kandydatami zwrócono się z prośbą do naszej Wspólnoty, o przybliżenie uczniom i nauczycielom osoby św. Urszuli Ledóchowskiej. Dzieła tego podjęła się s. Joanna Szcześniak przygotowując prezentację. Wyniki wyborów przeprowadzonych w Zespole Szkół w Tymowej wskazały, że Patronką Szkoły zostanie święta Urszula Ledóchowska.

 

Dzień Otwarty Szkoły (Wielka Środa) stał się okazją, by jeszcze raz tamtejszej społeczności lokalnej, władzom samorządowym, rodzicom, a także uczniom i nauczycielom zaprezentować postać św. Matki Urszuli Ledóchowskiej. Zostałyśmy zaproszone, aby podjąć to zadanie. I to w czasie, kiedy miałyśmy swoje zajęcia katechetyczne w Lipnicy Murowanej. Jednak dzięki ogromnej życzliwości naszej p. dyr. z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej udałyśmy się do Tymowej jako delegacja szkoły w ramach nawiązywania współpracy między szkołami. Z grupą uczniów klas IV została przygotowana inscenizacja o św. Urszuli na podst. książki p. Elizy Piotrowskiej „Święta uśmiechnięta”.

Cały ciężar reżyserski spoczął na s. Joannie Szcześniak, natomiast aktorski na 15 uczniach. Moim zadaniem było słowo wprowadzające, a po występie dzieci – podsumowujące, i zarazem ukazujące św. Urszulę jako świętą bliską każdemu, a zarazem każdemu potwierdzającą: Świętość jest możliwa. Czas na przygotowanie był b. krótki, ale udało się! Widzowie (uczniowie, rodzice, nauczyciele, ks. proboszcz i tamtejsze władze gminy) byli pod wrażeniem. Nie tylko występu dzieci, ale i osoby św. Urszuli. Tak jakby jeszcze raz potwierdzali: DOBRZE WYBRALIŚMY! Było to bardzo ujmujące…

Przewodnicząca Rady Rodziców w imieniu rodziców wyraziła pragnienie stałej współpracy szkoły w Tymowej z Lipnicą Murowaną: szkołą, naszą urszulańską wspólnotą. I to już nabiera realnych kształtów. Pod koniec maja (w pobliżu Dnia Dziecka) wybiera się do nas cała szkoła (podstawowa i gimnazjum – ok.200 os.), aby pójść lipnickimi śladami św. Urszuli. To się będzie działo…

Jak Pan Bóg pozwoli, dn. 14 października br. odbędzie się uroczyste nadanie imienia Zespołowi Szkół w Tymowej – Św. Urszuli Ledóchowskiej. Po Samorządowym Przedszkolu im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, to kolejne na naszym terenie dzieło Bożej Opatrzności powierzone orędownictwu św. Urszuli Ledóchowskiej. I także nam: dane i zadane.

s. Renata Kolada

Ilustracja: ze strony szkoły w Tymowej; więcej o szkole: http://www.tymowa.edu.pl/

Czytany 2203 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 kwiecień 2016 09:23