czwartek, 19 lipiec 2018 12:14

Rodzinna rozprawa o Polsce ze św. Urszulą Ledóchowską

Czy dzisiaj aktualny jest temat: patriotyzm, moja Ojczyzna? Dzisiaj, kiedy nie musimy walczyć o wolność Ojczyzny ani zbierać pieniędzy na jej odbudowanie. W roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, może częściej zadajemy sobie te pytanie, częściej szukamy na nie odpowiedzi. O aktualności tematu patriotyzmu mogła zaświadczyć społeczność szkolna z Lipnicy Murowanej: nauczyciele, rodzice i uczniowie. Biorąc przykład z osoby bardzo bliskiej, chodzącej po lipnickiej ziemi, ze św. Urszuli Ledóchowskiej, postanowili, tak jak ona, przygotować spotkanie, na którym zaprezentowano: „Odczyty na temat Polski”...

Matka Urszula miała około osiemdziesięciu publicznych wystąpień na rzecz niepodległości Ojczyzny. Współpracowała w tym dziele z Głównym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, którym kierował Henryk Sienkiewicz. Odczyty matki Urszuli poparte były artykułami w gazetach – w ciągu jej sześcioletniej emigracji (1914–1920) ukazało się w prasie skandynawskiej około 180 publikacji na temat Polski.

Spotkanie w Lipnicy Murowanej, zatytułowane: „Rodzinna rozprawa o Polsce”, odbyło się 17 czerwca 2018 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego. Wydarzenie połączyło różne dziedziny nauki: geografię, język polski, historię, muzykę, sztukę, religię i sport. Uczniowie starali się jak najlepiej ukazać wszystko, co związane jest z naszą Ojczyzną.

Pierwszy odczyt zawierał rys geograficzny Polski. Uczeń, korzystając z wcześniej przygotowanej prezentacji, przedstawił najważniejsze miejsca, które warto zobaczyć w naszej Ojczyźnie. Tej części wydarzenia towarzyszyły słowa św. Urszuli: „Była piękna, bogata i żyzna moja Polska ukochana!”.

Polska to nasz język polski, nasza piękna i bogata literatura. Wielu poetów i pisarzy na przestrzeni wieków pisało o Ojczyźnie. Wielu aktorów i reżyserów wystawiało liczne sztuki teatralne nawiązujące do naszej literatury. „Mój kraj jest kolebką wielkich poetów, wielkich pisarzy, wielkich artystów” – mówiła św. Urszula. W drugim odczycie uczniowie zaprezentowali wiersze znanych poetów, nawiązujące do piękna naszego kraju.

Dzisiaj żyjemy w wolnej Ojczyźnie, jednak wiemy, że nie zawsze tak było. Nasi dziadkowie i pradziadkowie musieli walczyć w obronie wolności, niejednokrotnie oddając za nią swoje życie. Z pojęciem „Ojczyzna” nierozerwalnie wiążą się terminy: patriotyzm, bohater narodowy, walka w obronie Ojczyzny. W trzeciej części lipnickiego spotkania, nawiązującej do historii Polski, uczeń klasy gimnazjalnej, ukazując skarbnicę wiedzy historycznej, zachęcał młodszego kolegę do nauki historii. Święta Urszula natomiast tak mówiła: „Naród nasz to naród prawdziwych bohaterów, którzy z radością przelewają krew za każdą szlachetną i wielką sprawę”.

Z pojęciem „moja Ojczyzna” kojarzą się nam często także słowa „moja religia”, w której się wychowałem, wzrastałem. Czy religia była związana z historią naszego narodu? „Polska – ośmielam się powiedzieć to z dumą i radością – jest jedną z najwierniejszych cór Kościoła katolickiego” – podkreślała św. Urszula. Uczniowie szkoły w Lipnicy, przebrani w stroje Mieszka I, królowej Jadwigi, Matki Bożej, św. Jana Pawła II i św. Urszuli, rozmawiali o tym, jaki wpływ miała religia na kształtowanie się państwa polskiego. Na koniec tej części spotkania dzieci należące do ERM-u zaśpiewały specjalnie powstałą z okazji wydarzenia piosenkę:

„Tobie Boże dzięki
Tobie Boże chwała
Za Ojczyznę, wiarę i wolność
Niech śpiewa Polska cała”.

Z Ojczyzną są związane wielkie dzieła sztuki, obrazy sławnych malarzy, ale także wspaniałe utwory muzyczne, które powstawały na przestrzeni wieków. W kolejnej części prezentacji przybyli goście mogli obejrzeć dzieła wielkich mistrzów, a także posłuchać utworów muzycznych zagranych przez uczniów.

Moja miłość do Ojczyzny wzrasta, gdy słyszę nasz hymn narodowy, szczególnie gdy jest grany podczas dekoracji medalowych naszych polskich sportowców. Ogarnia mnie wzruszenie, a serce pragnie, aby tak było częściej. „Proszę mi wierzyć – lepiej jest podziwiać Polskę, aniżeli ją zawsze krytykować. Ona zasługuje na podziw!” – przekonywała św. Urszula, a uczniowie szkoły zaprezentowali krakowiaka, który u niejednego uczestnika spotkania wywołał wielki podziw. Wydarzenie uświetnił śpiewem chór szkolny. Zebrani goście mogli usłyszeć takie utwory, jak: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Płynie Wisła”,  „Pytasz mnie”, „966”, „Matko o twarzy”, „Ave Maria Jasnogórska”.

Spotkanie przygotowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było okazją do refleksji i zadumy nad pięknem Ojczyzny. Niech te chwile na długo zostaną w sercach wszystkich, którzy wzięli udział w „Rodzinnej rozprawie o Polsce”.

s. Joanna Szcześniak

Czytany 1254 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 lipiec 2018 12:17