piątek, 28 maj 2021 11:01

Uroczystość św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia

Obchodzimy dzisiaj uroczystość św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki naszego Zgromadzenia. Papież Jan Paweł II w swojej homilii, którą wygłosił w dniu kanonizacji m. Urszuli, wspominał słowa Pana Jezusa w Wieczerniku, kiedy zachęcał uczniów do wytrwałości. Jest to postawa konieczna do osiągnięcia świętości - tak jak rozumiała ją także św. Urszula: przez wierne wypełnianie codziennych obowiązków, przez wierność woli Bożej...
Trwajcie we Mnie! - w Wieczerniku Jezus kilkakrotnie powtórzył to wezwanie, które święta Urszula Ledóchowska (...) przyjęła z całkowitą ufnością i oddaniem. To pełne przynaglenia i miłości wezwanie skierowane jest do wszystkich wierzących, "jeżeli we Mnie trwać będziecie - zapewnia Pan - a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni" (J 15,7).
Dzisiaj łączymy się w modlitwie z naszymi siostrami na Filipinach - cztery siostry ponawiają swoją profesję czasową, dwie składają śluby wieczyste. Prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne dary, aby wiernie i z wytrwałością wypełniały swoją służbę dla Boga i ludzi, do których są posłane.

Dzisiaj łączymy się w modlitwie z naszymi siostrami na Filipinach - cztery siostry ponawiają swoją profesję czasową, dwie składają śluby wieczyste. Prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne dary, aby wiernie i z wytrwałością wypełniały swoją służbę dla Boga i ludzi, do których są posłane.

Zachęcamy do wysłuchania Prośby 18 z Testamentu św. Urszuli pt. Wytrwałość do końca.


Czytany 1075 razy Ostatnio zmieniany piątek, 28 maj 2021 21:58